Konsult för workshop om den fysiska planeringsprocessen till Danderyd Kommun, Brådskande

By 15 oktober, 2020 oktober 21st, 2020 Process- och organisationsutveckling
Roll Förändringsledare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2020-10-26
 Slutdatum 2020-12-18
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2142895
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för workshop om den fysiska planeringsprocessen till Danderyd Kommun

Uppdraget omfattar:

Kommundirektören har identifierat ett behov av att fördjupat kartlägga de tvärorganisatoriska fysiska planeringsfrågorna inom stadsbyggnadsprocessen. Kartläggningen ska läggas till grund för att säkerställa en optimal fysisk planeringsprocess utifrån de mål och styrdokument som gäller för stadsutvecklingen i Danderyd, oberoende av hur tjänstemannaansvaret är organiserat.
Fokus i kartläggningen ska vara en workshop en (heldag eller två sammanhängande halvdagar) med berörda chefer. Den ska hållas i början av november 2020.
Som bas för workshopen ska befintliga regelverk och definierade processer sammanställas av konsulten. I befintliga regelverk ingår samtlig styrning som idag är beslutad på området, från kommunfullmäktiges mål till rutiner inom förvaltningarna. Workshopen ska föregås av intervjuer med ett antal chefer och medarbetare.
Workshopen ska landa i en tydlig summering av nuläge och önskat läge för att klargöra förväntningarna på vad som kommer att ske i nästa steg. Konsulten ska dokumentera workshopen och redovisa summeringen båda i en skriftlig rapport till kommundirektören.

Den som har lett workshopen ska vara beredd att fortsatt stödja kommundirektören med översynen av den fysiska planeringsprocessen under tiden fram till slutet av december 2020.
Det är en utgångspunkt att konsulten är insatt i de generella förväntningarna från en politisk organisation på en väl fungerande fysisk planeringsprocess, liksom de förväntningar och föreställningar som omvärlden har.

Se bilaga för fullständig beskrivning.

Skallkrav

Dokumenterad, senior erfarenhet av den angivna typen av kartläggning.
Dokumenterad, senior erfarenhet av planering och genomförande av intervjuer, sammanställning och analys av intervjuer,
Dokumenterad, senior erfarenhet av att genomföra och dokumentera workshop, inklusive egna analyser.
Konsulten ska ha en beprövad metodik som konsulten kan visa bidrar till att uppfylla syftena med uppdraget.

Börkrav

Ha tillgång till kompetens som kan komma att behövas, beroende på vad kartläggningen visar.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Stringent
Analytisk
Förtroendeskapande

Övrig information

Förlängningsoption 1+1 månad.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem, 070 263 06 57

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag