Konsult med kompetens inom lättläst till Lidingö Stad – offert skickad till kund!

By 19 maj, 2021 juni 14th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-10-04
 Slutdatum 2021-10-11
 Omfattning %
 Ort Lidingö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2611716
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult med kompetens inom lättläst till Lidingö Stad..

Uppdraget omfattar:
Staden arbetar med att ta fram ett funktionshinderpolitiskt program. Behovet är att ta fram en lättläst text av “Funktionshinderspolitiska programmet”.

Konsulten ska kunna skriva lättläst enligt de riktlinjer och krav som ställs för lättläst språk och leverera en lättläst version som följer de riktlinjer som ställs för lättlästa texter. Konsulten måste ha lång erfarenhet av att skriva lättläst och vara väl uppdaterad med riktlinjer kring detta. https://www.mtm.se/var-verksamhet/lattlast/att-skriva-lattlast/

Texter på lättläst är texter är anpassade till målgrupper som har särskilda lässvårigheter, till exempel på grund av en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller på grund av demens. Det kan också röra sig om ovana läsare eller läsare som håller på att lära sig svenska.
Det som utmärker lättlästa böcker är bland annat att de är skrivna med vardagliga, lätta ord, korta meningar och rak och enkel handling. Det är få rader text på varje sida och texten har ofta stöd av förklarande bilder.

Förväntat resultat
Lättläst text av funktionshinderpolitiska programmet enligt de riktlinjer som finns för lättläst. I dagsläget är programmet 9 A4-sidor exkl. försättsblad, innehållsförteckning och bilaga. Uppdraget omfattar endast bearbetning av text, inte grafisk utformning eller bilder. Slutversionen kommer att behandlas av Lidingö stad som utformar en folder.

Projektorganisation
Projektledare inom staden är Rebecka Sundström.
Tjänstemannastyrgrupp: Daniel Broman, Stefan Heinebäck, Vildana Zorlak
Politisk styrgrupp: Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD), Amelie Tarschys Ingre (L)

Uppdragets omfattning beräknas till ca 9 timmar.

Skallkrav

Relevant utbildning och specialistkunskap i att skriva lättläst enligt riktlinjer för lättläst.
Konsulten måste ha lång erfarenhet av att skriva lättläst och vara väl uppdaterad med riktlinjer kring detta.
Referensförteckning ska bifogas offerten
Referensuppdrag ska bifogas offerten
Fast pris för hela uppdraget ska bifogas offerten
Viktigt att konsulten är tillgänglig angiven uppdragstid

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Självgående

Övrig information

Uppdragets omfattning beräknas till ca 9 timmar.
Bilaga: Remissversion av funktionshinderpolitiskt program för kostnadsberäkning. Original lämnas inför uppdragsstart.

Utvärderingskriterier: Förutom kompetens och pris värderas konsultens tillgänglighet högt.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag