Konsult uppföljning organisationsförändring till Danderyds kommun – offert skickad till kund!

By 6 april, 2021 april 15th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-04-14
 Slutdatum 2021-06-18
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2513482
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppföljning organisationsförändring till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppföljning av organisationsförändringar som genomfördes 2018 på socialkontoret samt aktuell input kring organisationen. De största förändringarna gällde a) inrättande av gruppchefer b) avdelningschefernas tydligare roll i utvecklingsarbete c) inrättande av chef för staben med ansvar att utveckla administrativa processer både intern och externt.
Uppdraget omfattar. Inledande samtal med förvaltningschef, framtagande av intervjufrågor gällande organisationen, intervjuer med 4 avdelningschefer, 1 stabschef, 8 gruppchefer samt 5 fackliga representanter från socialkontorets samverkansgrupp. Sammanställning av rapport. Återgivningssamtal med förvaltningschef.

Skallkrav

Hög kompetens inom kommunal förvaltning och organisation.
kompetens inom organisationsutveckling.

Börkrav

Tillgänglighet snarast och att uppdraget kan slutföras innan sommaren

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Erfarenhet och kommunikativ

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 18 december 2021.

Enligt uppdraget. % går ej att fastställa.
Uppföljning av tidigare genomförd organisationsförändring 2018.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag