Kvalitetsutvecklare funktionsnedsättning till vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun

By 7 oktober, 2021 oktober 19th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-10-18
 Slutdatum 2022-01-31
 Omfattning %
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3039572
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult till rollen som Kvalitetsutvecklare funktionsnedsättning till vård- och omsorgskontore till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:

Som kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun ansvarar du för att säkerställa att kunder och brukare har tillgång till insatser med hög kvalitet. Du driver och ger stöd till kontorets kvalitetsutveckling genom kundens hela process från förebyggande insatser och myndighetsutövning till biståndsbedömda insatser.

Du ansvarar för kravställning i nämndens upphandlingsprojekt, har kontinuerlig dialog med företagen som utför vård och omsorg och utvecklar metoder för individ- och verksamhetsuppföljning. Du genomför både proaktiva och reaktiva uppföljningar av företagen som utför vård och omsorg i Sollentuna. Du är sakkunnig inom området funktionsnedsättning, gällande både myndighet och utförardelar. Som sakkunnig ansvarar du för omvärldsbevakning och deltagande i nätverk inom ditt ansvarsområde.

I rollen som kvalitetsutvecklare genomför du utredningar, skriver tjänsteutlåtanden, svarar på remisser och deltar i/leder projekt. Du ansvarar också för brukarundersökningar och handlägger avvikelser, klagomål och Lex Sarah-anmälningar.

Vi söker dig som vill driva kvalitetsutveckling och som är genuint intresserad av vad kvalitet innebär för kunder och brukare inom omsorg.

Kvalitetsutvecklaren tillhör avdelning stöd och utveckling och rapporterar till avdelningschef. Inom avdelningen finns flera kvalitetsutvecklare, avtalscontroller, verksamhetscontroller samt samordnare, utredare, administratör och registrator.

Uppdragets omfattning kan variera mellan 50-80 % under uppdragstiden.

Skallkrav

För tjänsten relevant akademisk utbildning
Erfarenhet inom vård- och omsorgsområdet
Erfarenhet av kvalitets- och uppföljningsarbete
Erfarenhet av att genomföra utredningar och skriva rapporter
Sakkunskap inom området funktionsnedsättning, gällande både myndighet och utförardelar.
God svenska i tal och skrift. Det innebär att du är bekväm med att kommunicera för större och mindre grupper. Du kan självständigt sammanställa analyser, skriva rapporter, utredningar och tjänsteutlåtanden till ledning och politik.

Börkrav

Erfarenhet av kravställning i upphandlingsprojekt kopplat till vård och omsorg

Övriga krav

Meriterande med certifiering inom kvalitet
Meriterande med kunskap och erfarenhet inom processbaserat arbetssätt
Meriterande med kunskap och erfarenhet av ledningssystem för kvalitet

Personliga egenskaper

Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Omdöme
Strukturerad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-07-31

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag