Organisationskonsult på deltid för jämställdhetsprojektet Genie till Chalmers Göteborg/remote

By 14 december, 2020 januari 16th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-01-20
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Göteborg. Mycket av arbetet kommer att ske online
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-04 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2264380
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Organisationskonsult på deltid för jämställdhetsprojektet Genie till Chalmers Göteborg/remote

Uppdraget omfattar:
Chalmers jämställdhetssatsning, Genie söker stöd för att arbeta med förändringsledning för en mer jämställd kultur. Primära områden är:
1. Utveckling och genomförande av utbildning med målet att ledare och Genie-representanter inom Chalmers själva skall kunna arbeta med att etablera, utveckla och premiera en jämställd kultur.
2. Stödja Genies projektgrupp
• i arbete med inriktning och strategi,
• med expertis kring organisationskultur och jämställdhet,
• i arbete med förankring av Genies arbete i organisationens kultur, i Chalmers ledning och organisation.
3. Övrigt arbete inom området där behov uppstår under arbetets gång.


Erfarenhet och kunskaper:
Mycket hög kompetens inom området organisationskultur och i att arbeta med förändring av hela systemet, kultur, struktur, personligt och organisatoriskt ledarskap.
Mycket god erfarenhet av att utbilda inom området.
Öppen för att integrera olika perspektiv i moment i utbildningarna.
Har deltagit i och lett arbeten med organisationskultur i stora organisationer (fler 1 000 medarbetare) och ha god kännedom om specifika förutsättningar som akademin har.
Erfarenhet av att ha arbetat inom industri som är kopplad till Chalmers utbildnings- och forskningsområden.
Mycket hög kompetens i och lång erfarenhet av att använda Barrett:s Culture Transformation Tools.
Kan självständigt formulera problembeskrivningar, strukturera, se helhet, anpassa kunskap till olika kontexter (särskilt inom olika akademiska discipliner), kommunicera pedagogiskt och driva utveckling av det område som beskrivits.
Mycket god förståelse för gruppdynamik och val av strategier utifrån underliggande behov.
Minst 10 års erfarenhet inom området.

Förmågor och personliga egenskaper:
Mycket god förmåga i att kommunicera.
Mycket god förmåga att med trovärdighet förmedla vald inriktning på utvecklingsarbetet.
Mycket god färdighet i att formulera sig i tal och skrift, på engelska och svenska.
Mycket god förmåga i att coacha och stötta i att driva förändring och i att prioritera.

Deltid, varierande omfattning.

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område.
Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet – mycket stor.

Skallkrav

Mycket hög kompetens inom området organisationskultur och i att arbeta med förändring av hela systemet, kultur, struktur, personligt och organisatoriskt ledarskap.
Mycket god erfarenhet av att utbilda inom området.
Öppen för att integrera olika perspektiv i moment i utbildningarna.
Har deltagit i och lett arbeten med organisationskultur i stora organisationer (fler än 1 000 medarbetare) och ha god kännedom om specifika förutsättningar som akademin har.
Erfarenhet av att ha arbetat inom industri som är kopplad till Chalmers utbildnings- och forskningsområden.
Mycket hög kompetens i och lång erfarenhet av att använda Barrett:s Culture Transformation Tools.
Kan självständigt formulera problembeskrivningar, strukturera, se helhet, anpassa kunskap till olika kontexter (särskilt inom olika akademiska discipliner), kommunicera pedagogiskt och driva utveckling av det område som beskrivits.
Mycket god förståelse för gruppdynamik och val av strategier utifrån underliggande behov.
Minst 10 års erfarenhet inom området

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).
Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Mycket god förmåga i att kommunicera.Mycket god förmåga att med trovärdighet förmedla vald inriktning på utvecklingsarbetet.

Mycket god färdighet i att formulera sig i tal och skrift, på engelska och svenska.
Mycket god förmåga i att coacha och stötta i att driva förändring och i att prioritera.

Övrig information

Timpriset är fast under avtalsperioden och inkluderar samtliga kostnader.

Leverantören ska lämna in 1 CV där kandidatens kunskap, erfarenhet och förmågor tydligt framgår utifrån ställda krav i denna förfrågan. (CV och eventuella övriga dokument bifogas i Wordformat under fliken Dokument.)
Ev. personligt möte för att säkerställa matchning.
Leverantör ska i avropssvaret ange om de uppfyller samtliga krav.

För eventuella frågor kontakta Jonas Petersson mobilnummer 076 231 26 69

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag