Processutvecklare till Signalisten i Solna stad – intervjuer pågår!

By 24 september, 2021 oktober 19th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-11-01
 Slutdatum 2022-10-31
 Omfattning 50%
 Ort Solna, Signalistens huvudkontor samt distansarbete.
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2963269
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Processutvecklare till Signalisten i Solna stad

Uppdraget omfattar:
Omfattningen är uppskattad till ca. 50 % (kan dock variera något från vecka till vecka)

Signalisten har initierat ett internt projekt som heter ”Strategi för projekthantering”. Projektet går ut på att ta fram en strategi för projekthantering där vi också efter affärsplanens beskrivning ska effektivisera arbetsprocesserna generellt i organisationen.
Detta för att Signalisten har vuxit och nästan fördubblat personalstyrkan på bara några få år som har inneburit att vi gått från ett litet företag till ett medelstort företag.


Projektet syftar till att Signalisten ska säkerställa att nå sina mål och i övrigt leva upp till stiftelsens uppdrag. Projektet syftar till att förbättra och effektivisera centrala arbetsprocesser och projekthantering. Att synliggöra arbetsprocesser både i linjearbete och i projektarbete där man även ska kunna koppla rätt styrdokument till ett visst moment i processen. Rollbeskrivningar, beslutsmandat och ägandeskap ska också synliggöras och göras tillgängliga och här ska projektet undersöka och implementera ett bra verktyg för ändamålet.

I uppgifterna som processutvecklare ingår bland annat att:
– Driva arbetet med att kartlägga, modellera och förbättra processer
– Leda workshops i verksamheten
– Delta i arbetet med att identifiera verksamhetens utvecklingsmöjligheter och effektivisera dessa
– Delta i arbetet med att synliggöra processerna
– Delta i förankringsarbetet av processerna in i organisationen
– Delta i arbetet med rollbeskrivningar
– Stöd i arbetet med att ta fram projektplaner
– Stödja i arbetet med att utvärdera inköp av verktyg

Det förväntas att konsulten med sin kompetens och erfarenhet medverkar till att driva projektet i den riktning som krävs för att nå projektets mål.

Projektet har två interna medarbetare; kvalitetsansvarig och verksamhetsanalytiker som konsulten kommer att arbeta tillsammans med.

Det finns en övergripande genomförandeplan för projektet.

Förväntat resultat: Vi förväntar oss att konsulten hjälper oss i detta projekt primärt att tillsammans med projektgruppen kartlägga organisationens processer och styrdokument och därefter implementera detta i organisationen.
Att vara med och bidra till att projektet når sina mål.

Skallkrav

Minst 5 års arbete av processkartläggning
Dokumenterad erfarenhet av workshopsledning

Börkrav

Erfarenhet av att ha drivit och implementerat projekt avseende verksamhets- och organisationsutveckling
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Erfarenhet av mindre företag/organisationer som har vuxit och har haft behov av transformation
Meriterande att det finns erfarenhet av framtagning av rollbeskrivningar och ansvarsfördelningar

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Pedagogisk/kommunikativ
Ödmjuk och har en god förmåga att sätta sig in i Signalistens förutsättningar och mål
God samarbetsförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-04-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Konsulten kommer att komma i kontakt med flertalet personuppgifter inom ramen för sitt uppdrag, däribland namn, kontaktuppgifter, adresser på anställda, leverantörer/entreprenörer, ev. hyresgäster.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag