Schemaläggningsexpert – heltidsresan till Värmdö Kommun offert skickad till kund!

By 19 november, 2021 november 30th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-12-01
 Slutdatum 2022-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Delvis distans, delvis Gustavsberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3233152
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Schemaläggningsexpert – heltidsresan till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
För två av våra enheter har Värmdö Kommun startat upp ett pilotprojekt inom ramen för heltidsresan, som skall initieras vid årsskiftet.
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Att fler inom välfärdens yrken arbetar heltid innebär att den kompetens som redan finns tas tillvara på ett bättre sätt.
När fler arbetar heltid skapas bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Att göra heltidsarbete till norm är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.

Heltidsresans övergripande målsättningar är att; nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid; deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid och att heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.
För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av verksamhetens organisering. Det behövs också en dialog om kulturen på arbetsplatsen och de förändringar som är nödvändiga för att organisera och bemanna en heltidsorganisation.
En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är viktiga faktorer i omställningen till en heltidsorganisation.

För detta behöver vi en person som ska jobba med:
-Schemateknisk analys utifrån arbetsrättsliga aspekter som dygnsvila/veckovila osv.
– Att vara och ge stöd i bemanningsfrågor på verksamheten med övergripande mål att uppnå rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och för rätt kostnad.
– Att vara administrativt stöd till processledaren.

c) Förväntat resultat i
Ta fram ny grundbemanning där två enheter drivs som en.
Med fokus på att deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning, deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid och att heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.

d) Projektorganisation i
I rollen kommer du att arbeta på uppdrag av processledaren för ordinarie bemanning.
Du arbetar med ett organisatoriskt/operativt fokus på bemanningsprocess- och systemsupport, samtidigt som du har en tät vardaglig dialog med verksamheten.
Du kommer att sitta ute i den verksamt där förändringen skall ske.

Skallkrav

Behärskar Schemaläggning/Schemaprocesser/Schemasystem/bemanning
Har jobbat inom vård/omsorgsverksamhet alt. uppdrag rörande större omorganisation inom schemaläggning/bemanning
Har jobbat med Heltidsresan
För uppdraget relevant högskoleutbildning

Börkrav

Kunskap inom Heroma

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten (max 255 tecken) hur konsulten uppfyller de olika kraven
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Skapa relationer
Strukturerad
Självständig
Analytisk

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag