Utbildning i projektkunskap/projektledning till Nynäshamns kommun – intervjuer pågår!

By 9 maj, 2021 juni 14th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Utbildare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-08-16
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2575094
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult med kompetensnivå 3 för en Utbildning i projektkunskap/projektledning till Nynäshamns kommun.

Uppdraget innebär att utbilda 5-10 personer från Nynäshamns kommun/Barn- och utbildningsförvaltningens centrala administration i kommunens projektstyrningsmodell praktisk projektledning.
Syftet är att rusta handläggare som i olika sammanhang bedriver arbete i projekt eller projektliknande arbetsformer med kunskaper som effektiviserar arbetet och förbättrar möjligheterna till framgång. Utbildningen ska både innehålla genomgångar av strukturer och utgångspunkter för arbetsformen projekt och övningar som handlar om det ledarskap skilt från ordinarie linjeorganisation som präglar arbetet.

Kursens omfattning uppskattas omfatta två dagar, upplägget ska bestämmas i samråd med beställaren.

Skallkrav

Utbildningar ska hållas på distans och/eller i Stockholm.
Digitalt kursmaterial ska erbjudas.
Intyg över genomförd utbildning ska utfärdas.
Utbildningen ska kunna erbjudas från och med augusti 2021 till och med december 2021. Utbildningstillfällen överenskoms med beställaren.
Flerårig erfarenhet av att utbilda i projektkunskap/projektledning i offentlig verksamhet

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Inspirerande
Pedagogisk
Strukturerad

Övrig information

Option på förlängning, dock längst t.o.m. 30 april 2022.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag