Utbildningspaket för kunskaper inom förändringsarbete och dess processer till Järfälla kommun

By 30 september, 2021 oktober 19th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Utbildare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-11-15
 Slutdatum 2022-03-31
 Omfattning 10%
 Ort Järfälla/distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2989442
Övergripande uppdragsbeskrivning

Järfälla kommun söker utbildare inom processledning och förändringsarbetet. Kommunen är i behov av ett utbildningspaket för medarbetare, och deras chefer, som har uppdrag att driva förändringsarbete.
Syftet är att kunna identifiera sin och organisationskulturens roll samt intervenera för förändring i komplexa sammanhang. Samtidigt ska medarbetare involvera berörda parter för att identifiera utmaningar och hitta dess lösningar. Efter genomförd utbildning är målet att deltagarna har processutveckling i organisation som förhållningssätt.

Syfte
Medarbetare som driver förändringsarbete behöver rätt kompetens för att kunna identifiera behov, agera och driva förändringsarbete. Processledningskunskap bidrar till att medarbetare med uppdrag att driva förändringsarbete kan identifiera sin roll, organisationskulturens roll samt intervenera för förändring i komplexa sammanhang. Medarbetare behöver kunna involvera invånare, kollegor, intressenter med flera i identifiering av utmaningar och i dess lösningar. Syftet är även att utveckla vår förmåga att utgå från behov och tillsammans med berörda finna lokala lösningar både inom organisationen och inom kommunen.

Utbildning
Nedan följer ett förslag på tänkt innehåll i utbildningen för att tydliggöra uppdraget som kan anpassas av förslagslämnaren utifrån den kompetens och metodologi som anbudsgivaren jobbar utifrån.

Antalet medarbetare för utbildning: 30, förslagsvis 15 per grupp.
Antalet chefer för utbildning: 15

Paket 1 – medarbetare 2 heldagar
Steg 1 – Intro
• Processynsättet
• Brukar- och kundperspektivet (medborgare och företag)
• Vad är en process
Steg 2 – Organisation och roller
• System/organisation – den komplexa verkligheten
• Grupp- processer/team
• Processledning – Jag som ledare
Steg 3 – identifiera och illustrera
• Olika typer av processer
• Metoder för att identifiera processer
• Illustrera processer
Steg 4 – Att utveckla processer
• Förbered processutveckling
• Förstå processen
• Förbättra processen
• Förverkliga förbättringarna
• Förvalta processen

Paket 2 – chefer max 1 halvdag
• System/organisation – komplexa verkligheten
• Grupprocesser/team
• Processledning – Jag som ledare
• Varför behov? Definiering av metodik
• Utveckling och förvaltning

Utbildningsupplägg ska beskrivas som följande:
• Hur många deltagare kan utbildas per grupp/tillfälle
• Upplägget och målet per utbildningstillfälle för deltagare, 2-4 tillfällen
• Om olika nivåer/paket av utbildning möjligt, beskriv de olika upplägg och vad som skiljer dem åt.
• Upplägget för chefer, informationsbaserad, halvdag
• CV för utbildare som är tilltänkt/a till denna utbildning
• En ungefärlig utbildningsplan. Utbildningen är tänkt att genomföras mellan november- mars.
• Pris per grupp/deltagare. Om flera alternativ, vill vi ha pris per paket/grupp/person.

Järfälla kommun kommer att bjuda in de 3 utbildare/företag, som har mest intressanta utbildningsupplägg och som motsvara vårt behov och vår budget för denna utbildning, att presentera sitt upplägg för uppdragsgivare.
Support

Skallkrav

Anbudsgivare som utbildar ska ha erfarenhet av att utbilda inom processledning inom offentlig sektor
CV för tilltänkt utbildare där specificerad tidigare genomförda utbildningar
Referenser för adekvata uppdrag inom offentlig förvaltning

Börkrav

Utbildningen ska finnas tillgänglig digitalt som SCORM-paket för LMS. Om detta är möjligt, specificera i offert kostnad för SCORM-paket.

Övriga krav

Konkreta utbildningsexempel ska vara från offentlig sektor.
Deltagarna ska efter avslutad utbildning stå rustade för att arbeta med processledning i verksamheten.
Utbildningen ska anpassas efter rådande omständigheter. Utbildningen ska kunna hållas digitalt eller fysisk på plats i Järfälla kommun.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Kommunikativ
Lyhörd
Engagerad
Ser processutveckling som ett förhållningssätt snarare än en metod

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-05-31..

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag