Utredare av ersättningsmodell och ersättningsnivåer till Täby kommun

By 7 september, 2022 september 28th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-10-03
 Slutdatum 2022-11-15
 Omfattning %
 Ort Täby
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4558634
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Utredare av ersättningsmodell och ersättningsnivåer till Täby kommun

Övergripande uppdragsbeskrivning
 
Behov av tjänst
Utredning gällande ersättningsmodell och ersättningsnivåer för svenska för invandrare inom Vux Norrort. Ingående kommuner i Vux Norrort är Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker och Täby.

Förväntat resultat
 Dokumenterade och väl motiverade förslag på en reviderad ersättningsmodell och ersättningsnivåer för svenska för invandrare som ska säkerställa att modellen är resurseffektiv, konkurrensneutral och lättbegriplig för politiker, tjänstemän och utövare.

Förslagen ska vara baserade på:

• aktuella bestämmelser inom området.
 • förutsättningarna inom utbildning i svenska för invandrare i Stockholms län,
 • exempel från jämförbara kommuner,
 
 Utredningen ska ta utgångspunkt i nuvarande modell och ekonomiska nivåer där utredaren genom intervjuer med nyckelpersoner, underlag från kommunerna och analys av andra kommuners modeller och presenterar en rapport som innehåller åtminstone:

·       Beskrivning av nuvarande resursfördelningsmodell

·       En jämförelse med jämförbara kommuners penganivåer

·       En genomgång av de olika studievägarnas förutsättningar

·       En analys av utbildningsanordnarnas förutsättningar att leverera kvalitativ utbildning        

·       Förslag till förändringar. 

Rapporten ska dokumenteras skriftligt och föredras muntligt.

Uppdraget formas tillsammans med tjänstemännen inom Vux Norrort och fördelas lämpligen i två faser där den första fasen innefattar att leverantören tar fram en arbetsplan i samråd med beställaren för att säkra en gemensam och mer detaljerad bild av förväntningarna på uppdraget samt med en tydlig arbetsfördelning. En intern förstudie avseende nuvarande ersättningsmodeller, utbildningsanordnares förutsättningar samt olika kommuners modeller finns tillgänglig för utredaren.

I anbudet:
 
Offerten ska innehålla en kortfattad beskrivning av för uppdraget viktiga antaganden som leverantören gör. Tillvägagångssätt och leverabler ska presenteras tillsammans med en tidplan. Om anbudet godtas vidareutvecklas denna beskrivning till en arbetsplan som utarbetas i samverkan med kunden (fas ett av uppdraget).

Sista datum för leverans är 15 november 2022. Då arbetet genomförs i nära samarbete med förvaltningens tjänstemän och där arbetsfördelningen bestäms i senare skede ska pris anges per timme. Men en uppskattad tidsåtgång ska ändå anges i anbudet, som en del av beskrivningen av föreslaget tillvägagångssätt.

Kunden säkerställer att verksamheten står till förfogande för informationsöverlämning inklusive relevant ekonomisk data.

Skallkrav

Leverantören ska ha erfarenhet av resursfördelningsmodeller inom utbildningsväsendet.

Börkrav

Leverantören bör ha erfarenhet av resursfördelningsmodeller inom vuxenutbildning
Leverantören bör ha erfarenhet av resursfördelningsmodeller inom svenska för invandrare

Övriga krav

Offerten ska innehålla en kortfattad beskrivning av för uppdraget viktiga antaganden som leverantören gör.
Tillvägagångssätt och leverabler ska presenteras tillsammans med en tidplan. Leverantören ska visa att det finns förutsättningar att leverera inom satt tidsram.
Referenser skall anges

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-02-28.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag