Utredning om kommunens måltidsorganisation till Järfälla kommun

By 24 februari, 2021 april 15th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-05-01
 Slutdatum 2021-10-31
 Omfattning 15%
 Ort Järfälla
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2416277
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult till rollen för Utredning om kommunens måltidsorganisation till Järfälla kommun.

Kommunstyrelsen gav 2019-12-09 kommundirektören i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kompetensförvaltningen utreda förutsättningarna för att införa en gemensam kostorganisation i kommunen. I uppdraget om gemensam kostorganisation ska ingå att utreda om effektivisering av utkörning av mat till äldreboenden kan ske. Konsulten ska bistå kommunen i utredningen.
Dagens kostorganisation i kommunen är komplex och diversifierad och styrs på olika sätt.
Inom barn och ungdomsförvaltningen finns 54 kök och ett hundratal personer som arbetar med kost. Det finns ingen gemensam organisation utan ansvaret ligger under rektorerna. Centralt finns två kostkunsulenter. Inom verksamheten finns mottagningskök, tillagningskök samt några centralkök.

Socialförvaltningen har en gemensam organisation för sina verksamheter med en restaurangchef. Det finns också en dietist som arbetar med kost- och nutritionsfrågor. Det finns idag 6 produktionskök, varav 1 är undermåligt och endast tillfälligt i drift och 2 drivs av privata aktörer. Utöver detta finns tillagningskök på två äldreboenden. Det finns också restaurangverksamhet på ett antal platser ihop med mötesplatser för äldre.
Inom kompetensförvaltningen finns gymnasiet som har ett kök med 10 anställda.
Kommunen ska vid en kris kunna producera måltider för sina ordinarie verksamheter. Det finns dock inget uttalat lagkrav på beredskapskök. Ansvar och kostnader ligger under respektive nämnd/förvaltning.
Leveransen bör innehålla en nulägesbeskrivning och kartläggning av nuvarande kostverksamhet och organisation i kommunen, inklusive en fördjupad SWOT-analys.
Vidare ska av utredningen om en ny gemensam kostorganisation i kommunen framgå hur en sådan organisation skulle kunna se ut, vilka för- och nackdelar, t.ex. i form av samordning av personal- och lokalresurser, som finns med en sådan organisation samt möjliga effektiviseringsmöjligheter. Det ska också framgå vad som krävs i form av tid och resurser för att införa en ny organisation.

Konsulten kommer att rapportera till en styrgrupp bestående av direktörerna för de olika förvaltningarna.

Skallkrav

Skall ha konsulter med erfarenhet av arbete inom storköksverksamheter.
Skall ha referensuppdrag där konsulten visar att man har erfarenhet från organisationsutredningar inom måltidsorganisationer i andra kommuner.

Börkrav

Bör ha relevant akademisk utbildning inom området, t.ex.kostekonom, miljö-/hälsoskyddsprogram eller liknande

Övriga krav

Timpris med budget för totalt pris önskas.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback .

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning, längst t.o.m.2022-04-30.

Rollbeskrivning ovan: Utredare/organisationskonsult/kostkonsult.
Antalet konsulter: 1-2

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag