Utveckling av IT-upphandlingsprocess till Järfälla kommun -intervjuer pågår!

By 20 augusti, 2021 september 26th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-09-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 40%
 Ort Järfälla
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-08-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2817295
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för Utveckling av IT-upphandlingsprocess till Järfälla kommun

Uppdraget omfattar:
Leverans
Projektet ska leverera en övergripande, visuellt tydlig beskrivning av hur upphandlingsprocessen för IT-upphandlingar föreslås se ut framgent.

Organisationsform
Konsultstödet som nu handlas upp, kommer att genomföras i projektform med upphandlad konsult som projektledare i nära samarbete med innovationsavdelningen, upphandlingsenheten och IT-avdelningen.

Beskrivning av uppdraget
Den centrala leveransen i detta projekt är ett så förankrat förslag som det bara är möjligt på hur Järfälla kommuns IT-upphandlingsprocess föreslås se ut. Det är av största vikt att den framtida processen bidrar till goda förutsättningar för en tydlig, säker, optimerad, effektiv digitalisering.

Den framtida processen ska tydligt beskrivas utifrån en nulägesanalys, men även utifrån de behov som finns inom Järfälla kommun för att organisationen ska kunna optimera förutsättningarna för att framtida upphandlingar ska leda till effektiv digitalisering.

Organisationen vill i detta arbete säkerställa följande i processen:
– tydliga roller och mandat
– tydliga mallar för bland annat kravställan
– styrning av IT-upphandlingar och samverkan inom kommunen
– en process som säkerställer att upphandling sker utifrån faktiska behov
– god IT-arkitektur och hållbar digitalisering över lång tid
– informationssäkerhet
– tydlig systemdokumentation

I kommunen pågår ett arbete med att införa kategoristyrd upphandling. Det är ett viktigt projekt som detta projekt behöver förhålla sig till och utvecklas parallellt med.

För att komma fram till den centrala leveransen kommer följande att behöva genomföras i ett första steg: Ta fram en visuellt tydlig beskrivning av hur upphandlingsprocessen för IT-upphandlingar ser ut idag i en nulägesanalys av den processen.

Övriga krav
Arbetet ska ske i nära samverkan med innovationsavdelningen, IT-avdelningen och upphandlingsenheten (inkl upphandlings- och inköpsstrateg) genom regelbundna möten och avstämningar. Alla moment genomförs gemensamt för att bidra till delaktighet inom organisationen.

Skallkrav

Kunskap om upphandlingsprocessen i kommunal verksamhet.
Kunskap om IT-upphandlingar
Kunskap om digitalisering
Erfarenhet om projektledning

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Serviceinriktad
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Problemlösande och analytisk förmåga
Självgående
Kunna uttrycka sig tydligt i tal och skrift på svenska

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-01-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag