Utvecklings- och innovationssamordnare för smartare Värmdö kommun

By 17 juni, 2022 juli 5th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Förändringsledare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-07-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Gustavsberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4261108
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult till rollen som Utvecklings- och innovationssamordnare för smartare Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Som ett led i utvecklingen av ett smartare Värmdö söker kommunen en erfaren verksamhets- och innovationsutvecklare. I uppdraget ingår ansvar för att, i samarbete med övriga verksamhetsutvecklare, ta fram ett koncept och ramverk för det koordinerande stödet till verksamheternas process- och verksamhetsutvecklingsarbete samt tjänstedesign. Uppdraget omfattar också att löpande stödja verksamheterna med kompetens inom ovan nämnda områden som bidrar till att realisera kommunens arbete inom bl.a. ett digitalt inloggat läge för invånare och företagare samt frigjord administrativ tid genom automatiseringar, e-tjänster och processförbättringar. Att följa upp och utvärdera uppnådda nyttor är en viktig del i det arbetet.

Förväntat resultat:
Ett väl etablerat ramverk samt ett kvalificerat löpande stöd till verksamheterna inom önskat område. Under uppdraget ska också kompetensöverföring ske löpande för att säkerställa de fortsatta arbetet efter uppdragets avslut.

Projektorganisation:
Verksamhetsutvecklaren ingår tillsammans med andra specialistkompetenser i kommunens HUB för innovation och utveckling.

Skallkrav

Processanalys: erfarenhet av processutveckling baserat på behov, önskad effekt och mottagarorientering.
Behovsdriven utveckling – kompetens att definiera behov hos mottagare och användare samt föreslå lämpliga utvecklingsinsatser baserat på analys.
Livshändelseperspektiv (kundresor inom offentlig sektor) – erfarenhet av att ha definierat detta
Innovationsutveckling – erfarenhet av att ha drivit innovativ utveckling och innovationsprocesser.
Workshopmetodik – erfarenhet av att facilitera workshops med ett flertal metodiker

Börkrav

Övriga krav

Referensförteckning och referensuppdrag – Önskvärt att offert omfattar kortfattade beskrivningar av tidigare utförda relevanta uppdrag som referenser.
Beskriv kort i kommentarsfälten (max 255 tecken) hur konsulten uppfyller de olika kraven
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Leveransfokus med egen genomförandekraft och initiativförmåga
Kunna ingå i ett agilt team, med därtill hörande krav på initiativ- och samarbetsförmåga, leveransplanering samt snabba förändringar i arbetsuppgifter.
Lyhördhet för de specifika behov som finns inom kommunens olika verksamheter.
Kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-31.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag