Informationssäkerhetsspecialist/Informationsäkerhetssamordnare till Karolinska Institutet

By 3 juli, 2019 juli 18th, 2019 Säkerhetsarbete
Roll Övrig
 Kompetensområde Säkerhetsarbete
 Startdatum 2019-07-01
 Slutdatum 2020-01-30
 Omfattning %
 Ort Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-04 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 1490716
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Informationssäkerhetsspecialist/Informationssäkerhetssamordnare till Karolinska Institutet.

Uppdraget syftar till att stötta Karolinska Institutet i det operativa informationssäkerhetsarbetet med bland annat följande aktiviteter:
• Förvaltning av Karolinska institutets informationssäkerhetsutbildning.
• Stötta Karolinska Institutets dataskyddsfunktion rörande GDPR-frågor kopplat till informationssäkerhet.
• Besvara frågor rörande informationssäkerhet från verksamheten.
• Delta som stöd inom informationssäkerhet vid projekt som kan påverka Karolinska Institutets informationssäkerhet.
• Genomförande av informationsklassningar.
• Utbildningsinsatser inom informationssäkerhet for att öka kunskapen hos de anknutna på Karolinska Institutet.
• Intervjuer med huvudpersoner på de olika institutionerna for att ta reda på deras behov av stöd inom informationssäkerhet.
• Hålla nuvarande dokumentation uppdaterad.
• Framtagande av en process och arbetssätt för åtgärdshanteringen som informationsklassningarna resulterar i.
• Delta vid, och genomföra, riskanalyser och efterföljande rådgivning vid hantering av riskerna.
• lnföra ett metodstöd för kravställning av informationssäkerhet vid upphandling och inköp.
• Agera stöd vid kravställning och IT-system for att uppnå en önskad nivå av säkerhet vid upphandling och inköp.
• Ta fram en mall for kontinuitetsplaner.
• lnföra en process för att hantera informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter.

Omfattningen av de olika aktiviteterna beror på konsulternas tillgänglighet för uppdraget, och Karolinska Institutets behov och möjlighet till engagemang i arbetet.

Skallkrav

Haft rollen som informationssäkerhetspecialist inom minst 3 liknade projekt
Genomfört riskanalyser
Genomfört minst 1 projekt inom informationssäkerhetsutbildning med plattformstöd fore-learning.
Haft rollen som specialist inom minst 1 GDPR projekt
Har goda kunskaper inom ”Privacy by Design
Erfarenhet av informationsklassning
Har akademisk examen eller motsvarande

Börkrav

Erfarenhet från universitetsvärlden
Erfarenhet av Nano learning och plattformen Junglemap
Erfarenhet från riskanalysmodellen ”SIXlO
Kunskap om den nya säkerhetsskyddslagen

Övriga krav

Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Noggrann
Teamplayer
Kommunikativ
Konsultmässig
God social förmåga
Driven
Prestigelös
Lösningsorienterad
Ansvarstagande

Övrig information

Option på förlängning: 6+6 månader dock längst till 2021-01-31
Omfattning på uppdraget: 60-100 %
Uppdraget kan utifrån beställarens behov variera från 1-2 konsulter.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag