Tag

Administratör/sekreterare-arkiv - KeyMan

Senior Support/assistant till CIO Office

Vi söker nu till vår kund en Senior Support/Assistent till CIO Office.

Kunden är ett internationellt företag med huvudkontor i Stockholm där uppdraget är placerat.

Du kommer att arbeta direkt i CIO Office och vara en del av den Globala IT-avdelningen. Teamet består idag av 8 personer med varierande roller och som alla rapporterar till CIO.

Uppdraget omfattar b.la:
• Supporta kundens linjeroller utifrån enskilda behov.
• Får stor insyn i, och visst inflytande över, hur arbetet i en Global IT-organisation bedrivs, och vilka behov/problem som behöver hanteras.

Exempel på uppgifter som förekommer i uppdraget:
• Kalla till veckomöten.
• Aktivt delta på mötena med egna tankar/idéer/uppdrag.
• Skriva mötesanteckningar.
• Lägga upp alla överenskomna Tasks och dela ut uppgifterna (enligt ök).
• Kalla till överenskomna vidare workshops, möten etc.
• Delta i kundens strategi-delar, som konferenser, möten, workshops etc. och även administrera dessa.
• Hjälpa till att administrera kundens budgetarbete (skapa/hålla mallar uppdaterade etc).
• Komma med förslag på teambildande aktiviteter
• Skapa dokument och presentationer.

Kunden uppmuntrar till att vara sig själv och vara sitt bästa i gruppen. Våga säga sin åsikt, och komma med idéer.

Läs Mer