Tag

Agil Coach-arkiv - KeyMan

Agilt stöd till Finansinspektionen – teamleverans

Vi söker nu Agilt stöd till Finansinspektionen – teamleverans.

Uppdraget omfattar:
Kunden har definierat användandet av rätt it-stöd på rätt sätt som en kritisk framgångsfaktor för att öka effektiviteten in sina verksamhetsprocesser. Det kräver att de utvecklar sitt sätt att leverera och implementera it-tjänster för att få ut maximalt värde av de it-relaterade investeringar som genomförs. Som stöd i den utvecklingen behövs extern rådgivning i form av expertis på förändringsarbete inom statliga it-verksamheter som verkar inom den finansiella sektorn.

Vi söker ett team av erfarna konsulter inom agilt arbete. Uppdraget består av att:
o Löpande ge stöd inom agilt/SAFe – transformation och löpande operativt arbete
o Rådgivning agilt/SAFe både för IT och verksamhet
o Genomföra utbildning agilt/SAFe
– Stöd i leverans av utbildning från kund
– Arrangera externa kurser
o Mentorskap/coachning för specifika roller inom agilt/SAFe

Omfattning: Uppdraget beräknas bli från 25% upp till 100%. Uppdraget kan variera i omfattning under tid.
Omfattningen gäller hela teamet fördelat på samtliga teammedlemmar.

Läs Mer