Tag

Agil Coach-arkiv - KeyMan

Senior agil coach till IVO

Vi söker nu en Senior agil coach till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdragsbeskrivning: 
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? 
IVO söker nu en Agil coach som är kunnig i den agila processen och har en stark kraft att fortsätta driva den kulturella och organisatoriska omvandlingen vi påbörjat. 

Vi utvecklar system som används dagligen av medarbetare på IVO och av vård- och omsorgsgivare i Sverige. Det handlar om såväl interna applikationer som tjänster på ivo.se. Vi vill verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna. 

IVO arbetatar sedan en tid tillbaka med att ta fram en strategisk inriktning för myndighetens gemensamma arbete. Några av nyckelorden är att arbeta mer i team och med agila arbetssätt. Uppdraget innebär dels att fortsätta arbetet med att ge myndighetsledningen en ökad förmåga inom digitalt ledarskap, men även inom agila arbetssätt och kultur. Som agil teamcoach stöttar och coachar du även våra fem agila team så att de kan utvecklas, bli autonoma och ständigt förbättras. I din roll överför du kunskap, effektiviserar teamprocesser och uppmuntrar teamen till förbättringar. Du kombinerar coaching och mentorskap i syfte att hjälpa organisationer och team att fungera bättre. En person, som utan att själv ha en fast plats i organisationen, leder utvecklingen av en organisation mot fastställda mål. Det handlar både om facilitering, det vill säga att genom att ställa rätt frågor och ta bort hinder för kommunikation få personer i organisationen att själva driva förändring, och om utbildning genom att som agil coach själv bidra med sin erfarenhet. 

Generell beskrivning: 
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO. 
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar. I teamen ingår medlemmar från IVO samt konsulter. 
Teamets medlemmar ansvarar för utveckling och förvaltning av system och applikationer. 
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler. 
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov. IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap. 
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten. 
Du kommer rapportera till myndighetsledningens stödfunktion.

Läs Mer