Skip to main content
Tag

Analytiker

Stöd vid VA-taxeutredning till Täby kommun

Vi söker nu en leverantör för uppdrag – Stöd vid VA-taxeutredning till Täby kommun.

 Arbete med att göra kostnadsanalyser avseende anläggnings- och brukningsavgifter för att ta fram en ny VA-taxekonstruktion har pågått under två år. Slutligt förslag på konstruktion, nivå på ingående parametrar samt dokumentering av arbetet ska slutföras. Ett förslag till tjänsteskrivelse som underlag för politiskt beslut ska tas fram.

Konstruktionen ska innebära att VA-taxan blir skälig och rättvis samtidigt som nödvändiga intäkter säkras. 

Organisationen ska innehålla en ansvarig konsult och minst en handläggare.

Läs Mer