Tag

App Utvecklare-arkiv - KeyMan

Teamleverans – utveckling av kartbaserad app med augmented reality till Region Västmanland

Vi söker nu en leverantör för en Teamleverans – utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland söker en leverantör för utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality.
Tillgängliggöra konst och kultur i en fysisk miljö. Med en kartbaserad app ska användare på ett lustfyllt sätt få en förstärkt upplevelse av olika platser. Det kan liknas vid en slags kulturorientering. Konst- och kulturmiljöer behöver tillgängliggöras. Detta har blivit extra tydligt under pågående pandemitid. Muséer, teatrar, konsthallar och liknande verksamheter har stängts ner och människors möjlighet att ta del av ett kulturliv har begränsats, fysiskt rör många sig allt mindre och barn och unga mår psykiskt sämre. Men det finns många platser som skulle kunna locka till besök om vi kunde levandegöra dem bättre. Detta vill vi åstadkomma genom att komplettera utvalda platser med digital teknik som samtidigt utnyttjar existerande och kommande material på en webbplats: Kulturarv Västmanland. Vi vill skapa en kartbaserad app med Augmented Reality, kompatibel med android och IOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelse. Appen ska tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser samt ge information om platser med kulturell anknytning. Genom sin utformning ska den locka till rörelse och motion när användaren letar kulturupplevelser som finns på kartan i appen. Vi tänker oss att användaren kan samla på kulturupplevelser och platser genom att besöka dem och då får mer information och kunskap. Med appen blir det en förstärkt upplevelse när man befinner sig tex vid en lokalhistorisk varggrop på Kristiansborg och där kan se och höra “vargar”. Appen ska ge spelkänsla, gameification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid. Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Vi tänker oss att den ska innehålla:
• Geografisk positionering
• Text
• 3D
• Bild
• Video
• Ljud
På befintlig webbplats Kulturarv Västmanland kommer det att finnas berättelser i form av text, ljud och eventuellt bild. Dessa ska appen kunna hämta in och bearbeta. Uppdragstagare kommer att utveckla appen i nära dialog och samarbete med projektgruppen. Projektgruppen ansvarar för att fylla den med det innehåll i form av berättelser, bilder och ljud som krävs.
Del 1
Skapa och designa en kartbaserad app med Augmented Reality anpassad till Android och iOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelser. Appen ska kunna tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser och ge information om platser med kulturell anknytning kopplat till en karta.

• Appen ska kunna hämta kartdata och information genom olika integrationer som bland annat har kopplingar till kulturarvvastmanland.se
• Appen ska kunna publicera innehåll av text, video, ljud, bild och 3D kopplat till geografisk positionering.
• Appen ska ge spelkänsla, gamification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid.
• Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Under del 1 utvecklas funktionalitet och kommunikation kring appen. Det vill säga kopplingar till kulturarvvastmanland.se men också hur beställningar och produktion av innehåll ska gå till.
• Design
• Utveckling och grundläggande dokumentation
• Tester, användartester, enhetstest, integrationstest, acceptanstest
• Implementering/lansering
• Systemförvaltning, felrättning, användarstöd, underhåll

Del 1 är vår grundleverans och minimum av vad vi behöver, leverans av plattformen/appen. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner. Vi söker en mindre teamleverans med fastprisåtagande där uppdragstagaren tar ansvar och projektledning för att nå upp till vår grundleverans.

Del 2
Leverans av två olika Augmented Reality-delar kopplade till två platser i Västmanland. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner.

Del 3
Möjliggöra admin/användare tillgång för egen publicering i appen. Användare kan tex vara museum, konstnärer, konsthallar, kulturskapare.

Appen ska efter avslutat uppdrag kunna distribueras fritt. Tillägget ska utvecklas på ett sätt så att det enkelt kan utvecklas vidare av andra utförare.
Dokumentation ska vara på svenska och möjliggöra för fler att utveckla den vidare. Arbetet kommer att förutsätta fysiska besök i den aktuella miljön inom Västmanland, utföraren bör därför ha möjlighet att med enkelhet ta sig dit.

Läs Mer