Tag

BI-arkiv - KeyMan

Konsultstöd för Microsoft Power BI till Tillväxtverket

Vi söker konsulstöd för Microsoft Power BI med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket genomför ett flertal insatser där man använder sig av Microsoft Power BI till att kunna bygga rapporter och visualisera sin data. Tillväxtverket har kommit till den fas då man vill öka både förståelsen, användningen och kunskapen i verktyget Microsoft Power BI.

Tillväxtverket söker nu ett konsultstöd för att kunna använda Microsoft Power BI som ett beslutstöd i arbetet för budgetuppföljning och myndighetens IT-leveranser.
Uppdraget innebär:

– att man skall ha god kunskap att bygga- och visualisera rapporter med hjälp av verktyget för olika målgrupper inom myndigheten.
– att kunna hålla i workshop, utbildningar för att öka kunskaperna i hur man arbetar med verktyget och kunna använda underlaget från verktyget som ett beslutsstöd i verksamheten.

Uppdraget varierar i omfattning, 0 %- till 30%, är löpande och vid behov. Insatser kan ske periodvist under avtalet tid.

Stationeringsorten är Tillväxtverket på Västgötagatan 5 i Stockholm, i huvudsak på plats men under COVID 19 på distans.

Läs Mer