Tag

Biståndsbedömare-arkiv - KeyMan

Konsult till socialkontoret till Danderyds kommun

Vi söker nu en Konsult till socialkontoret till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Biståndshandläggare ska utreda och fatta beslut gällande ansökningar om hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution och särskilt boende samt sammanställa uppdrag till våra avtalade utförare.

Kunden arbetar med utredningsmetoden IBIC, individens behov i centrum.

Läs Mer