Skip to main content
Tag

Business Analyst

Analys/utredare lösning och konfiguration VaL till region Sörmland

Vi söker nu en Analys/utredare lösning och konfiguration VaL till Region Sörmland.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Bakgrund
Vill du vara en av medarbetarna i ett avancerat programkluster där du ges möjlighet att växa både professionellt och personligt och på samma gång aktivt bidra till en bättre sjukvård för en hel region?

Region Sörmland har tillsammans med åtta andra regioner upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd som ska driftsättas under 2024. De åtta övriga är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Örebro län, Gävleborg, Blekinge och Halland. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett sammanhållet, digitalt arbetsverktyg som förbättrar och effektiviserar vården.
 
Regionerna har förberett och genomfört upphandlingen av FVIS i en övergripande organisation som heter Sussa. Det står för “Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”. Uppdraget att leverera ett nytt it-system gick till e-hälsoföretaget Cambio som tillhandahåller lösningar för vård och omsorg.
 
Ett intensivt arbete pågår med att ta fram en Sussa-gemensam konfiguration. I nästa steg kommer regionalt konfigurationsarbete att ta vid innan vi sedan utbildar och testar inför produktionssättning. 
 
Regionalt bygger och bemannar Region Sörmland en organisation för införandet av FVIS. FVIS styrgrupp leder det strategiska arbetet och programmet har uppdraget att sätta en tydlig tidplan för införande, och vara navet och stödet för vårdens verksamheter. 
 
Uppdraget
Inom FVIS-programmet drivs flertalet uppdrag och projekt, detta uppdrag ligger inom projektet Verksamhetsanalys och lösning. 
Projektet söker nu en resurs som ska driva arbetet med analys och utredning av verksamhetens behov i lösnings- och konfigurationsfrågor i samband med att nytt vårdinformationsstöd implementeras. Det rör sig bland annat om lösningsrelaterade frågor kopplade till Organisation och Ramverk/Behörigheter men även andra områden. I uppdraget ingår ansvar att leda och driva arbetet med att kartlägga krav och behov och insamla både sakkunnigas som verksamheternas olika perspektiv. Utifrån det sammanställa på ett övergripande sätt och tillsammans med verksamhetsrepresentanter formulera lösningsförslag. Resursen ansvarar för att arbetet drivs framåt och rapporterar till projektledaren inom Verksamhetsanalys och Lösning. Arbetet planeras i dialog med projektledningen. 

Uppdraget sträcker sig under 2023 men kan komma att förlängas. 

Arbetet sker till stor del på distans men förutsätter arbete även på plats i regionen. 
Läs Mer