Tag

Coach-arkiv - KeyMan

Chefs -och medarbetarcoachning till Järfälla kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult till rollen Chefs- och ledarskapsstöd / Coach till Järfälla kommun.

Uppdraget omfattar:
Järfälla kommun söker en leverantör gällande chefs -och medarbetarcoachning med syftet att kompetensutveckla och stärka ledarskap i den specifika verksamheten.
Leverantören ska erbjuda en effektiv metod och teorier om grupp- och ledarskapsutveckling. Coachningsinsatserna som erbjuds ska vara upplevelsebaserade samt utgå från
specifika och konkreta situationer. Coachningen ska ge möjlighet till reflektion och feedback.

Coachning genomförs med stöd av en strukturerad metod och upplägg av professionella samtal för att stötta till utveckling genom ökad insikt, medvetna val, värderingar och handlingar. En coach lyssnar,
ställer frågor, stöttar, uppmuntrar och utmanar och ger stärkande feedback. Både individuell chefscoachning och chefscoachning i grupp (minst 4 personer) ska ingå i uppdraget

Leverantören ska ha en organisation med erfarenhet och kapacitet som säkerställer att uppdraget kan genomföras med den skicklighet och omsorg som Kommunen har anledning att förvänta sig av en
välrenommerad leverantör. Dessa kompetenser ska levereras på ett tillfredsställande sätt och så att kvalitet upprätthålls under hela avtalstiden (max 4 år).
Leverantör ska ha en organisation som säkerställer att:
– flera uppdrag kan ske parallellt
– efterfrågade kompetenser finns tillgängliga för både mindre som större uppdrag
– uppdraget kan genomföras även om tilltänkt konsult inte kan utföra uppdraget. Förlust av enskild person får inte medföra att leverantörens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurs påverkas.

Läs Mer