Tag

Coach-arkiv - KeyMan

Handledare/coach – chefs-och ledarutveckling med UL-kompetens till Lidingö stad – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Handledare/coach – chefs-och ledarutveckling med UL-kompetens till Lidingö stad.

Beskriv behovet av konsultstöd:
Handledning till chef som önskar stöd i sitt ledarskap, kopplat till personalansvar och organisationsfrågor.

Förväntat resultat:
Externt komplement till det chefsstöd som HR själv bedriver. Chef ska efter handledning känna sig stärkt i sitt chefs- och ledarskap.

Uppdragets omfattning är beräknat till:
Enligt överenskommelse mellan chef och handledare, uppskattningsvis 5-20 timmar.

Ytterligare tid kan komma att avropas vid behov enligt överenskommelse mellan chef och handledare.

Läs Mer