Tag

Coach-arkiv - KeyMan

Chefscoach förändringsledning till Nacka kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Chefscoach förändringsledning till Nacka kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består av att ge coaching i förändringsledning till två gruppchefer på myndighets- och huvudmannaenheten Äldreenheten, Nacka kommun. Den 4 oktober startar våra nya organisation av 28 biståndshandläggare. Tidigare har de varit organiserade i 3 geografiska team, ett mottag och boendesamordning ledda av en gruppchef och en gruppledare. Nu blir dessa sammanlagt 5 team istället 2 team, ledda av två gruppchefer. Vi har också internrekryterat 2 av biståndshandläggarna till att bli seniora handläggare. Processen som har lett fram till denna organisation inleddes för exakt 1 år sedan. Den innefattar genomlysning utförd av konsult, 3 workshops under våren med konsult digitalt i helgrupp samt ett ytterligare planerat seminarium. Nu behövs stöd ca 1 h per vecka initialt, som sedan kan glesas ut till ca var tredje vecka beroende på behovet fram till 2022-03-31.

Läs Mer

Chefscoach – gruppchef till Nacka kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Chefscoach – gruppchef till Nacka kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består av att ge individuell chefscoachning till gruppchef. Ett tillfälle i månaden fram till och med juni 2022. Gruppchef är “nygammal” i rollen som chef – har arbetat som chef, men det är flera år tillbaka i tiden. Gruppchefen är socionom, nyanställd i organisationen med lång erfarenhet av biståndshandläggning socialtjänst äldre mm.

Läs Mer