Tag

DevOps-arkiv - KeyMan

4 st Devops-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu 4 st Devops-utvecklare till Tillväxtverketmed kompetensnivå 3.

Uppdraget omfattar:
Att tillsammans med scrumteam för systemutveckling vidareutveckla och förvalta Tillväxtverkets egenutvecklade system genom att arbeta i ett DevOpsteam med containerarkitektur och Kubernetes för att ge en snabbare värde till kund samt en bra utvecklingsmiljö.

Tillväxtverket bygger nu upp ett förmågor för att mer automatiserat kunna stödja DevOps som arbetssätt. I DevOpsteamet arbetar vi med att stödja och skapa förutsättningar för systemutvecklingsteamen att arbeta med DevOps. Genom att automatisera ex. leveranspipe-lines (CI/CD), metrikinsamling, applikationsmonitorering samt hantera förutsättningsskapande verktyg såsom ex. versionshantering och agil planering för de egenutvecklade systemen.

De egenutvecklade systemen som nyttjar detta är främst Nyps 2020, Verksamt och Pipos. Behovet av teknik styrs av arbetssättet DevOps, det är därför viktigt att tekniken ändrar sig efter behoven från systemutvecklingsteamen. DevOpsteamets kunskap och innovationsförmåga är därför viktig.

För DevOps använder vi just nu följande tekniker: Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab, Jira, Prometheus och Graphana mfl.

Läs Mer

Devops Engineer – vi söker fler kandidater!

Vi söker nu en Devops Engineer / Utvecklare .Net/C# med inriktning CI/CD-automation till vår kund som är ett av Sveriges mest snabbväxande globala bolag!

Som DevOps Engineer kommer du att vara en nyckelspelare när det gäller att skapa automatiserade processer i mjukvaruprojekt och säkerställa implementation av dessa. Du har antagligen tidigare arbetat som system- och applikationsutvecklare, Continuous Delivery Engineer, DevOps eller liknande.

Beskrivning önskad roll:
• Bygga tekniska lösningar i molnet på Azures plattform
• Modern system- och mjukvaruutveckling med inriktning på CI/CD automation.
• Utveckling och underhåll av CI/CD pipelines i Azure DevOps.
• Kreativitet, problemlösning och innovation

Läs Mer