Tag

DevOps-arkiv - KeyMan

Teknisk implementation av deployprocess/DevOps

Vi söker nu en konsult till en implementation av deployprocess till vår kund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kravställa, specificera, införa och förvalta utvecklingsprocess i utvecklingsverktyg (Azure DevOps, Jira, Confluence, Zephyr, Git, TFS, Visual Studio, Toad, …)
– Mycket fokus på missionerande och utbildning av team, teammedlemmar
• Göra en teknisk design av tex en deploy-process i Windows resp Linux. I förkommande fall även implementera denna tekniska design – tex genom scriptkodning.
• Konfigurera utvecklingsverktyg
• Leda/delta i kravarbete och utveckling vid förändringar och nyutveckling (av nya verktyg eller nya versioner)
• Medverka vid utredning och arbeta fram lösningar vid incidenter
• Utvärdera nya verktyg
• Utbilda utvecklare i hur verktyg kan/ska användas
• Expert på systemets funktion (innebär att förstå IT utveckling och vilka verktyg som utvecklare behöver)
• Ta fram dokumentation – användardokumentation samt systemdokumentation

Läs Mer