Tag

DevOps-arkiv - KeyMan

Devops Engineer till agilt toolsteam till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt toolsteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

I ditt uppdrag kommer du att ingå i ett utav våra agila team som tillhandahåller en modern och stabil plattform för våra utvecklingsteam. I ansvarsområdet ingår att implementera, uppgradera eller vidareutveckla gemensamma ramverk, verktyg och plattformar. Teamet ansvarar även för drift, användarsupport och utbildning.

Du kommer till exempel att arbeta med:
• Konfiguration och automatisering av plattformens olika produkter
• Intern teknisk support till användare av verktygen
• Utveckling av integrationer för Continuous Delivery
Teamet gillar att hitta enkla lösningar på komplexa problem, är nyfiket på ny teknik och nya arbetssätt och gillar att förbättra vardagen för sina kollegor. Du får många kunniga medarbetare som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenheter och vi jobbar aktivt med kompetensspridning.
Teamet har ansvar för följande produkter:
• Jenkins, Artifactory / Xray, SonarQube
• Mattermost, Jira, Bitbucket och Confluence
• Elastic Stack, Grafana
Under 2021 kommer teamet att växa och då även ta över ansvaret för:
• Prometheus, Check_mk / Nagios, Syslog och Automic

Förutom ovanstående så arbetar vi även med följande tekniker eller system:
• RHEL
• Puppet / Ansible
• Bash / Python / Java / Groovy
• Git
• Docker / OpenShift / Kubernetes
• MySQL / PostgreSQL

Läs Mer

Devops Engineer till agilt webbteam till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt webbteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

I din roll som DevOps Engineer / Systemadministratör kommer du att ingå i ett agilt och tvärfunktionellt webbutvecklingsteam tillsammans med utvecklare, testare, m.fl. I teamet kommer du att vara en central person och underlätta dina kollegors dagliga arbete genom att diskutera idéer, angreppsätt och lösningar. Du får många kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenheter och vi jobbar aktivt med kompetensspridning.

Vår webb bygger på Linux, java, mikrotjänster och containers. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och försöker ta till oss av den senaste tekniken. Just nu jobbar vi bl.a. med att migrera våra mikrotjänster från Docker till Kubernetes.

I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att delta proaktivt i utvecklingsarbetet för att säkerställa en stabil driftsmiljö och effektiv Continuous Delivery pipeline. Vidare kommer du att övervaka, felsöka och utföra installationer, samt ansvara för konfiguration och integration mot bakomliggande system.

Läs Mer

DevOps Engineer

We are now looking for a DevOps Engineer to our customer.

Description Working tasks:
Our Customer is seeking highly motivated DevOps Engineers to join a small, highly collaborative team and create the next generation of financial services data products. You’ll work on real-world problems in a dynamic environment with talented team members to deliver reliable and scalable systems in the cloud.

Successful candidates will be curious, independent thinkers who are excited by challenges and driven by delivering great products. They will play a key role in delivering our Customer’s data product offerings.

Products
Our Customer facilitates the collection and dissemination of performance, net asset value (NAV), valuation, and strategy-level reference data for over 35,000 investable products to 100 million plus investors. They aim to be the premier, global, retail platform that facilitates asset managers’ ability to attract investors into their investment products and strategies.

Responsibilities
• Collaborate with product managers and software engineering team to transform requirements into scalable, production-grade systems
• Develop cloud-native systems from ground up using a modern technology stack
• Use Infrastructure as Code to define and deploy infrastructure to cloud
• Define, collect, analyze metrics to define opportunities for improvements
• Work in small, highly technical teams employing CI/CD and Agile/Scrum practices

Experience
• Experience performing DevOps for a cloud-based system
• Experience building DevOps pipelines and processes with the tools/technologies like Terraform, Kubernetes, git, Jenkins, containers, Sysdig, Prometheus

Läs Mer