Tag

Fastighetsyrken-arkiv - KeyMan

Projektledare för upphandling av fastighetssystem till Nynäshamns kommun

Vi söker nu en Projektledare för upphandling av fastighetssystem till Nynäshamns kommun

Uppdraget omfattar:
Projektet avser upphandling av nytt fastighetssystem åt Nynäshamns kommuns fastighetsavdelning. Fastighetsavdelningen har för närvarande ett löpande avtal med Incit Expand.
Nuvarande avtal kommer att sägas upp i september 2021 och avslutas tre månader senare, d.v.s. i årsskiftet 2021/2022. Nuvarande avtal kan troligtvis förlängas ytterligare en period om det krävs för att införa ett nytt fastighetssystem. Det nya systemet bör dock vara infört senast under första halvan av år 2022.

Fastighetsavdelningen har behov av en konsult med helhetsansvar för projektet från projektstart till avslut och överlämnande till förvaltning. Det innebär genomförande av behovsanalys, marknadsundersökning, framtagande av förfrågningsunderlag, stöd vid genomförande av upphandling samt stöd vid införande. Projektledaren ska vara drivande i alla ingående delar av projektet samt tillsammans med projektgruppen arbeta med projektaktiviteter.

Uppdragets omfattning kommer att variera under projekttiden. Under de mest arbetsintensiva perioderna i projektet uppskattas insatsens omfattning till 50-100% av en heltid.

Läs Mer