Skip to main content
Tag

Förändringsledare

Konsult för digitaliseringsprojekt på Vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun – offert inskickad till kund!

Vi söker nu en Konsult för digitaliseringsprojekt på Vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun.

Förstudie, plan för genomförande och ledning av införandeprojekt gällande digitaliseringsprojekt på vård- och omsorgskontoret. Vård- och omsorgskontoret ska under 2023 både planera för digitala initiativ men också införa digitala lösningar. Inför detta behöver förstudie genomföras för att fånga in nuläge och nuvarande arbetsprocesser som påverkas , målgruppers behov och input till vad vi bör prioritera i utvecklingen, val av plattform och teknisk lösning, osv. Implementering ska innehålla förslag på effektiv förvaltning av införda digitala processer. De digitala processer som nu ligger i planen för 2023 är en mina sidor funktion i verksamhetssystemet Combine och införande av e-tjänster, automatisering av vissa arbetsprocesser, automatisering av ersättnings- och fakturaflöden.

Konsulten kommer att arbeta på Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna Kommun, avdelning ekonomi och verksamhetsstöd.

1 huvudansvarig men kan finnas underkonsult och möjlighet till teamarbete beroende på skede i processen och behov av särskild kompetens

Omfattning: 
100 % som också kan delas upp mellan konsulterna. 

Läs Mer