Skip to main content
Tag

Förstudieledare

Förstudieledare – fördjupad förstudie kallelse- och personlarm till Region Västmanland

Vi söker nu en Förstudieledare – fördjupad förstudie kallelse- och personlarm till Region Västmanland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

En erfaren förstudieledare till en fördjupad förstudie för kallelse- och personlarm i Region Västmanland. Vi söker en förstudieledare som är en naturlig ledare som anser att samarbete är en förutsättning för att uppnå bästa resultat. Personen ska vara resultatinriktad och ha hög grad av servicekänsla där kunden står i fokus. Vi ser att du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete så att tidsramar följs och att kvalitén på resultatet blir hög. 

Uppdrag:
I dagsläget finns ett kallelse- och personlarmsystem inom Region Västmanland. IT-stödet används primärt av Regionens vårdcentraler, vuxen- och barnpsykiatrin i Köping samt ungdomsmottagningen i Västerås. IT-stödet upplevs som bristfälligt och inte ändamålsenligt både avseende funktionalitet och kvalitet. Det skapar en otrygg arbetsmiljö för personalen. Uppdraget avser en fördjupad förstudie för att se vilka möjligheter det finns för en regionövergripande lösning och som kan användas av närsjukvården inkl vuxen- och barnpsykiatri i Köping, ungdomsmottagningen i Västerås. Den fördjupade förstudien görs utifrån de slutsatser som den tidigare förstudien kom fram till och ska även ge en tydlig kravspecifikation för en kommande lösning. Syftet med den fördjupade förstudien är att leverera en kravbild för kallelse- och personlarm för ovan nämnda verksamheter, se över vilka möjliga alternativa lösningar som finns samt ta fram en plan för ett införande. Målbilden är att Regionens verksamheter ska ha ett effektivt, kvalitetssäkrat, tillgängligt och pålitligt IT-stöd för kallelse- och personlarm. 

Omfattning beräknas till ca 200h

Läs Mer