Tag

Förvaltningssamordnare-arkiv - KeyMan

Förvaltning och support av accessapplikationer till Region Västmanland

Vi söker nu en en leverantör för löpande förvaltning och support av de egenutvecklade accessapplikationerna till Region Västmanland

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland har ett flertal (14 st i nuläget) applikationer implementerade i Microsoft Access. Applikationerna har utvecklats sedan lång tid tillbaka och stödjer unika och i vissa fall kritiska verksamhetsprocesser. Målsättningen är att på sikt hitta ersättande lösningar i form av standardsystem eller anpassning av befintliga verksamhetssystem.
Följande applikationer är aktuella initialt
• Celiaki
• CPAP
• Diabetes Mellitus
• Jourlista
• KortnrRegister
• LM Adress
• MobilTelefoner
• PersonSökare
• PKort
• SmiAnm
• SwedVasc (7 olika program)
• TalTidning
• uKund
• Tim

För att säkerställa vidmakthållandet söker Region Västmanland en leverantör för löpande förvaltning och support av de egenutvecklade accessapplikationerna.

Historiskt har uppdraget omfattat ca 200 timmar per år. I samband med årliga uppdateringar av Microsoft Windows och Microsoft 365 (Microsoft Office) genomförs anpassningar och tester för att säkerställa kompatibilitet med aktuell version. Ändringar av befintliga funktioner förekommer i mindre omfattning. Uppdraget kan även komma att omfatta stöd och utveckling i samband med övergång till ersättande lösning samt avveckling.

Läs Mer