Tag

Gränssnittsutvecklare-arkiv - KeyMan

Pausad – Senior UI-designer med utvecklarkompetens – BRÅTTOM!

Vi söker nu per omgående en senior UI-designer med utvecklarkompetens.

Uppdraget omfattar:
Hos Kunden pågår för fullt en molnresa, att ta sig från en spretig applikationsflora ut till en tjänstebaserad molnarkitektur, byggd på Azure.
Kunden har tagit fram designprinciper för utveckling utifrån rådande grafiska profil, över vilken Marknad och Kommunikation är ansvariga. Dessa principer har man byggt in i ett kodramverk i Blazor, vilket används vid uppstart av utveckling av nya applikationer/tjänster så att man har förutsättningarna på plats.

Det vi söker nu är en senior UI designer med utvecklarkompetens som jobbar tillsammans med IT-Utveckling för att stötta de olika utvecklingsinitiativ som pågår inom molnresan. Det innefattar bland annat vidareutveckling av detta kodramverk, samt hjälp att lösa eventuella UI-relaterade problem med Blazor-biblioteken.

Arbetet innefattar också behovs- och kravanalys där man i samarbete med verksamheten reder ut (och ifrågasätter) processer/arbetssätt och framtagande av visuella mockups vilka man sedan implementerar inom IT-utveckling.

Läs Mer