Tag

Handledare-arkiv - KeyMan

Handledare för Handledning kring individärenden till Täby Kommun

Vi söker nu en Handledare för Handledning kring individärenden till Täby Kommun, avdelning Funktionsnedsättning

Uppdraget omfattar:
Verksamheten/boende behöver ha handledning där man kan få verktyg och specifika tips och råd för bemötande kring individärenden -brukare. Handledaren ska kunna hjälpa verksamheten att göra långsiktig plan som följs upp under handledningstillfällena.

Förväntat resultat:
Att verksamheten ska få stöd och råd i det dagliga arbetet kring vissa individärenden.

Omfattning: 100 timmar

En genomförandeplan skall bifogas offerten.

Läs Mer

Handledare till Danderyd Kommun

Vi söker nu en Handledare till Danderyd Kommun.

Uppdraget omfattar:
Danderyd vill ha processhandledning där det finns möjlighet att ta upp frågor kring hur man själv påverkas i olika situationer och hur man hanterar det (t.ex. då man tar del av klienters trauman/svåra livssituationer eller då det uppstår konflikt med en klient).
Viktigt att handledaren har bra kunskap om socialtjänst – de förutsättningar och ramar kommunen arbetar under och deras olika områden.
Kommunen önskar handledning var tredje vecka med tre olika grupper i totalt ca 3-3.5 timmar.

Läs Mer

Handledning av socialsekreterare i barn och ungdomsgrupp till Lidingö Stad

Vi söker nu en Handledare med god och långvarig kunskap om socialtjänst för handledning av socialsekreterare i barn och ungdomsgrupp till Lidingö Stad

Uppdraget omfattar:
Då gruppen är i en utvecklingsfas finns behov av både handledning och teoretisk kunskap med KBT inriktning.
Gruppen är i behov av att få stöd i stresshantering, gruppsykologi, kognitiva teorier och hur på bästa sätt kunna kommunicera med både varandra och med klienter.

Tidplan skall bifogas.

Omfattning: 3 timmar/månad

Läs Mer

Processhandledare till biståndshandläggare med inriktning mot LSS, socialpsykiatri och socialtjänstlagen under 65 år till Lidingö Stad

Vi söker nu en Processhandledare till biståndshandläggare med inriktning mot LSS, socialpsykiatri och socialtjänstlagen under 65 år till Lidingö Stad.

Uppdraget omfattar:
Grupphandledning för att skapa ett gemensamt arbetssätt och bemötande kring individer med speciella behov.

Förväntat resultat:
Personlig utveckling i yrkesrollen.
Skapa förståelse och medvetenhet hos handläggaren när det gäller egna eller andras reaktioner.
Reflektion över personliga aspekter på mötet med klienter, men också som medarbetare i en organisation.
Hitta strategier för att överväga nya förhållningssätt och handlingsalternativ samt få nya perspektiv på det som uppfattas som problem.

Omfattning: 20 timmar fördelat på 4 sammanhängande timmar/månad.

Läs Mer