Tag

Handledare-arkiv - KeyMan

Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Processhandledning för Socialförvaltningens gruppledare inom vuxenenhetens utförarverksamheter. Gruppen består av 4-5 personer som leder och fördelar det dagliga arbetet inom områden som socialpsykiatri, missbruk, bostadslöshet, samsjuklighet etc. från verksamheterna beroendemottagning, socialpsykiatriska enheten och två stödboenden. Processhandledningen rör hur medarbetare ska få sitt dagliga stöd i både prioriteringar och i ärenden och tillhörande arbetsuppgifter.
Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer

Handledning av socialsekreterare i en mottagningsgrupp, barn och unga, inom socialtjänst till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning av socialsekreterare i en mottagningsgrupp, barn och unga, inom socialtjänst till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Handledare med god erfarenhet och
kunskap om socialtjänstens
mottagningsgrupp, barn och unga.

Förväntat resultat:
Att handledningen blir ett forum för
processarbete i gruppen där olika teman
och frågeställningar lyfts upp och
synliggörs. Olika metoder så som Signs of
safety, konkretisering och process
handledning i ärenden.

Projektorganisation:
Mottagningsgrupp, barn och unga
socialtjänst.


Detta är en mottagningsgrupp så det är korta men intensiva möten med barn, unga och dess föräldrar.

Omfattningen är 3 h/månad.

Läs Mer

Handledning av socialsekreterare i barn och ungdomsgrupp till Lidingö stad – offert skickad!

Vi söker nu en handledare till socialsekreterare i en barn- och ungdomsgrupp i Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:

Beskriv behovet av konsultstöd:
Behov av handledare med god och långvarig kunskap om socialtjänst och barn- och ungas utveckling.
Processhandledning i ärenden med gruppen utifrån olika teman.

Förväntat resultat:
Att gruppen kan få hjälp till självhjälp i ärendefrågor, skapa mer team- och vikänsla inom gruppen.

Omfattningen:
Uppskattas till 3 timmar/månad.

Läs Mer