Tag

Handledare-arkiv - KeyMan

Erfaren handledare till Lidingö Stad

Vi söker nu en erfaren handledare till Lidingö Stad.

Uppdraget omfattar:
Handleda en grupp med familjehemssekreterare och barnsekreterare samt kontaktsekreterare.
Gruppen som ska handledas kommer vara en ny sammansatt grupp där personerna som ingår har olika arbetsuppgifter.
Önskar både kunna ha ärendehandledning och processhandledning

Omfattning är beräknad till två timmar var fjärde vecka, med option på ev. terminsvis förlängning.

Läs Mer

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Vi vill ha ärende- samt processhandledning där det finns möjlighet att både ta upp frågor kring specifika ärenden samt hur man själv påverkas i olika situationer och hur man hanterar det (t.ex. då man tar del av klienters trauman/svåra livssituationer eller då det uppstår konflikt med en klient).
Viktigt att handledaren har bra kunskap om socialtjänst – de förutsättningar och ramar vi arbetar under och våra olika områden.

Vi önskar handledning var tredje vecka med tre olika grupper i totalt ca 3-3.5 timmar.
Grupperna som ska handledas arbetar inom socialpsykiatri, mottag av nyanlända, bostäder för nyanlända, ekonomiskt bistånd, missbruk, dödsboutredning.

Läs Mer