Skip to main content
Tag

Handledare

Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till Sollentuna kommun.

Processhandledning för Socialförvaltningens gruppledare inom vuxenenhetens utförarverksamheter. Gruppen består av 4-5 personer som leder och fördelar det dagliga arbetet inom områden som socialpsykiatri, missbruk, bostadslöshet, samsjuklighet etc. från verksamheterna beroendemottagning, socialpsykiatriska enheten och två stödboenden. Processhandledningen rör hur medarbetare ska få sitt dagliga stöd i både prioriteringar och i ärenden och tillhörande arbetsuppgifter. 
 Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer

Handledning för chefer till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning för chefer till Lidingö stad.

Erfaren handledare till en grupp med biträdande enhetschefer inom socialtjänstens verksamhetsområde Individ-Familj &Integration. 

Chefshandledning. 
För att ge Stöd och utveckling till biträdande cheferna i vår chefsroll.

Omfattning: 
2,5 timmar/månad 

Läs Mer

Handledare i rådgivning kring IBIC, verksamhetsutveckling individ/brukare ärende till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledare i rådgivning kring IBIC, verksamhetsutveckling individ/brukare ärende till Täby kommun.

Person ska vara utbildad leg. arbetsterp Vara expert på ICF samt kunskap krinng IBIC mångårig erfarenhet av handleda kring brukare som omfattas av LSS- lagstiftningen personkrets 2 Verksamheten/boende behöver ha handledning där man kan få verktyg och specifika tips och råd  kring tillämpningen av ICF och IBIC.

Målet är att få stöd och råd kring upplägg, utveckling och planering kring arbetet med IBIC och ICF.

Läs Mer

Handledare till Lidingö stad

Vi söker nu en Handledare till Lidingö stad.

Handledare med god och långvarig kunskap om barn i familjehem och socialtjänst. Kunskap om barns utveckling och barns behov. Processhandledning i ärenden med gruppen utifrån olika teman. I gruppen finns olika funktioner och där finns behov av stöd i samarbetet.

Förväntat resultat:
 Att gruppen kan få stöd i ärendefrågor, skapa mer team – och samarbete i gruppen

Omfattningen beräknas till 3 h/månaden

Läs Mer

Handledare för socialsekreterare på Barn- och Ungdomsenheten till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare för socialsekreterare på Barn- och Ungdomsenheten till Sollentuna kommun.

Handledare sökes till tre utredningsteam och en mottagningsgrupp på Barn- och ungdomsenheten i Sollentuna. Uppdraget omfattar ett tillfälle var tredje vecka om 2,5 timme per tillfälle. Handledningen ska bedrivas på plats i Sollentuna.

Läs Mer

Handledare för gruppledare på myndighet inom Socialkontoret i Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare för gruppledare på myndighet inom Socialkontoret i Sollentuna kommun.

Handledning till gruppledare på Socialkontorets myndighetsenheter. Gruppen består av 10-12 personer. Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer

Handledare till Familjeteamet i Danderyd kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare till Familjeteamet i Danderyd kommun.

Grupphandledning möjligheten att få det dilemma man tar upp speglat ur flera vinklar. Handledare leder den processen och har det största ansvaret för att skapa ett klimat som är så pass tryggt att utveckling är möjlig. Handledaren gör skillnad mellan ärendehandledning och handledning: I ärendehandledning ges svaret på hur ska jag göra? medan handledning ger möjligheten att från ett ärende inte bara komma fram till möjliga handlingsalternativ, men också se varje dilemma som en möjlighet att samtala om relationellt arbete i stort. 

Omfattningen varierar men beräknas till 3 timmar/vecka.

Läs Mer