Tag

Informationsarkitekt-arkiv - KeyMan

Senior Informationsarkitekt. -Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Senior Informationsarkitekt till slutkund Försvarets materielverk.

Uppdraget omfattar:
FMV genomför ett stort förändringsprojekt, Projekt Norma, som ska ersätta ett flertal av FMV:s befintliga IT-stöd med nya standardsystem. Projektet bedrivs som ett program med idag fyra delprojekt; ERP (Enterprise Resource Planning), Upphandlingssystem, PLM (Product Lifecycle Management) och BI (Business Intelligence).

För implementationsarbetet har FMV kontrakterat olika leverantörer för respektive system som implementeras. Detta avrop avser främst deltagande i aktiviteten Norma Informationsarkitektur (Norma IA). Norma IA, som ska införa en ny begreppsmodell och informationsmodell på FMV och också producera datamodeller av alla IT-system som kommer i kontakt med Norma och integrera alla modeller med varandra i en sammanhängande arkitektur i verktyget Qualiware Lifecycle Manager (QLM).

Syftet med Norma IA är att få de nya systemstöden och arbetssätten att hänga ihop med omgivande IT-system och det arbetssätt som används idag informationsmässigt. Den arkitektur som blir resultatet av Norma IA ska användas bland annat till integration, migrering och beslutsstöd.

Konsulten ska tillsammans med den informationsarkitekt som leder aktivitet Norma IA åstadkomma den informationsarkitektur som nämns ovan.

I uppdraget ingår t.ex. att:
• Facilitering och begreppsmodellering enligt Astrakan-metoden, genom lappövning på vägg. Stödja faciliteringen genom relevanta frågeställningar, förslag, adekvata resolutioner, dokumentation av modell och definitioner under lappövning, löpande förändringar av modeller, definitioner och källor i QLM. Assistera i att konstruera kombinationer av modeller.
• I uppdraget ingår att kommunicera med FMV:s personal genom att bjuda in till möten, ställa frågor och samla in underlag. Det ingår också att hantera grupper och aktivt ställa frågor, engagera och lyssna till deltagare under det att vederbörande assisterar med att konstruera begreppsmodellen.
• Samla in bildmaterial och beskrivningar av GUI för olika itsystem, göra intervjuer/work shops och översätta materialet till datamodeller i tredje normalform som dokumenteras i QLM.
• Kombinera tabeller från relevanta datamodeller för att konstruera en sammanhängande informationsmodell tillsammans med FMV:s informationsarkitekt. Informationsmodellen ska ha kopplingar till förklarande begrepp i begreppsmodellen och relevanta entiteter i datamodellerna.

Läs Mer