Tag

Infrastrukturarkitekt-arkiv - KeyMan

Teknisk infrastrukturarkitekt med stort säkerhetsfokus för uppdrag i Enköping

Vi söker nu en teknisk IT-arkitekt med kompetensnivå 4 för arbete med stort säkerhetsfokus.

Uppdraget omfattar:
• Förvalta arkitekturen för ledningstödssystemet och säkerställa att den följer fastställda krav, strategier, regler, riktlinjer och policys.
• Tar fram förvaltningsprocesser för IT-infrastruktur för hantering av ledningssystemets olika miljöer.
• Samverka med den funktionella förvaltningen för att säkerställa att ledningstödsystemet och dess infrastruktur följer regelverk och bestämmelser för hemlig information.
• Fungera som stöd till funktionella förvaltare och Produktägare i samband med förändringar av ledningstödsystemet.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Konsulten kommer att vara stöd internt till Systemförvaltningsenheten och externt till övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar.
• Konsulten förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT infrastruktur och arkitektur.
• Konsulten kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur och arkitektur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar.
• Stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkans- samt orsaksanalys.
• Medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade lösningar av ledningssystemet.

Läs Mer