Tag

Integrationskonsult-arkiv - KeyMan

System/Integrationsarkitekt

Till vår kund söker vi nu en duktig arkitekt med förmåga att röra sig över flera roller enligt nedan samt med teknisk kompetens och erfarenhet runt integrationer (både ny API-baserad och gammal skript-baserad teknik) samt inom Azure och gärna iPaaS.

Uppdrag
Vara huvudresurs i designen av integrationer för underprojekten VGS-integrationer och Message Broker. Underprojekten kommer lösa att ett antal befintliga integrationer mellan dagens DMS (affärssystem för bilbranschen) och framför allt GA (generalagentssystem) men även andra 3:e parts system byggs om till att det nya DMS som ska implementeras på den Svenska marknaden. Integrationerna som finns i dag bygger på gammal teknik och de flesta av de system som finns hos GA är även de gamla (90-00-tal). Många integrationer är schemalagda databasscript nattetid, andra är manuella textfilsöverföringar.

Målet med underprojektet är att dessa integrationer som moderniseras i samarbete med generalagentens utvecklingsprojekt och med modern teknik integreras med det nya DMS:ets befintliga integrationer.

Vi ser i dagsläget tre varianter på lösningar men det kan finnas fler sätt:
• GA har inte möjlighet att uppdatera sitt gränssnitt, vi bygger en adapter mellan GA:s befintliga äldre integration och Nya DMS:ets moderna lösning
• GA uppgraderar sitt system till att kunna kommunicera direkt med nya DMS:ets system
• GA uppgraderar men för att tillföra Svensk unik funktionalitet som inte finns i det nya DMS:et behöver vi i alla fall utveckla en modul mellan GA-systemet och DMS:et

Totalt är det ca 40 integrationer som ska hanteras

Huvuduppgiften är att planera och genomföra arbetet att på något av ovanstående sätt lösa behoven av integrationer mellan GA-system och nya DMS:et.

Att planera arbetet innebär att strukturera upp varje integration i logiska delmoment som behöver fokus för just denna integration. Arbetet inleds med en Rough Design-övning som ritar upp de stora penseldragen. Efter det behövs analyser av vilka delmoment som är viktiga för just denna integration. Delmoment kan vara analys av vilken dataflödesprocesser, datasäkerhet, åtkomst/behörigheter till externa system, prestandabedömningar och slutligen val av implementationsmodell och specificeringar till utvecklingsuppdrag. Denna del av uppdraget har tät kommunikation både internt med huvudprojektet samt med produktansvariga och externt med leverantören av affärssystemet samt med 3:e-partsleverantörerna och då framför allt generalagenten.

Att genomföra arbetet betyder att själv efter planeringen kunna ingå i arbetet att designa och strukturera lösningarna och dela upp dem i utvecklingsblock med tydliga gränssnitt och uppdrag. I detta arbete har rollen en tät dialog med chefsarkitekt samt med utvecklingsavdelningen samt med liknande roller hos GA. Konsulten kommer även arbeta en del med att utreda krav.

Det kan även tänkas att visst inslag av att jobba med implementering av lösningen kan förekomma. Kunden är ett relativt litet företag och ibland saknas resurser att hantera uppkomna behov. Denna del är endast vid behov.

Läs Mer