Tag

Interimschef-arkiv - KeyMan

Biträdande chef inom området IT-förvaltning – Produktledning, Data och System-stöd till Tillväxtverket

Vi söker nu en Biträdande chef inom området IT-förvaltning – Produktledning, Data och System-stöd med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige och har nu regeringens uppdrag att hantera och administrera det stat-liga stöd som ges under Covid-19 krisen. Det innebär att organiseringen löpande ses över, bland annat för förvaltning och utveckling av våra IT-tjänster. I denna roll, som biträdande chef på enheten Data och Systemstöd, så kan du hjälpa Till-växtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledar-skap i en organisation som driver ständig utveckling.
Enheten Data och Systemstöd arbetar bl.a. med förvaltning och vidareutveckling av Tillväxtverkets ärendehanteringssystem Nyps och ansvarar för de användar-nära perspektiven genom roller som produktägare, UX och systemsupport. Man befinner sig i ett utvecklingsskede där man måste växla upp avseende bemanning och utvecklingstakt och har därför behov av att också stärka lednings- och sam-ordningsperspektivet. Enheten är geografiskt spridd och har stor vana av digitalt teamarbete, varför det är viktigt att du är bekväm och driven i att leda och samverka på distans.

Om uppdraget:
Din roll som biträdande chef är att tillsammans med enhetschefen leda, utveckla och samordna enhetens arbete. Det innehåller allt från att planera och resurssätta ansvarsområden till att stödja och koordinera teamarbete men också att arbeta med struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kan ingå onboarding och uppföljning av medarbetare, att agera bollplank och coacha i utvecklingsfrågor men också att föra dialog med intressenter och driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö. Rollen kan komma att innebära visst personalansvar.

Stationeringsort är Östersund, Arjeplog, Stockholm eller Malmö, men arbetet bedrivs i huvudsak än så länge på distans under covid-19 krisen.

Intervjuer kommer att göras under vecka 33

Läs Mer