Tag

Interimschef-arkiv - KeyMan

Interimschef inom IT – agila utvecklingsteam till Tillväxtverket – offert skickad till kund.

Vi söker nu en Interimschef inom IT – agila utvecklingsteam till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige och har nu regeringens uppdrag att hantera och administrera det statliga stöd som ges under Covid-19 krisen. I denna roll kan du hjälpa Tillväxtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledarskap i en organisation som driver ständig utveckling.

Tillväxtverket står inför ett intensivt 2021 där man måste växla upp organisationen avseende bemanning och utvecklingstakt. IT-enheten kommer dela sin Utvecklingsorganisation i två grupper och har behov av att tillsätta en interimschef på den ena gruppen under verksamhetsåret 2021. Gruppen kommer bestå av 3-4st agila utvecklingsteam i varierande storlek bestående av systemutvecklare och systemarkitekter inom utvecklingsområdena “Verksamt” samt “Dataanalys”. Total ingår 19 medarbetare varav 10 konsulter utspridda på flera orter i Sverige. Ditt ledarskap kommer huvudsak ske på distans och ställer höga krav på dialog och närvaro med teamen samt beställare i verksamheten.

Om uppdraget
Din roll som Interimschef blir att leda Tillväxtverkets agila utvecklingsteam och innehåller allt från leda och rekrytering till struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kommer ingå att agera bollplank, coachning med både chefer och medarbetare inom systemutveckling och andra grupperingar samt att driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Läs Mer