Tag

IT-arkitekt-arkiv - KeyMan

Teknisk Projektledare / IT Arkitekt till Värmdö kommun

Vi söker nu en Teknisk projektledare/IT-arkitekt till Värmdö kommun med kompetensnivå 4.

Uppdragsbeskrivning: Rollen är bred och i uppdragen kommer kunsulten jobba tätt ihop med IT-chef.

Uppdraget omfattar styrning inom förvaltning av IT enhetens lösningsarkitektur samt implementation av en informationsarkitektur.

IT-enheten har flera projekt som ska startas där vi behöver en tekniskprojektledare.
– Uppsättning av ny datacentertjänst.
– Transiteringsprojekt att flytta över VM från lokal virtualiseringsplattform till en ny virtualiseringsplattformstjänst.
– Efterföljande transformationsprojekt av servermiljön.
– Analys, uppstart och genomförande av Nät/Infrastruktur som tjänst upphandling/avrop
– Genomförande av omstrukturering av PC miljö till AzureAD med Autopilot/Intune för att kunna öka automatisering av klienthanteringen.

Framtagande och implementering förvaltningsmodell för IT-enhetens system.

Konsulten ska även vid löpande arbete kunna påvisa effektiviseringar av IT-enhetens processer/arbetssätt/metoder.

Värmdö har idag en lokal virtualiseringsplattform och även egen nätinfrastruktur till alla sina verksamheter. Många system är inköpta som tjänst också. För att kunna bli mer dynamiska och snabbare i vårat uppdarag att möta upp til verksamheternas behov kommer vi flytta fokus från Infrastrukturen till att hitta nya lösningar. Vi kommer inte outsourca helheten utan vi behåller helpdesk, taktiska och stretegiska nivåer internt. Vi har även stort fokus på att automatisera på rätt ställen och ta bort gamla system som inte kan leverera skalbara, dynamiska, snabbutvecklade lösningar där datan är i fokus och kontrolleras av kommunen på ett säkert sätt.

Läs Mer