Skip to main content
Tag

IT Projektledare

SE_IS Project Management-A till Hitachi Energy Sweden AB (5672) – Offert skickad

We are now looking for a SE_IS Project Management-A to Hitachi Energy Sweden AB in Västerås.

Description:

Accountable for planning, coordinating, and managing all aspects of IS program/IS project portfolio to agreed targets, in time, in budget and at quality of functionality, in coordination with internal PG or 3rd party project execution resources. Responsible for interaction with functional/business unit leadership to develop the PMO related project portfolio that aligns with the overall PG program/project portfolio and business objectives and priorities. Is also responsible for supporting and implementing a robust and flexible IS program/ IS project execution methodology for use throughout the organization. Leads the PMO team and monitors the IS program/IS project portfolio delivery according to agreed targets, identifies potential risks and proposes mitigation actions. Escalation point for issues needing resolution.

Additional Hiring Information for Supplier:  
Role description for additional Cluster IT PM

All phases: 

 • Support with Stakeholder Management of IT resources at the country (All BUs)
 • Support with nomination of resources within Technology and Data stream
 • Manage timely availability of IT resources within area of responsibility
 • Manage adherence to time schedules and contributes to the project milestones
 • Issue management and escalations
 • Support planning and implementing the IT work-packages, as defining in the Deployment Plan
Design/build: 
 • Maintain definition of local system architecture and interfaces (As-is) based on feedback from business
 • Drive analysis, development, and testing of local interfaces together with the core team (To-Be)
 • Ensure resources (incl. third party vendors) are available to build integration with local applications
 • Plan and follow-up on interface build with local application together with Technology core team responsible
 • Supports System Deployment, along with contingency plans (local requirements)
Test: 
 • Supporting analysis and testing of global interfaces
 • Ensures resources and system availability needed for integration of local applications/interfaces
UAT and deploy: 
 • Support with thrust and push on data migration
 • Ensures the preparation of the Cut Over / Dress Rehearsal Plan with all Country specific ramp-down / ramp-up activities to ensure a smooth business transition into Reiwa
Deploy: 
 • Prepares and communicate cutover with focus on system availability and interface deployment
 • Mobilizes IT resources for UAT, Training, Dress Rehearsal and Cutover activities based on the project timelines provided by the core team
 • Prepares IT organization for technical and business cutover
 • Manages the execution of the dress rehearsal plan (for activities assigned to country resources)
Cutover
 • Supports the preparation of Go- / No-Go Criteria
 • Monitors and Coordinates actual cutover execution from a country perspective in alignment with the country PM
Project Management: 
 • RAID Management and escalation on a Cluster level in alignment with Cluster IT PM
 • Implement & drive local project governance together with Cluster IT PM
 • Stakeholder Management at project cluster incl. to establish and maintain relationships with third parties/vendors
 • Interacts regularly with the cluster test coordinator to plan and staff testing activities according to plan
 • Reports to the Cluster Deployment Manager and Cluster IT PM on progress, risks and issues for local interface testing and cutover activities
 • Key contact person during the execution of Dress Rehearsal and Cutover activities within the country/cluster
Hypercare: 
 • Mobilizes resources for Hypercare support based on the project timelines provided by the core team

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.
 

Läs Mer

Projektledare – Införande och migrering till nya SITHS eID till Region Västmanland

Vi söker nu en Projektledare – Införande och migrering till nya SITHS eID till Region Västmanland.

Uppdragsbeskrivning
Region Västmanland använder identifieringstjänsten SITHS som tillhandahålls av Inera. Identifieringstjänsten SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster och för signering.

Inera har tagit fram en ny lösning för SITHS som följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Lösningen möter nya krav och behov och inkluderar även Mobilt SITHS eID.

Regionen har ett trettiotal förvaltade applikationer som nyttjar SITHS och dessa behöver anpassas och migreras till den nya lösningen.

Projektet omfattar
• Uppgradering och kvalitetssäkring av lokal identifieringstjänst (IdP)
• Implementation av autentiseringstjänsten för SITHS eID i lokal IdP
• Implementation av Mobilt SITHS eID
• Installation av SITHS eID på alla PC-klienter
• Användarstöd och dokumentation framtaget och kommunicerat
• Migreringsplan med tid och kostnader för samtliga lokalt förvaltade applikationer och tjänster framtagen
• Migrering av samtliga lokalt förvaltade applikationer och tjänster

Läs Mer

Leveransansvarig på 50% till IVO IT

Vi söker nu en Leveransansvarig på 50% till IVO IT (Inspektionen för vård och omsorg). 

Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en Leveransansvarig på 50% till IT-enheten.

Uppdraget i korthet:
IVO har en blandning av outsourcade och interna IT baserade tjänster, IT-enheten ansvarar för att se till att leveranserna från våra outsourcade leverantörer är ändamålsenliga samt stötta de agila utvecklingsteamen. Du kommer tillsammans med en kollega vara operativt ansvarig för att IVO:s IT-driftleverantör levererar sina tjänster enligt avtal. Ni är även leveransansvarig för IVO:s SIAM organisation, där samordning av tjänster och ITIL processer sker för flera av IVO:s IT-leverantörer. I det dagliga arbetet ingår även att vara verksamhetens kontaktperson för major IT-incidenter och problemärenden gentemot våra IT leverantörer.
 • säkerställa att tjänster levereras enligt avtal
 • styrning och samordning av aktiviteter inom operativ samverkan med leverantörer 
 • initiera och kravställa förbättringar för beslutade ITIL processer
 • initiera- och driva förbättringsaktiviteter både internt och tillsammans med externa leverantörer
leda/delta i projekt och aktiviteter samt stödja kollegor avseende upphandlade tjänster och avtal 
I uppdraget rapporterar du till IT-chef. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i detta uppdrag. Det är meriterande att ha kännedom om IVO och/eller arbetat i liknande uppdrag vid myndighet. 

Läs Mer

Konsultstöd – införande av ISO27001 till Region Västmanland

Vi söker nu efter Konsultstöd – införande av ISO27001 till Region Västmanland.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Förvaltningen för Digitaliseringsstöd har i uppdrag att leverera stabila och säkra digitala lösningar till Region Västmanlands verksamheter, uppdragstagare och samarbetspartners, utifrån beslutade leveranssätt och leveransmodeller. Granskningar har genomförts inom områdena IT- och informationssäkerhet vilket bland annat resulterat i ett beslut att se över åtgärdsmålen i ISO/IEC 27001 och säkerställa att regionen täcker dessa för att i framtiden kunna vara certifieringsbara. Arbetet kommer att ledas av Förvaltningen för Digitaliseringsstöd och genomföras i nära samarbete med regionens informationssäkerhetsstrateg, informationssäkerhetssamordnare och andra berörda verksamheter. För att säkerställa genomförandet behöver ett externt expertstöd knytas till uppdraget.

Uppdraget:
Uppdraget innebär att vara ett expertstöd och bidra med kunskap och erfarenhet i Förvaltningen för Digitaliseringsstöds arbete med att nå målet att under 2023 bli certifieringsbara i enlighet med kraven i ISO/IEC 27001. Initialt (i steg 1) behövs stöd för kompetenshöjande insatser och för att ta fram en tid- och aktivitetsplan. Under uppdragets gång (i steg 2) behövs stöd för att kvalitetssäkra resultatet av insatser samt vara behjälplig i insatser där expertkompetens är nödvändig för att säkerställa att målet uppnås. Uppdraget kan delvis genomföras på distans enligt överenskommelse. Uppdraget innebär ett helhetsåtagande men kan fördelas på flera resurser, exempelvis för utbildningsinsatser kontra expertstöd. Vissa grundläggande förutsättningar för efterlevnad av ISO 27001, är redan på plats.

Uppskattning kring tid och omfattning
Steg 1 – ca 100h
Steg 2 – uppskattas utifrån utfall av steg 1 men bedöms uppgå till ca 300h

Läs Mer