Tag

IT-säkerhet-arkiv - KeyMan

Säkerhetskonsult för säkerhetstest av webbapplikation till Tillväxtverket

Vi söker nu en Säkerhetskonsult för säkerhetstest av webbapplikation till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Beslut inom korttidsarbete omfattas fn av sekretess. Från den 1 augusti börjar en ny lag gälla som släpper på sekretessen. Tillväxtverket bedömer att det finns det finns ett stort intresse för information om vilka företag som sökt och fått stöd.

Tillväxtverket jobbar med olika lösningar för att tillgodose informationsbehovet på ett effektivt sätt. En lösning som utvecklas är en webapplikation där en användare kan begära ut information om beslut som fattats för ett företags ansökan om stöd. Webapplikationen ska publiceras publikt och Tillväxtverket vill därför genomföra ett säkerhetstest av applikationen.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Beslut inom korttidsarbete omfattas fn av sekretess. Från den 1 augusti börjar en ny lag gälla som släpper på sekretessen. Tillväxtverket bedömer att det finns det finns ett stort intresse för information om vilka företag som sökt och fått stöd.

Tillväxtverket jobbar med olika lösningar för att tillgodose informationsbehovet på ett effektivt sätt. En lösning som utvecklas är en webapplikation där en användare kan begära ut information om beslut som fattats för ett företags ansökan om stöd. Webapplikationen ska publiceras publikt och Tillväxtverket vill därför genomföra ett säkerhetstest av applikationen.

UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG FÖR UPPDRAGET: 80-100 timmar, som fördelas under perioden i samråd med kunden. Uppdraget kan utföras av 1 eller 2 konsulter.

I dagsläget sker allt arbete på distans pga Covid.

Läs Mer

Hälsokontroll av Nynäshamns kommuns cybersäkerhet på teknisk nivå till Nynäshamn

Vi söker nu en leverantör för 2 st konsulter till Hälsokontroll av Nynäshamns kommuns cybersäkerhet på teknisk nivå till Nynäshamn kommun.

Uppdraget omfattar:
Nynäshamns kommun önskar få en granskning genomförd av säkerheten i den egna IT-miljön.
Leverantören ska göra en hälsokontroll av kommunens cybersäkerhet på teknisk nivå.
Hälsokontrollen ska bestå av en teknisk analys och en bred säkerhetsbedömning med syfte att påvisa säkerhetsbrister inom kommunens IT-miljö.

Läs Mer