Tag

IT-säkerhet-arkiv - KeyMan

Konsultstöd för Penetrationstester till Region Sörmland

Vi söker nu en IT-Säkerhets konsult för penetrationstester till Region Sörmland

Uppdraget innebär att tillsammans med Region Sörmland IT genomföra en penetrationstest (PEN) av kritisk infrastruktur samt externt nåbara tjänster enligt specifikation som tas fram i samråd mellan konsult och Region Sörmland.
Utifrån PEN-testerna tas en åtgärdsplan fram för de sårbarheter gällande IT-säkerhet/informationssäkerhet som identifieras och som anses behövs åtgärdas.
En större test under fyra dagar ska planeras till okt-dec 2020 och ytterligare 4 dagar planeras att spridas ut under året 2021.

Läs Mer