Tag

IT-tekniker-arkiv - KeyMan

IT-konsult Infrastruktur till Finspång

Kunden behöver konsultstöd för en begränsad tid av cirka 6 månader avseende de kompetenser och nivåer som redovisas nedan.
Konsulten kommer att arbeta inom följande områden:
• Microsoft Windows
• Active Directory
• Microsoft Exchange/Outlook
• Anti virus/Malware implementationer i stora organisationer

Rollbeskrivning
Konsulten kan vara specialist inom olika områden, t.ex. system, nätverk, mobilitet eller databaser.
Konsulten är involverad vid installationer och felavhjälpning inom sitt respektive specialistområde.

Nivå 3
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har
befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Läs Mer