Tag

Kravanalytiker-arkiv - KeyMan

2st renodlade och duktiga kravanalytiker med erfarenhet av facilitering till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu två duktiga Kravanalytiker till Pensionsmyndigheten som brinner för hantverket.

Uppdraget omfattar:
Till utvecklingen av ett tidkritiskt och högt prioriterat initiativ inom Pensionsmyndigheten söker vi två erfarna och drivna kravanalytiker som självständigt kan leda arbetet med att driva, fånga, analysera, värdera och dokumentera krav i enlighet med myndighetens metod och dokumentationsregelverk.

Läs Mer

Kravanalytiker med erfarenhet av facilitering till Pensionsmyndigheten – Omgående

Vi söker nu en Kravanalytiker till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Till utvecklingen av ett tidkritiskt och högt prioriterat initiativ inom Pensionsmyndigheten söker vi en eller flera erfarna och drivna kravanalytiker som självständigt kan leda arbetet med att driva, fånga, analysera, värdera och dokumentera krav i enlighet med myndighetens metod och dokumentationsregelverk. I uppdraget ingår också att spela en aktiv roll i framtagandet av hur myndigheten ska driva kravarbetet i en agil kontext.

Delroll: Facilitator

Läs Mer

3 st Kravanalytiker till Tillväxtverket

Vi söker nu 3 st Kravanalytiker till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta, och också andra former av stödinsatser, hanteras i systemet Nyps som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. Enheten Data och Systemstöd, där du blir placerad, har också andra ansvarsområden inom systemförvaltning och utveckling. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i vårt utvecklingsarbete, bland annat i form av kravanalytiker.

Om uppdraget
I rollen som kravanalytiker kommer du att arbeta med verksamhetsanalys, behovsfångst och kravdokumentation i nära samverkan med såväl produktägare, utvecklare och UX:are men också nära verksamheten. Som kravanalytiker säkerställer du att verksamhetsbehoven utreds, detaljeras och dokumenteras i en tydlig kravstruktur. Dessa krav omvandlas sedan till lösningsförslag och utvecklingsuppgifter tillsammans med utvecklingsteamets övriga roller. Arbetet innebär intervjuer och möten med nyckelpersoner samt tolkning av befintliga dokument, men även koordinering och validering mot andra utvecklingsflöden, tvärfunktionella samarbeten och övriga intressenter. I rollen bevakar och medverkar man dessutom i genomförande, test och behovsverifiering inför driftsättningar av nya lösningar. Uppdraget kan även inkludera andra arbetsuppgifter.

Under pandemin sker arbetet främst på distans. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona.

Läs Mer