Tag

Kravhanterare-arkiv - KeyMan

Driven kravare och releaseplanerare

Vi söker nu en ledande och driven kravare med intresse för bilindustrin till vår kund.

Uppdraget omfattar:

Leda och driva agila utvecklingsprojekt från övergripande behov till detaljerad kravspecifikation i en sekvens som byggs upp av månadssprintar.
Jobba med kravhantering och releaseplanering samt acceptanstester i IT-projekt. Omforma user stories till krav.
Planera och följa upp samt få saker klara, alltså rejält driven i att genomföra.
Jobba med affärssystem i allmänhet och affärssystem för bilbranschen i synnerhet.

Du ska hålla ihop många team som ska leverera. Jobba både inom Sverige och med Österrike.
Stödja ämnesexperter i arbetet med at definiera krav.
Leda kravmöten mellan ämnesexperter och utvecklare/produktägare.
Summera och avrapportera progress kravarbete.

Bedöma kvaliteten på lösningsförslag efter kravställan.
Bedöma rimlighet i estimat för utveckling efter krav och lösningsförslag.
Kunna omforma krav till testfall med UserStories i botten.

Men inga krav på resor behövs, mer än möjligt någon enstaka resa.

Start gärna per omgående.

Läs Mer