Tag

Kvalitetsledare-arkiv - KeyMan

Dokumentation, granskning och verifiering/validering av mjukvara till Karolinska Institutet

Vi söker nu en kvalitetsledare för dokumentation, granskning och verifiering/validering av mjukvara till Karolinska Institutet.

Inom projektet OncoWatch kommer mjukvara att utvecklas för att diagnosticera prostatacancer. För att hålla hög säkerhet för alla inblandade har projektet beslutat tillämpa medicintekniska utvecklingsprocesser. I uppdraget ingår att leda och utföra dokumentation, granskning och verifiering/validering av projektets arbete. Minst två konsulter, kanske tre, kommer att behövas för detta uppdrag. OncoWatch kommer att implementeras som en del av ramverket AlgoServer, ett ramverk som utvecklats för att tillgängliggöra riskberäkningar till vårdgivare.

Läs Mer