Tag

Lösningsarkitekt-arkiv - KeyMan

Lösningsarkitekt IT med helhetssyn till Tillväxtverket

Vi söker nu en Lösningsarkitekt med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU-bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget:
Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare), ingå i Arkitekturgruppen och samverka med IT-ledning och Change Management. Konsulten förväntas ha en öppen inställning till olika lösningsalternativ och föreslå lösningar för olika intressenter. I uppdraget ingår att sammanfatta komplexa sammanhang och systemintegrationer samt föreslå och driva fram lösningar som kan användas i ett längre perspektiv.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Läs Mer

Datawarehouse Solution Architect / Senior Developer

We are now looking for a Datawarehouse Solution Architect / Senior Developer to our customer.

Company Description:
Our Customer brings businesses and people closer with tools enabling personal engagement. Our cloud communications platform reaches every mobile phone on the planet, in seconds or less, through mobile messaging, voice and video. We are a profitable international company with +700 employees, a global engineering team and the Operator Software engineering headquarter in Stockholm. Our platforms handle long-term storage of trillions of events and out of the 10 biggest US tech companies we have 9 as customers.
The Company offers software solutions for mobile network infrastructure and services to create new wholesale revenue opportunities.

Description working tasks:
You will, as a solution architect / senior developer, join the team and help out taking a dataware house and reporting solution to the next level. The solution is part of a service provided to mobile operators.

You will be working with internal stakeholders understanding the requirement and business needs for which the solution should be designed and realized. The stakeholders are primarily product managers and members of our managed services team.

Information sources is CDR-based information from various network components.
The first phase, focused putting together solution design, is likely a few weeks. Implementation will take 6-8 month. We are seeking a candidate that can start with the solution design and then continue with the implementation.

Please write a short commentary after each requirement below.

Läs Mer