Tag

Lösningsarkitekt-arkiv - KeyMan

Lösningsarkitekt/Specialist

Vi söker nu en Lösningsarkitekt/Specialist till slutkund Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer agera konsultativ till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden samt komplicerade incidenter. Även i detta arbete förväntas konsulten kompetens höja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Arbetet att agera lösningsarkitekt/specialist inom hela logistikområdet vilket bland annat innebär kvalitetssäkring av kollegors design/lösningsförslag. Delta i designbeslutsgruppen samt arkitektforum för att ur ett ”helikopterperspektiv” inom logistikområdet, samt angränsande moduler kunna avgöra om föreslagna lösningar ska genomföras eller inte. Samt med detaljkunskap inom logistikområdet kunna bedöma om lösningsförslaget har rätt design samt målbild. Det ingår även att bedöma vad de olika lösningsförslagen har för påverkan på logistiska delen av DFPS lösningen.

Arbetet innebär även skapa design/lösningsförslag, konfigurering, tester, kvalitetssäkring, framtagande av lösnings- och systemdokumentation och koordinering och samarbete med närliggande områden.

Arbetar främst hos förvaltnings-/utförarorganisation men även i linjeverksamheten enligt gällande rutiner och processer.

Exempel på arbetsuppgifter och metoder:
 Lösningsarkitekt/specialist inom DFPS samt övrig logistik.
 Delta i DBG samt lösningsspecialistforum, samt ARKM.
 Validering/kvalitetssäkring av lösningsförslag.
 Ärendehantering i andra och tredje linjens support: lösningsförslag, konfigurering/programmering/migrering, tester, kvalitetssäkring.
 Framtagande av lösnings- och systemdokumentation.
 Slutanvändarstöd: rådgivning, handledning, utbildning och
 instruktioner.
 Problem/incident/Change enligt ITIL.
 Stödja övrig supportpersonal i rollen som områdesexpert, då de har komplexa frågeställningar, eller behöver hjälp av andra anledningar.

Läs Mer