Tag

Lösningsarkitekt-arkiv - KeyMan

Arkitekt till IT arbetsström (Lösnings eller Enterprisearkitekt)

Vi söker nu en Lösnings- och/eller Enterprisearkitekt till IT arbetsström med kompetensnivå 4, till ett större anbudsprojekt i Stockholmsområdet.

Framtida drift av kollektivtrafik är ett prioriterat område där kunden avsatt stora resurser för att jobba med ett komplett anbud.
Arbetet pågår med förkvalificeringen till upphandlingen.
 
Ett första svar på för­kvalificeringen ska vara inne i Q4 2022 och därefter går projektet över i en detaljerad anbudsfas.

Uppdraget omfattar:
IT-arbetsströmmen ska identifiera IT-behoven kopplade mot verksamhetskrav för att möta upp anbudskraven och hitta lämpliga system och systemleverantörer. Det ska göras en inventering av vilka system hos kunden, inom Sverige eller globalt, som kan användas för behoven. Under anbudsarbetet sker en övergripande identifiering av integrationer som behövs för interna system och/eller med trafikhuvudmannen och i möjligaste mån ska komplexiteten i integrationen utvärderas.
Eventuella gap mot behoven ska identifieras och hanteras. Möjliga lösningar presenteras med beslutsunderlag för att välja hur gapet ska hanteras. Slutmålet är att till anbudsarbetet presentera en kostnadsbild för de IT-lösningar som identifieras för att kunna sätta ett konkurrenskraftigt men lönsamt pris på anbudet. Här är det bra med ett holistiskt synsätt som även inkluderar förändringsbehov i verksamheten.

Vem söker vi:
Vi söker en Lösnings- eller Enterprise-arkitekt som kan komma in i projektet omgående. Till att börja med kan deltid diskuteras för att senare skala upp till heltid. IT-arkitekten ska jobba i projektet tillsammans med kundens projektledare för IT-arbetsströmmen som en del av den stora anbudsorganisationen.

Kvalifikationer/Kompetenser

 • Skapa förståelse verksamhet (förmåga/process) och IT-lösningar samt bedöma dessa
  • Hur väl stödjer IT-lösningar verksamheten? 
  • Genomföra gap-analys och prioritera
  • Teknisk realisering – finns det behov av modernisering? Identifiera teknisk skuld (gammal teknik) som kan behöva bytas ut eller uppdateras
 • Förmåga att självständigt 
  • ta fram verksamhetens krav på förmågor, processer och stöd för olika användargrupper 
  • konsolidera behoven till en visualisering av applikationsstödet som behövs
  • Föreslå mjukvara eller tjänster som uppfyller de identifierade behoven
  • Identifiera och dokumentera integrationer mellan olika system
 • Erfarenhet från större förändringsinitiativ
  • Skapa en förståelse av nu- och börläge
  • Investeringsestimat eller M&A (en kartläggning av “IT-läget”)
  • Insikt i olika modeller för att illustrera 
   • Applikationer med deras relation till verksamhetens förmågor och processer
   • Tekniska komponenter och deras livscykel
   • Investeringsbehov inom IT över en längre kontraktstid   
 • Svensktalande och med god vana och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska       
Läs Mer