Tag

Managementkonsult-arkiv - KeyMan

Sussa samverkan – Projektledarstöd för projekt Etablera FVIS till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa samverkan – Projektledarstöd för projekt Etablera FVIS till Region Sörmland.

Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. 

Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet.

Inom ramen för Sussa samverkan drivs projekt Etablera FVIS. I projektet agerar Sussa samverkan tillsammans med regionala införandeprogram, andra projekt inom FVIS-programmet och tjänsteleverantören Cambio. Vi söker nu ett Projektledarstöd till huvudsakligen projektledningen för Etablera FVIS. I rollen ingår att stödja projektledningen i operativa och administrativa frågor inom ramen för projektets uppdrag.

Rollen agerar i en mycket intensiv och komplex kontext och det förutsätts stor dynamik, flexibilitet och ett mycket nära samarbete med projektledningen med placering i Stockholm. Stresstålighet och förmåga att hantera många gränsytor och många parallella frågeställningar med ibland kort varsel är en förutsättning.

Läs Mer