Skip to main content
Tag

Managementkonsult

Genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun

Vi söker nu en leverantör för uppdrag – Genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar en utredning och rapportering  om genomlysningen av stödfunktioner i Danderyds kommun. Konsulterna ska i rapporten belysa om det finns några organisatoriska områden som kan bli mer resurseffektiva och där nyttan av funktionerna kan maximeras. Ett annat syfte är ge kommunens verksamheter likvärdiga förutsättningar att klara av sina uppdrag.

Detaljerad information om uppdragets omfattning, avgränsning och tidsperspektiv och optioner beskrivs i Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning gällande genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun.  

Observera att uppdraget ska genomföras av en team av minst 3 konsulter.

Läs Mer