Tag

Nätverksspecialist-arkiv - KeyMan

Nätverksspecialist till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Nätverksspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska flytta behörighetshantering av nätverksinfrastruktur från AD till Cisco ISE samt integrera detta med myndighetens system för behörighets administration.
Detta arbete ska genomföras under november-december 2021.

Konsulten ska i uppdraget migrera behörighetshanteringen för nätrelaterad utrustning till Cisco ISE, exakt omfattning tas fram på plats.
Arbetet ska dokumentera samt utbilda och göra handover av lösningen till Pensionsmyndigheten personal.

Arbete sker i kombination av på plats tillsammans med Pensionsmyndigheten i Stockholm/Hornstull samt som fjärrarbete via dator tillgängliggjord av Pensionsmyndigheten.
Uppdraget tidplanernas och kalendersätts tillsammans med Teamlead för nätverksgruppen.

Omfattning: deltid om 200h fram till 31/12-2021.

Läs Mer

Lösningsarkitekt WAN tjänster med delaktighet i säljprocessen

Vi söker nu en Lösningsarkitekt WAN tjänster inom B2B – huvudansvar för teknisk design vid införsäljning och stor delaktighet i hela säljprocessen.

Uppdraget omfattar:
1. Vara resurs för sälj inom B2B
2. Att stötta Sälj i kundmöten, offertpresentationer och vid behov avtalsförhandlingar samt att äga huvudansvaret för teknisk design vid införsäljning.
3. Att tillsammans med kontoansvarig säljare aktivt delta i affärsprocessen och verifiera kundens verksamhetskrav, samt definiera och sälja in teknisk lösning/design för att säkerställa att föreslagen lösning uppfyller kundens förväntningar/krav.
4. Besvara tekniska kravspecifikationer i upphandlingar och avrop.
5. Att tillsammans med Sälj och andra stödfunktioner inom B2B delta i anbudsarbete och Bid Team.
6. Att i säljprocessen leverera systemskiss och lösningsbeskrivning.
7. Förankra lösning vid behov i Technical design board
8. Hantera avvikelser från standard med Special Bid och Sign Off

Läs Mer

Lösningsarkitekt/integratör för LAN tjänster med delaktighet i säljprocessen

Vi söker nu en Lösningsarkitekt/integratör LAN tjänster inom B2B – huvudansvar för teknisk design vid införsäljning, stor delaktighet i hela processen.
Kompetensnivå 4.
Har du intresse av att delta och påverka från ax till limpa, så är detta uppdraget för dig!

Uppdraget omfattar:
1. Vara resurs för sälj inom B2B
2. Att stötta Sälj i kundmöten, offertpresentationer och vid behov avtalsförhandlingar samt att äga huvudansvaret för teknisk design vid införsäljning.
3. Att tillsammans med kontoansvarig säljare aktivt delta i affärsprocessen och verifiera kundens verksamhetskrav, samt definiera och sälja in teknisk lösning/design för att säkerställa att föreslagen lösning uppfyller kundens förväntningar/krav.
4. Besvara tekniska kravspecifikationer i upphandlingar och avrop.
5. Att tillsammans med Sälj och andra stödfunktioner inom B2B delta i anbudsarbete och Bid Team.
6. Att i säljprocessen leverera systemskiss och lösningsbeskrivning.
7. Förankra lösning vid behov i Technical design board
8. Hantera avvikelser från standard med Special Bid och Sign Off

SDWAN, SDLAN och DNA center bra är plus inget krav.

Läs Mer