Tag

Nätverksspecialist-arkiv - KeyMan

Nätverksarkitekt till Haninge kommun -intervjuer pågår

Vi söker nu en konsult för rollen som Nätverksarkitekt till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en Nätverksarkitekt som ska ta ansvar för kommunens nätverk. Nätverksarkitekt ska ta fram riktlinjer och instruktioner till kommunens verksamhet samt till kommunens olika leverantörer. Nätverksarkitekt ska även ansvara för central dokumentation.

Nätverksarkitekt ska besitta en mycket hög teknisk kompetens inom området. Konsult ska besitta en mycket hög social kompetens. Konsult ska kunna presentera instruktioner, utredningar och förslag till verksamhetschefer, kommunledning samt till kommunens olika leverantörer.

Läs Mer