Tag

Nätverkstekniker-arkiv - KeyMan

Nätverkstekniker med ledaregenskaper till Pensionsmyndigheten – Offererad till kund

Vi söker nu en Nätverkstekniker med ledaregenskaper till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten ska inom ramen för nätverksdrift på Pensionsmyndighetens IT-avdelning administrera säkerhets- och nätverkslösningar.

Övrigt om rollen: Nätverkstekniker med ledaregenskaper. Djup kunskap inom nätverksinfrastruktur. Du är van att driva projekt och aktiviteter i komplexa it-miljöer. Du har hög förståelse och kunskap inom IT-säkerhet. I rollen ingår att koordinera arbetet i nätverksgruppen samt medverka i nätverksgruppens operativa arbete.

Läs Mer

Nätverkstekniker / IP-tekniker Status: Pausad

Vi söker nu en senior nätverkstekniker / IP-tekniker med kompetensnivå 4.

I arbetsuppgifterna ingår att:
• Konfigurera i existerande och nya nät i samband med planerade uppdrag och projekt
• Delta i införandeprojekt och representera gruppen i dessa
• Arbeta med Brandväggar
• Vara delaktig vid utveckling och leverans till kund
• Ta fram anvisningar för drift samt förebyggande underhåll- och installation
• Stödja driftorganisationen i samband med avhjälpande underhåll av akuta fel; föreslå och vidta åtgärder för att minimera återkommande fel och optimera driften av nät.

Läs Mer