Tag

Nätverkstekniker-arkiv - KeyMan

Drift och övervakning inom nätverk och säkerhet hos KI ITA, Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Drift och övervakning inom nätverk och säkerhet hos KI ITA, Karolinska Institutet.

Arbetet innebär primärt att konsulten ska vara en viktig del i ett uppkommande migreringsprojekt inom KI. Konsulten kommer att vara en viktig del i att inventera dessa kundmiljöer och dokumentera upp dessa samt komma med proaktiva förslag på förbättringar som kan/bör genomföras.

Läs Mer

Nätverkstekniker med erfarenhet av Cisco-produkter

Vi söker nu en Nätverkstekniker till slutkund Försvarsmakten, Uppsala

Uppdraget omfattar:

Organisationen:
FMTIS GA Uppsala ansvarar för drift, underhåll och vidmakthållande av ledningsstödsystem inom IT för Luftstridsskolan, Flygstaben, FM UndSäkC och FMLOG.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
Uppdraget innebär till största delen att vara en del av befintlig driftgrupp nätverk som ansvarar för i första hand Cisco switchar och routrar. Den dagliga driften innefattar bland annat driftsättning, uppdateringar, felsökning, loggranskning och översyn samt utbyte eller komplettering av hårdvara. I konsultuppdraget ingår det praktiskt arbete i form av montage, hantering av gods och liknande varpå konsult kommer behöva fysiskt hantera dessa arbetsuppgifter. Det kan bli aktuellt med beredskapstjänstgöring, vilket innebär beredskap i hemmet med två timmars inställelsetid. Projektledning är en del av konsultens uppdrag och i detta ingår det att leda och fördela arbetsuppgifter inom ramen för aktuellt projekt.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Daglig drift av nätverksutrustning, i första hand Cisco produkter.
• Arbeta med utveckling av passiv infrastruktur inom garnisonen.
• Arbeta med ärenden som inkommer via avdelningens ärendehanteringssystem.
• Stötta övriga medlemmar av nätverksgruppen med i första hand daglig drift och projekt.
• Samverka med kunder och leverantörer samt ge stöd vid tekniska frågeställningar.
• Revidera teknisk dokumentation samt redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten.
• Framtagande av och underhåll av dokumentation.
• Medverka i övningsverksamhet.
• Arbeta med implementation av diverse säkerhetstekniker i befintliga nätverk.
• Designa nätverkslösningar för både övningsverksamhet och fasta nätverk vid arbetsstället.

Läs Mer