Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Snow integration teknisk rådgivning/support till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Snow integration teknisk rådgivning/support till Karolinska Institutet.

Snow Integration teknisk rådgivning/support:
Uppdraget gäller specialistrådgivning avseende integrationslösningar mot Snow. Att skapa integration mellan Snow License Manager/Inventory mot andra system t ex CMDB i syfte att dra nytta av den information Snow inventerar gällande hård- och mjukvara.

Läs Mer

Kubernetes Container specialister till Pensionsmyndighetens infrastrukturgruppering.

Vi söker nu 2 Kubernetes Container specialister till Pensionsmyndighetens infrastrukturgruppering.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten behöver konsultstöd i samband med uppbyggnad av sin containerplattform 3.0. Uppdraget är tidsbegränsat till 6 mån med möjlighet till förlängning.

Arbete sker på plats hos Pensionsmyndigheten i Stockholm/Hornstull samt ev. på distans om arbetet tillåter. Pensionsmyndigheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att arbeta på distans om arbetet så tillåter.

Läs Mer

Projektledare för transformering av traditionellt PMO till ett Agilt PMO till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Projektledare för transformering av traditionellt PMO till ett Agilt PMO till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Utvecklingsavdelningen pågår ett intensivt arbete med att införa en portföljstyrning anpassad till det nya Agila arbetssättet. I portföljen inbegrips fler områden än bara utvecklingsinitiativ relaterat till värdeströmmar.

Vi har utifrån det ett behov av projektledning för förflyttningen. Det innefattar utöver projektledningen att själv utföra delarbetsområden, koordinera, dokumentera, förankra samt säkerställa progress och leverans. Vi söker inte en Agil Coach eller en Agil Förändringsledare, utan en driven person som praktiskt genomför och säkerställer förändring och förflyttning. Vi har idag Agila coacher samt metodansvariga för portföljen som kommer delta i arbetet med förflyttningen.

Då arbetet innefattar projektledning och koordinering så kommer du leda personer med hög kompetens som är vana att arbeta självständigt, och få dem att samarbeta för att nå en leverans.

Läs Mer

Uppdragsledning med koppling till agila arbetsformer i verksamhetsutvecklingens tidiga faser till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en konsult för uppdragsledning med koppling till agila arbetsformer i verksamhetsutvecklingens tidiga faser till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten arbetar med att införa ett agilt arbetssätt för den verksamhetsnära IT-utvecklingen. De nya arbetssätten utformas med stöd av SAFe och kan vid behov anpassas för att passa myndighetens verksamhet. Arbetssätten ska implementeras successivt fram till halvårsskiftet 2021.

Uppdraget handlar om att anpassa verksamhetsanalysarbetet inom verksamhetsutvecklingens tidiga faser till agila arbetsformer. Målet är att gå från en process med förstudier och traditionella analysuppdrag till agila analysformer i fasta tvärfunktionella verksamhetsanalysteam.

Vi söker en konsult som ska leda arbetet med att utforma och etablera de tvärfunktionella verksamhetsanalysteamen och som arbetar nära tillsammans med agila coacher och ansvariga för utvecklingen av vår agila analysmodell och agila portföljhantering.

Uppdraget har fokus på uppdragsledning men kräver god förståelse för agila arbetssätt och verksamhetsnära analysarbete.

Läs Mer

Data Engineer – Cloud migration of ETL and BI

We are now looking for a Lead Software Engineer to our customer.

Description Working tasks:
We are looking for a senior consultant data engineer to contribute to our customer´s significant effort of migrating an extensive data warehouse, with its ETL process, data and reporting solutions to an AWS cloud environment.

The solution to be migrated houses historic data of financial trades from decades back, with extensive reference data.

Roles and responsibilities for the consultants

• Contribute to the migration of a data warehouse and BI environment from a traditional to an AWS cloud platform, by applying best practices, performing migration and implementing potential improvements to the Kimball-based data model
• Gather requirements and ensure good communication with stakeholders and other developers
• Suggest design improvements in the areas of data modelling, BI layers and report
• Ensuring business documentation of requirements and solutions
• Contributing to and coordinating with SMEs regarding quality assurance, testing and reconciliation
• Identify opportunities to streamline, simplify or reduce the existing scope of reports and solutions
• Support analysts and other data consumers in the transition to the new cloud environment, including support with data queries, trouble shooting and training

The migration will cover
• ETL solutions in SQL Server (stored procedures, SSIS) and the occasional command, R or Python scripts
• SQL Server data warehouse, with several databases and data models, including the historic data
• QlikView apps and their dashboards and their server-side views
• SAP Business Objects universes and an extensive set of reports used by several business stakeholders

In order to succeed in this role, we believe that you are structured, analytical and thorough in your work in order to handle a migration of an extensive and complex solution at the end of its lifecycle

Läs Mer

Konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror hos Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror till Karolinska Institutet (KI).

UPPDRAGSBESKRIVNING
• Översyn och genomgång av de centrala licensavtalen för programvaror.
• Kontrollera och granska avtalsefterlevnad av desamma.
• Dokumentera och uppdatera i system som Confluence och Snow.
• Genomgång av policy och regler gällande programlicenser för Karolinska Institutet.
• Utbildning av medarbetare som arbetar med licensfrågor.

Läs Mer

Inbjudan Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, rikstäckande

KeyMan har idag flera ramavtal inom den offentliga sektorn. Vi ämnar nu lämna anbud på Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, rikstäckande.

Vi behöver er hjälp för att tillsammans skapa ett högkvalitativt anbud med leverans av IT-konsulter som kan generera många intressanta uppdrag de närmaste åren. Skicka in er intresseanmälan så snart som möjligt så kontaktar vi er sedan för mer information. Svara i “Skallkrav” inom vilket eller vilka områden ni har konsulter.

Vi har för avsikt att lämna anbud på följande anbudsområden:

Anbudsområde 2 – Ledning av IT-projekt
Anbudsområde 4 – Arkitektur och utveckling

I anbudsområde 2 – Ledning av IT-projekt ingår följande roller:
– Förvaltningsledning
– Projektledning
– Teknisk Projektledning
– Tjänsteansvar

I Anbudsområde 4 – Arkitektur och utveckling ingår följande roller:
– Databasdesign- och administration
– Enterprisearkitektur
– Infrastrukturarkitektur
– Konfigurations- och versionshantering
– Lösningsarkitektur
– Mjukvaruarkitektur
– Systemintegration
– Systemutveckling
– Test
– Testledning
– Verksamhetsarkitektur
– Webbutveckling

Ser fram emot gott samarbete!

Team KeyMan

Läs Mer

IT-lösningsarkitekt med kompetens av robotutvecklingen (RPA) till Tillväxtverket. Akut! Offert skickad till kund

Vi söker nu en IT-lösningsarkitekt

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidpermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta i tisdags. Det har gjort att Tillväxtverket nu har ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående.

IT-lösningsarkitekt för helhetsperspektiv mellan olika systemlösningar. Det handlar om att utifrån ett verksamhetsbehov förstå samband mellan kundens olika teknikområden för Nyps 2020, Min Ansökan och robotutvecklingen(RPA) m.m.

Läs Mer