Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Javautvecklare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten har vi nyligen påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och imorgon. Ett mycket viktigt uppdrag där vi gör nytta på riktigt!

Vi söker dig som har en djup teknisk kunskap och erfarenhet av större distribuerade och transaktionsintensiva system. Att få ut ny funktionalitet snabbt till kund är en självklarhet för oss och ser därför att kunskap och erfarenhet av agilt hantverk och Continuous Delivery är hög. Du har också en förmåga att kunna applicera rätt tekniska lösningar på olika affärs problem som finns i verksamheten. För att hålla en hög kvalité på slutresultatet ser vi att testning är en naturlig del i systemets framtagande.

Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis systemvetenskap, civilingenjör eller kortare eftergymnasial yrkesinriktad utbildning

Läs Mer

Konsultstöd för övergripande analys av betalningsflöden till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu Konsultstöd för övergripande analys av betalningsflöden till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en erfaren konsult som skall ta fram en övergripande karta över Pensionsmyndighetens betalningsflöden.

Pensionsmyndigheten har ett flertal betalningsflöden som t ex pensionsutbetalningar, fakturering, löner, transfereringar inom pensionssystemet. I och med att Pensionsmyndigheten bygger upp ett nytt flöde för en ny delförmån behöver ansvaret och genomförande av delar av vissa flöden analyseras och beskrivas. För att kunna dela ut ansvar behöver en tydlig och övergripande modell över flödena tas fram som underlag för ansvarsdiskussionen. Frågan om ansvar för respektive del beskrivs ”ovanpå” systemanalysen med koppling till linjeansvaret stipulerat i arbetsordningen.

Modellen ska beskriva;
• Vilka flöden som finns och deras karaktär (Typ av flöde, parter involverade, volymer, frekvens, start/stopp)
• Övergripande IT-komponenter som är involverade i flödet
• Kopplingar mellan verksamhetsflöden(processer) till IT-systemkartor
• Hur ansvaret för flöden hänger ihop med dagens arbetsordning och agilt arbetssätt
• Kartlägga gap i processer, roller eller ansvar utifrån ovanstående.

Mottagare av analysen är avdelningschefen på Ledningsstaben samt myndighetens ekonomichef.

Omfattning: 3 månader heltid, kan fördelas på minst 75% fram t.o.m. senast 9 december 2021.

Läs Mer

Windows säkerhetskonsult med inriktning på PKI, ADFS med programmeringserfarenhet till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Windowssäkerhets-konsult med inriktning på PKI, ADFS med programmeringserfarenhet till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en specialist på Microsoft PKI och ADFS och som har god programmeringskunskap, eftersom arbetet i mångt och mycket handlar om integration och automatisering. Konsulten ska ha erfarenhet från liknande miljöer både vad gäller storlek på it-miljön men också att miljön består av både Windows och Linux där alla system är beroende av automatiserade, fungerande tjänster runt certifikatshanteringen.

Omfattning: Deltid ca 40-50%

Läs Mer

Utredare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Utredare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Översyn av ITIL-processerna i en IT-organisation som jobbar enligt agila metoder för systemutveckling och enlig ITIL-processer för drift/support.
I uppdraget ska de processledare som finns i organisationen, 8 st, involveras i arbetet.

Kartlägg nuläget för ITIL-processerna.
Genom intervjuer av intressenter och granskning av styrande dokument som IT-strategi, verksamhetsplaner, processdokument ta fram krav på och en målbild för ITIL-processerna.
Ta fram förlag på mål för uppföljning av processerna och ev en roadmap för att ta sig till målbilden.
Ta fram förslag på roller som bör finnas för att leva upp till målbilden.

Omfattning: Ett tidsbegränsad uppdrag, förslagsvis på deltid 50%, under 3-4 månader, plus semesteruppehåll. Totalt ca 250-350 timmar.

Läs Mer

Team för drift och utveckling av molnplattform – Offert skickad till kund

Vi söker nu ett Team för utveckling och administration molntjänster till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Försvarsmakten ska etablera en pilot av internet/molnbaserad IT-infrastruktur baserad på tjänster från Microsoft samt infrastrukturkomponenter on-prem för hantering av vissa förmågor. SD-WAN, SASE, Zero-trust är nyckelord i uppdraget. Teamet ska genomföra drift och utvecklig av lösning/koncept samt hantering av utbyggnad av tjänsteportfölj i lösning inför utrullning i Försvarsmakten.

Bedömning att det kommer krävas 6 konsulter för hantering av Microsoftportaler för hela lösningen, baserad på M365 E5 paketeringen inkluderande samtliga collaboration och säkerhetsfunktioner.
Konsulterna ska under projektledaren arbeta med att drifthålla lösning samt utveckla enligt de behov som föreligger för FM.

Utöver detta skall även koncept för SD-WAN(SD-Branch) etableras vilket bedöms uppgå till ett behov av 2 konsulter. Detta kommer att inrikta sig på produkter i HPE Arubas produktportfölj.
Konsulterna ska även stödja projektledaren och arkitekter i resonemang kring val av konfiguration m.m.
Målsättningen är att leverera en helt ny, internetnära, infrastruktur med tillhörande komponenter för att Försvarsmakten ska kunna hantera förändrade krav både från egen organisation och omvärlden, med minst bibehållen säkerhet. Detta kommer inkludera nya sätt att leverera klienter, applikationer m.m.
Tekniskt finns miljöer med grundläggande funktionalitet etablerade.

Rollerna:
Roll 1: Nät x 2 konsulter
Roll 2: Azure x 3 konsulter
Roll 3: M365 x 2 konsulter
Roll 4: Säkerhet x 1 konsult

Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Gymnasial utbildning och minst 5 års arbetserfarenhet inom sakområdet Cloud/molntjänster. Eller
Relevant akademisk examen (tex Systemvetenskap) och minst 2 års arbetserfarenhet inom sakområdet Cloud/Molntjänster.

Läs Mer

Pausad – Interimskonsult IT Operations – omgående

Vi söker nu en Interimskonsult IT Operations till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Som interimskonsult kommer du att hjälpa kunden inom IT Operations. I detta uppdrag är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt inom IT Operations och gärna i ett företag med verksamhet i flera länder. Kunden är ett medelstort internationellt företag med ca 280 anställda och med säte i Stockholm.

I detta uppdrag är arbetsuppgifterna bland annat är följande:
*Skapa en IT-operations-plan 1-3 år baserat på IT/IS-strategin – Rollbeskrivningar, aktiviteter och tidplan.
*Få det att fungera med nuvarande outsourcing partner, se till att SLA-uppfylls.
*Förslag på measurments och nyckeltal för uppföljning IT operations inklusive syfte och definitioner.
*Förslag på measurments och nyckeltal för uppföljning av outsourcingpartner inklusive syfte och definitioner.
*Ta fram case för outsourcing av hardware-beställningar och hantering.
*Skapa en relevant IT Ops policy
*Göra en säkerhetspolicy

Läs Mer

Migreringstekniker LIME-projektet till Karolinska Institutet

Vi söker nu 2 st Migreringstekniker till LIME-projektet på Karolinska Institutet

IT-tekniker för migreringsarbete i Flemingsberg och Solna, Karolinska Institutet. Uppdraget går ut på att vara ute i verksamheten för migrering och klientstöd. Man arbetar i ett team med befintliga tekniker. Det kan även innebära felsökning samt klientsupport för användare ute i verksamheten. Det är en komplex IT-miljö, man behöver ha goda kunskaper både i engelska och svenska.

Vi ser gärna en pedagogisk, driven och social person som inte räds för att ta sig an utmaningar. Erfarenhet av onsitesupport med både Mac och PC-kompetens.

Läs Mer

Senior Data Engineer (Nivå 3) – Cloudera – omgående!

Till vår kund söker vi nu en senior Data Engineer på nivå 3 inom plattformen Cloudera.

Uppdragsbeskrivning
Kunden söker en plattformsadministratör för deras Big Data plattform

I rollen ingår att hantera request och changar samt utföra uppgraderingar av verktyg i plattformen.
Resursen förväntas även arbeta med incidenthantering och problemlösning.

Befintlig on-prem plattform består av flera sammansatta produkter och utöver detta använder man sig även av utvalda open source verktyg.

Profil
Personen som kommer in behöver ha erfarenhet inom området samt vara service- och lösningsorienterad.
Det är fördel om personen har tidigare erfarenhet liknande roll på enterprisebolag.

Kunskapskrav:
– Cloudera
– Python
– Linux

Läs Mer

Lösningsarkitekt – arkivering till Myndighet

Vi söker nu en Lösningsarkitekt, arkivering till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att delta i ett Agilt team i arbete kring design, vidmakthållande och utveckling av Kundens ledningssystem, inom området dokumenthantering och arkivering.

Arbetet som lösningsarkitekt inom arkivering innebär framtagning av lösningsförslag och målbild för framtida system-landskap avseende stödjandet av Kundens arkiveringsverksamhet. Konsulten kommer i rollen som arkiveringsexpert delta i analyser och även implementeringar av IT-stöd för arkivering och dokumenthanteringen.

Konsulten säkerställer att framtagna förslag till lösningsdesign och arkitekturberskrivningar följer Kundens regler och riktlinjer avseende IT samt att förslagen granskas av relevanta roller inom Myndigheten, till exempel avseende informationssäkerhet. Konsulten bereder även beslutsunderlag avseende design.

Då Kunden eftersträvar att nyttja tillgänglig kompetens där den behövs bäst, över tid, kan konsulten komma att nyttjas i andra uppdrag och projekt inom hos Kunden där konsultens kompetens erfordras.

Läs Mer