Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Business Data Analyst

We are now looking for a Business Data Analyst to our business partner for assignment at end customer Telia.

Description:
As a Senior Business Data Analyst you will be able to successfully lead, develop and maintain advanced statistical models on our common platform in order for the B2B unit at Telia to use different models for segmentations, propensities and optimization when taking important business decisions. You will also be tightly involved in solving day to day business questions and hypothesis by using a scientific framework and advanced analytical methods.

The role requires demanding skills within the field of Big Data and Analytics platforms and long experience from working with development advanced machine learning models.

You have high technical skills in:
– Qlik
– Python
– SAS
– SQL.

It is further required that you have at least 5 years of consultancy experience of Advanced Analytical work for business stakeholders and you hold a master in statistical/computer/mathematical science. Most importantly you must be a very creative problem solver using advanced analytical methods and frameworks such as sequence modeling, deep learning, reinforcement learning, Bayesian modeling and causal modelling.

You are fluent in English and able to work effectively in Swedish.

Läs Mer

Teamleverans av uppdragstjänst avseende genomförande av förstudie – Kundmöte -Offert skickad till kund

Vi söker nu ett team för genomförande av förstudie “Kundmöte” till vår samarbetspartner för uppdrag hos Myndighet.

Uppdraget omfattar:

Inom Myndigheten pågår ett intensivt digitaliseringsarbete som påverkar flera delar av verksamheten, inte minst i Kundmötet där huvudkanalen fortfarande är telefoni. Dagens telefonilösning är baserad på en klassisk och robust telefoniplattform med omfattande komplexitet och med flera beroenden och gränssnitt till kringliggande system. Lösningen omfattar funktionalitet för såväl kontors- som Contact Center tillämpningar. IT:s viktigaste ”telefonikund” Kundmötet genomför ett intensivt effektiviserings- och utvecklingsprogram vilket ställer nya krav på lösningen. Komplexiteten i miljön skapar även utmaningar i förvaltningen av objektet/-en.

Med utgångspunkt i en initial analys har Myndigheten beslutat att genomföra en förstudie med målet att:

• Beskriva och förtydliga en framtida design för telefoni-/kommunikationsmiljön som motsvarar myndighetens olika verksamhetskrav
• Analysera och utveckla kund- och ärendeflöden och hur dessa kan automatiseras
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
Förstudien syftar till att få fram en lösning inom telefoniområdet på Myndigheten. Delar av resultatet kan bli aktuellt inför en ny upphandling inom området.

Uppdraget är att genomföra förstudien där leverablerna är:
• Beslutsunderlag för GD (tvärfunktionellt projekt)
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål

Arbetet ska inkludera följande områden/aktiviteter:
• Objektsindelning
– Samordning pågående initiativ per objekt
– Samordning befintliga behov per objekt
– Lagkrav, säkerhet och beredskap per objekt
– Infrastruktur indelning per objekt
– System och funktioner per objekt
– Informationsarkitektur per objekt

• GAP-analys befintlig lösning
• Avtal- och valmöjligheter
• Påverkan verksamhetens arbetssätt och förmågor
• Förvaltningsorganisation
• Anskaffningsplan

Uppdraget bedöms kunna genomföras under 16-20 veckor och Myndigheten uppskattar omfattningen till 1000 – 1300 timmar.
Samtliga i teamet ska uppfylla skallkraven nedan. Vad gäller börkraven kan Teamet tillsammans uppfylla börkraven.

Läs Mer

Konsult till SQL Server Reporting Services – offert skickad till kund!


Vi söker nu en resurs på SQL Server Reporting Services till en av våra kunder.
Konsulten skall sitta på en myndighet och ha följande kravprofil:

• Start omgående, inom en månad
• Fulltid; mellan 3 och sex månader, eventuell ytterligare förlängning
• Uppgift: Intervju av användare, kravdokumentation och implementation
• God erfarenhet av SQL Server Reporting Services; från installation till byggandet av färdiga rapporter
• Placering i Stockholms innerstad
• Erfarenhet av Jira

Läs Mer

Konsult IDAC till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Konsult IDAC till Karolinska Institutet (KI).

IT-avdelningen vid Karolinska institutet söker en konsult för arbete kring vår lösning för identitets- och behörighetskontroll. KI har för detta en plattform baserad på MIM och Omada. För integrationer mellan källdatasystem och konsumerande system arbetar KI med en integrationsplattform med processer och regler för hur integrationer får ske.
Konsultens uppgift är att delta dels kring ärendehantering, dels vid införande av utökad funktionalitet.

Läs Mer

Senior Systemutvecklare till utvecklingsteam

Vi söker nu en Systemutvecklare med kompetensnivå 4

I uppdraget ska konsulten driva utvecklingsarbetet framåt mot målet som är att ersätta de gamla systemen som hanterar domar och strafförelägganden. Dessa system ska ersättas med funktionalitet i kundens nya system. Målet är att under tidigt 2021 hantera all uppbörd i ett och samma system. Förutom att driva arbetet framåt gällande utvecklingen så ska konsulten bidra i att effektivisera arbetssätt och se till att arbete fokuseras där det behövs enligt prioritering. Utöver detta så ska konsulten hjälpa till att introducera nyanställda.

Ämnesområden inom uppdraget:
• Ta fram tekniska lösningar och bidra i arbetet med att vidareutveckla och förvalta befintliga system på javaplattform.
• Sätta upp och vidareutveckla utvecklingsmiljöer.
• Testa och leverera enligt teamets planering.
• Självständigt driva och ansvara för aktiviteter/leveranser.
• Arbeta agilt enligt uppdrag av scrum master och uppdragsledare.
• Dela med sig av sin kunskap och bidra till kompetenshöjning hos mer juniora systemutvecklare.
• Samarbeta med övriga uppdrag där beroenden finns samt övriga roller inom teamet och sektionen.

Läs Mer

Agil coach/Scrum master – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Agil coach/Scrum master till vår kund.

Uppdraget omfattar:

• praktiskt leda teamen i ett agilt arbetssätt med avseende på planering, uppföljning och erfarenhetsåtermatning.
• säkerställa att de olika teamen arbetar på ett likvärdigt sätt som överensstämmer med kundens agila principer.
• driva arbetet kring att utveckla det agila arbetssättet och därmed hjälpa kunden att ta nästa steg i vårt förbättringsarbete.
• Erfarenhet och stort intresse av att praktiskt hjälpa team och projektledning att planera arbetet för att kunna genomföra det enligt agila principer, med så tidiga och täta leveranser som möjligt för att driva feedback och accelerera lärandet.

Läs Mer