Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Utvecklare inom kortbetalning TRY/HIRE

Detta är ett Try/Hire-upplägg där uppdraget efter 6 månader övergår i en fast anställning om både kund och konsult är överens.

Kunden är en världsledande leverantör inom tank- och betalautomatsystem för drivmedelsanläggningar. De tillhandahåller och installerar tankapparatur, pumpar, sälj- och övervakningssystem med ett helhetsåtagande inklusive service. Verksamheten finns i alla nordiska länder och även i stora delar av Europa.

Vi söker nu 3 st utvecklare som skall jobba i de webbaserade applikationerna SDA Station Device Administration och EBBA Epsilon Basic Business Administration som är webbaserade och hanterar datasynkning och kommunikation med stationer.

Kunden är ett produktbolag med få men stora kunder som de arbetat med under många år. De och kunderna arbetar tätt tillsammans för att utveckla leveransen till slutkunden. Det senaste exemplet är möjligheten att betala sin tankning eller tvätt genom mobilen som vissa kedjor erbjuder. Som medarbetare arbetar man alltså nära kunden och blir ofta inblandad i allt ifrån sälj till service genom att bl.a. stötta våra säljare och tekniker som installerar och reparerar på fält. Eftersom man ansvarar för flera domäner inom teamet finns det möjligheter till utveckling under lång tid där man som utvecklare kan lära sig flera produkter. Man är med i projektens alla faser; förstudie, utveckling, test, support och underhåll.

Idag är de ett 10-tal medarbetare i utvecklingsteamet i Bromma och behöver utöka detta för att möta kundernas växande behov/önskemål.
Teamet är ett erfaret, vänligt och sammanhållet tekniktungt team som utvecklar flera mjukvaruprodukter:
• SDA Station Device Administration och EBBA Epsilon Basic Business Administration: Webbaserade applikationer som hanterar datasynkning och kommunikation med stationer
• Epsilon site controller (koordinerar funktioner på tankstationen såsom pumpar, nivåmätning, betalterminaler, biltvättar, prisskyltar och kassasystem m.m.) och NC3 NordicCard3 betalterminal
(hanterar kort- och cashbetalningar för bränsle och biltvättar).

Önskemålet är:
– en profil som kan börja med SDA och EBBA,
– en som kan ta vissa delar i Epsilon samt
– en som kan arbeta med NC3.

Väldigt mycket handlar om attityd eftersom det är ett litet tight gäng som arbetar nära varandra. Eget driv, intresse av att lära och orädd för att pröva sig fram inom okänd mark är naturligtvis viktigt. Då det är mycket kontakt med utvecklingsteamet i Florens samt Finland är kunskaper i Engelska ett måste.

Den mesta koden är skriven i C#, en hel del fortfarande i C++. Man behöver kunna MS SQL Server och vi använder Visual Studio.
Produkterna SDA och EBBA är webb-baserade applikationer och tekniken vi använder består av ASP.NET WebForms & MVC, Web API, Ajax, Javascript, Html, CSS, jQuery, jQuery UI, EntityFramework och Azure.
För arbete inom NC3 är naturligtvis erfarenhet av kortbetalnings-branschen ett starkt plus.

Kunden arbetar agilt med daily builds, automatiserade byggen för kontinuerliga leveranser. För versions- och konfigurationshantering används TFS.

Läs Mer

Framtagande av projektplan för vattenplan samt dagvattenstrategi /expertstöd till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult för Framtagande av projektplan för vattenplan samt dagvattenstrategi /expertstöd till Danderyds kommun.

En erfaren projektledare inom vattenområdet eftersökes som kan stödja arbetet med framtagande av vattenplan samt dagvattenstrategi.

Uppdraget handlar i första skedet om att ta fram en projektplan som tydliggör vilka underlag som behöver tas fram, vilken omfattning, resurser och kostnader. Uppskattad tidsåtgång för framtagande av projektplan är ca 40 – 80 timmar.

Efter godkännande av projektplan tas beslut om nästa steg där expertstöd kan efterfrågas till intern projektledare vid framtagandet av styrdokumenten. Projekt leds av styrgrupp med representanter för kommunens ledningsgrupp. Till stöd i arbetet finns intern projektledare och en arbetsgrupp med representanter från tekniska kontoret, miljö- och stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret samt kommunledningskontoret.

Läs Mer