Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

IT- Support specialist to NCC

We are now looking for a IT- Support specialist to NCC.

Description:
As a consultant you will work with on-site support, 2nd line support, provide IT support and advice for the end-users.

Description working tasks:
• Provide IT support and advice for the end-users regarding specified services and components
• Mobile subscription handling
• Advice and help with IT hardware orders
• Respond to user requests for service, troubleshoot problems and help develop solutions for these
• Develop and provide user training documentation and material
• Other administrative tasks
• Assist in maintaining inventory records and documentation
• User account handling
• Hands-on support to end-users on 2nd level (problems should be routed through the common Servicedesk)
• Follow-up with end-users, providing assistance and information for solving the requests and incidents
• Setup and maintain “IT Support Hub” function (walk-in counter) for HQ offices
• Act as 2nd line support for specified services (Incidents and request)

Läs Mer

SE_Test Engineer-E to Hitachi ABB Power Grids (2571)

We are now looking for a SE_Test Engineer-E to Hitachi ABB Power Grids in Västerås..

The assignment includes:
Conduct testing and verification activities for assignments of low/medium testing complexity of systems, subsystems or products effectively and cost-efficiently, and in accordance with contract specifications, quality standards and safety requirements. Executes testing according to schedule. Prepares project test documentation. Provides technical support during installation of test objects in the test area

The end date is not fixed, it could be much longer in the end.

Consultant may be required to work from home but should be prepared to travel to the office everyday upon request.

We are now looking for Software Quality Specialist who will work with quality assurance in our agile software development process. You will work all the way from requirement to general available product, including writing of testcases, in-sprint testing and regression testing.

Your responsibilities
* Write test cases for new development to assure function meet with requirements
* Verify correction of bugs
* Execute test cases in sprints and in regression testing
* Be active in setting up test strategies and test plans
* Be part of improving the quality assurance processes to ensure a good product
* Support and assist others in your team when needed
* Communicate with internal and external stakeholders to understand functionality and customer issues to be able to reproduce and report to developers

We are looking for a consultant with experience from testing activities and quality assurance, preferably of large complex systems. Our product Network Manager utilize several redundant backend/middle layer servers accessed from several different applications. A Master or bachelor’s degree within computer science or similar are advantage.

We are living Hitachi Energy core values of safety and integrity, which means taking responsibility for your own actions while caring for your colleagues and the business

OBS! Prispressat uppdrag!

Läs Mer

Kvalificerad IT konsult för uppdrag som innebär integration av två domäner i syfte att möjliggöra lokal bokningen mellan 2 myndigheter, i Outlook till Tillväxtverket

Vi söker nu en Kvalificerad IT konsult för uppdrag som innebär integration av två domäner i syfte att möjliggöra lokal bokningen mellan 2 myndigheter, i Outlook till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innefattar att ta fram en plan hur Tillväxtverket kan göra det möjligt att skapa en federation mellan två myndigheters Exchange-miljöer. Detta för att möjliggöra rumsbokningar i Outlook mellan myndigheternas olika miljöer. Förstudie och implementation ifall federationen är möjlig. Uppdraget varierar mellan 50-100% och bestäms mellan kund och konsult.
Arbetet främst på distans men möten på Tillväxtverkets kontor i Stockholm kan också förekomma.

Läs Mer

Förstudie HR-system & lönesystem till Nynäshamn kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Förstudie HR-system & lönesystem

Uppdraget omfattar:
Bakgrund
Idag har vi lönesystemet Heroma i kommunen, ett system vi inte, i alla delar, anser möter våra behov. Vi behöver därför kartlägga våra behov av lönesystem då avtalet löper ut juni 2023 alt 2025. GDPR-lagstiftning samt behov av effektivare processer genom systemstöd innebär också att vi behöver undersöka behov av HR-system som förenklar och minimerar administration framförallt för chefer.

För att kunna ta kloka beslut som tar hänsyn till helheten om vad, varför och hur vi kan genomföra upphandling av system har vi valt att dela upp projektet i faser och kommer att börja med en förstudie som ska besvara frågorna:
1. Vilket värde kan vi skapa genom upphandling av lönesystem och när bör vi göra detta, 2023 eller 2025?
2. Vilket värde skulle ett HR-system kunna tillföra Nynäshamns kommun och vad är prioriterat?
3. Hur kan vi formulera vår digitala strategi och transformation samt hur bör systemlandskapet bör se ut
3. Vilken budget behöver vi ta höjd för, uppskattning av kostnad och resursbehov vid lönesystemsbyte och införande av HR-system?
4. vid upphandling och implementering av löne- och hr-system, hur kan projektplanen se ut, med när och hur införandet av de nya systemen ska genomföras? Vilka behöver delta i projektet.

Uppdraget har följande mål:
1) Skapa ett övergripande business case till de eventuellt kommande upphandlingarna som besvarar ovanstående frågor och som har både medarbetar-, chefs- och HR/lön perspektiv
2) Identifiera processer (processkartläggning) som berörs av ett HR-system & nuvarande lönesystem.
3) Beslutsunderlag inför konkurrensutsättning befintligt lönesystem 2023 eller 2025 samt vilka HR-processer bör hanteras i HR-system eller motsvarande.
4) Förslag på nästa steg inklusive utvärdering av alternativa lösningar, riskvärdering samt omfattning i tid och kostnad.

Leverantörens/konsultens uppdrag blir att bistå Nynäshamns kommun med kvalificerat metodstöd under den förstudie som ska genomföras, för att utröna när lönesystemet ska konkurrensutsättas och ett HR-system köpas in för att tillgodose krav, behov och nyttor. Leverantören/konsulten ska agera expertrådgivare och leda och facilitera de olika ingående aktiviteterna under förstudien. Interna resurser från lön (25%) och HR (25%) deltar samt deltagande från it och möjlighet att intervjua chefer m fl.

Arbetet kan utföras delvis på plats och delvis på distans.

Läs Mer

Senior Infratekniker

Vi söker nu en konsult inom IT Infrastruktur för Drift och Underhåll.

Kunden söker någon som kan hjälpa oss att nyttja, förbättra och övervaka vår IT-infrastruktur så att vi maximerar nyttan och effektiviteten i vårt dagliga utvecklingsarbete. Du kommer bli en tidig medlem i ett snabbt växande företag som arbetar i ett distribuerat team. Vi vill utmana befintliga tillvägagångssätt och det kräver ännu större fokus på smarta tekniska lösningar.

I den här rollen kommer du hjälpa oss att maximera nyttan av våra investeringar i AWS. Du kommer bli en nyckelperson i arbetet att säkerhetsställa våra IT-miljöer genom implementation av pågående och nya initiativ samt jobba med hur vi på bästa sätt nyttjar och vidareutvecklar vår IT.

Vi hoppas att du har en gedigen erfarenhet inom området och kan hjälpa oss att hitta smarta verktyg och funktionaliteter som ger oss ökat värde och effektivitet i alla delar av verksamheten. Du kommer att bli en del av ett snabbt växande och familjärt bolag där du kommer få chansen att jobba med många olika enheter samt personer inom bolaget.

Vi vill att du har erfarenhet och tar ansvar för:
• DNS servrar
• AWS monitorering, access, drift – S3, Postgress, Docker, Glue, lastbalansering
• Web-hosting
• Databaser – drift, underhåll, back-up
• Certifikathantering
• CI/CD (bygga pipelines)
• Monitorering av våra egenutvecklade plattformar och integrationer till partners
• Drift av interna applikationer – uppdateringar etc.
• Nätverksuppkopplingar
• IT Säkerhet – brandväggar, PET

Läs Mer

Branschspeciallist för kravställning inför upphandling av ärendehanteringssystem för bygglov till Sundbyberg kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Branschspeciallist för kravställning inför upphandling av ärendehanteringssystem för bygglov till Sundbyberg kommun.

Uppdraget omfattar:

Sundbybergs Stad söker en branschspecialist för kravställning inför upphandling av ärendehanteringssystem för bland annat bygglov, anmälan, tillsyn, OVK.

Bakgrund och syfte:
Bygglovsenheten har fått i uppdrag av nämnden att digitalisera bygglovsprocessen.
Därför behöver nu upphandling av nytt ärendehanteringssystem ske. För att göra detta på ett effektivt sätt har vi valt att ta in konsultstöd för kravställning vid upphandling.

Arbetsuppgifter:
Konsulten ska vara drivande i att ta fram en kravspecifikation inför en upphandling av nytt ärendehanteringssystem för bygglov inför digitalisering.

Förväntat resultat:
Målet är att konsulten ska ta fram en fullständig och korrekt kravspecifikation inför kommande upphandling av ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen.

Projektorganisationen för uppdraget:
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen

Omfattning:
100–200 timmar

Läs Mer

Senior Devops Software Engineer – Omgående!

To our customer’s Operator Division we are now looking for a senior devops software engineer.

You will be joining one of the world’s leading tech brands and be part of their journey forward. Customer is one of the most successful companies in the world that you have probably never heard of, according to Forbes Magazine, and they have exciting future plans!

Operator creates software solutions for network infrastructure and services, providing efficient and scalable solutions for messaging, charging & policy control, revenue assurance and fraud prevention. These solutions form the foundation for many of the customers offerings but are also offered stand alone and used by many of the major mobile operators around the world.  

The essence of the role
In this role as a DevOps Software Engineer you will work in a small team that are about 10-15 people and together they build and maintain and delivery software to the customers, develop the delivery pipeline and monitoring capabilities as well as various tools they use to operate their technical platform. You will work in an agile environment with a strong focus on automation, reliability and continuous improvement.

You will get the opportunity to work in a fast-growing and fast-paced company where your work really matters. You will be a key player for creating this reporting platform so customers can get an understanding of how their information is routed.

As DevOps Engineer you will:

• Test stack maintain and develop (Python and Java)
• Responsible for system tests (performance, reliability, functional end2end)
• Keep test environments up to date
• Participate in build up the team 5G knowledge
• Developing and improving our CI/CD pipelines
• Work close to the developers and operations in designing systems that are secure and highly scalable
• Make the lives of our developers easier!

For this role we image that you have a several years of previous experience within software engineering or DevOps. As a person, you have a proactive and quality-oriented mindset, are eager to learn and have a strong drive to constantly improve things. You enjoy working in a cooperative and cross-functional environment and are generous in providing support and sharing knowledge with your colleagues.

In order to contribute in this role we believe you are good at:
• Testing K8s applications
• Software development preferably Python and Java
• Cloud Native Stack eg K8s, Helm, Service Mesh
• Building and improving CI/CD pipelines in Gitlab
• Infrastructure as Code with tools such as Terraform, Ansible, Puppet
• Linux and networks
Läs Mer

Senior Backend Java Developer – Omgående!

To our customer’s Operator Division we are now looking for a Cloud Native software Developer.

You will be joining one of the world’s leading tech brands and be part of their journey forward. Customer is one of the most successful companies in the world that you have probably never heard of, according to Forbes Magazine, and they have exciting future plans!

We are now looking for a Cloud Native software Developer for the customers Operator Division.

Customer Operator creates software solutions for network infrastructure and services, providing efficient and scalable solutions for messaging, charging & policy control, revenue assurance and fraud prevention. These solutions form the foundation for many of our customers offerings but are also offered stand alone and used by many of the major mobile operators around the world.  

The essence of the role:
In this role as a Backend Java Developer you will work in a small team that are about 10-15 people and together they build and maintain and delivery software to our customers, develop the delivery pipeline and monitoring capabilities as well as various tools we use to operate our technical platform. You will work in an agile environment with a strong focus on automation, reliability and continuous improvement.

You will get the opportunity to work in a fast-growing and fast-paced company where your work really matters. You will be a key player for creating this reporting platform so customers can get an understanding of how their information traffic is routed.

As our new Cloud Native software Developer you will:

• Develop and maintain microservices for our 5G cloud native products
• Break down high-level requirements into solution proposals
• Work close to the developers and operations in designing systems that are secure and highly scalable
• Working with all team members to ensure that our services are always capable and running smoothly

For this role we image that you have several years of previous experience within software engineering or DevOps. As a person, you have a proactive and quality-oriented mindset, are eager to learn and have a strong drive to constantly improve things. You enjoy working in a cooperative and cross-functional environment and are generous in providing support and sharing knowledge with your colleagues.

In order to contribute in this role we believe you are good at:
• Software development with several years of experience with focus on backend
• developing Cloud Native applications with several years of experience
• cloud native components eg Prometheus, service mesh (eg Istio), cert-manager, message broker, persistence storage solutions
• Kubernetes, Docker, Helm
• Linux and networking

Läs Mer

Konsultuppdrag e-arkiv som open source till Nynäshamn kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Konsultuppdrag e-arkiv som open source till Nynäshamn kommun

Uppdraget omfattar:

Nynäshamns kommun söker konsult för framtagande av utredning rörande generella förutsättningar för att införa ett e-arkiv baserat på öppen källkod i en kommun.
Utredningen ska omfatta:
– informationssäkerhet
– organisatoriska förutsättningar för att införa och drifta ett e-arkiv baserat på öppen källkod.
– tekniska förutsättningar för att införa och drifta ett e-arkiv baserat på öppen källkod.
– vilka lösningar som finns och vilka som passar kommuner bäst.

Uppdraget kommer beskrivas mer i ett kort direktiv som tas fram av Nynäshamns kommun i samråd med konsult.

Uppdraget ska påbörjar så snart som möjligt och ska vara slutfört innan årsskiftet.

Läs Mer

SE_Environment Specialist-D to Hitachi ABB Power Grids (2525) – Offert skickad till kund!

We are now looking for a SE_Environment Specialist-D to Hitachi ABB Power Grids in Figeholm.

The assignment includes:
Contribute to improving Environmental performance and in assigned geography. Support the business by applying in-depth knowledge to offer solutions and advice through delivery of Group- wide performance improvement programs and/or Group Audit Program. Delivers and deploys Environmental training, audit and Group-wide performance improvement programs to the Divisions and Local Business Units.

Can work remotely but will be required to travel to Site at times.

Additional Hiring Information for Supplier:

Arbetsuppgifter på kort och längre sikt för miljökonsult att utföra:
1. Löpande arbete:
• Jobba med målen inom Miljö och Energi
• Skriva/uppdatera instruktioner inom Miljö/Energi
• Följa upp de nya instruktioner som kommer från centralt håll (PG, PGTR & PGSE) gällande Miljö/Energi/Avfall
• Uppföljning av vatten
• Lagefterlevnadskontroll (uppdatera de lagar i systemet som handlar om Miljö/Energi/Avfall
• Säkerställa att provtagning av mark görs i samband med grävning på området
• Uppdatera saker som kommer från PGSE i de olika SharePoints som används
• Bereda ärenden/kommunikation från/till Länsstyrelsen
• Olika rapporteringar till SCB (Olja, Vatten etc)
• Årsrapport miljöskyddskostnader för sammanställning centralt till SCB
• Uppföljning vattennivåer
• Uppföljning COD, Susp, N, och P
Utöver detta
2. Under hösten:
• Uppdatera kontrollprogrammet
• Uppföljning av punkter från den periodiska besiktningen
• Samordna bullermätning efter det att vi monterat ny ventilation på packningen
• Vara med och hantera punkter som uppkommer vid revision av hur vi jobbar med utsläppsrätter
• Uppstart revision av Utsläppsrätter med BV
• Jobba med att stänga punkter från revision gällande HSE/SA Management system från PG inom Miljö/Energi/Avfall inklusive vara med på revisionen (revisorerna är här i en vecka)
• Se över så vi följer den nya avfallsförordningen och komma med förbättringsförslag
• Delta på tillsynsbesök från Länsstyrelsen
• Delta i projektet gällande delning av sanitetavlopp och processvatten
• Samordna energikartläggning om sådan uppstår

3. Under Q1 2022 (kalenderår):
• Miljörapport med tillhörande bilagor
• Revision av utsläppsrätter med BV och konsult samt Real Estate
• Vara med och jobba med de GAP som uppstår vid revision av BV gällande Miljö och Energi
• Köldmedierapportering Oskarshamns kommun och LST – årligen innan 31/3
• Vara en del av ev arbete med projektet Fossil Free Figeholm Steg 1 (pågår sannolikt under hela 2022 i perioder)
• Samordna mätningar av MIAB-filter när Ellis är i drift från externt företag

4. Under Q2 2022 (kalenderår):
• Förbereda ledningens genomgång gällande Miljö och Energi
• Årsrapport miljöskyddskostnader för sammanställning centralt till SCB
• Kvartalsvisa händelser:
• Hjälpa till med att ta fram uppgifter till SPI-rapportering (miljörapportering HAPG)
• Möten:
• Delta på de centrala LSO-möten som arrangeras av PGSE och ibland av PGTR eller PG (idag ser det ut så här men kommer fler möten då miljö inom kort startar upp arbetet mot 2030):
• Seminarier Miljö PG: varje månad
• Miljömöte PG Sverige: Månadsvis
• Informationsseminarier utsläppsrätter från Naturvårdsverket/energimyndigheten ca 4-6 ggr per år
• Möten med konsult gällande utsläppsrätter ca 5-10 per år

Läs Mer