Tag

Övrig-arkiv - Sida 2 av 2 - KeyMan

Konsult för rådgivning / timbank Flexera till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Konsult för rådgivning / timbank Flexera till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten använder verktyget MobileIron för att hantera mobila enheter. Systemet är installerat on-prem och förvaltas av den interna IT-avdelningen. Då support från leverantör är begränsad har myndigheten behov av extern expertkompetens som kan agera rådgivare och vara stöd vid implementation av lösningar eller andra förändringar.

Myndigheten avser att köpa en timbank på 50 timmar som kan fördelas över 12 månader i form av avstämningar, arbetsmöten och samtal. Arbetet ska kunna ske i form av teamleverans och inte vara knuten till en konsult.

Läs Mer

CMS expert för analys

Vi söker nu en CMS expert för analys med kompetensnivå 4 till vår kund.

Bakgrund
I samband med att kunden bygger en ny extern webbplats så kommer det naturligt att överväga om befintligt CMS är rätt val eller om det finns alternativ som gör det värt kostnaden att byta.
Kommunikationsenheten är nöjd med befintligt CMS, både från redaktörernas och utvecklingsteamets sida, men andra enheter hos kunden förordar andra CMS, då de upplevs vara flexiblare och enklare.
Ett nytt arbetssätt har införts för att möjliggöra att enskilda agila team har större ägarskap och oberoende. Det ställer nya krav på CMS. Samtidigt behöver det företagsövergripande perspektivet hållas samman, tex den redaktionella processen, möjligheten att dela innehåll, samt upplevelsen av ett bolag, SEO osv.

Mål
Uppdragets mål är att Kommunikationsenheten tillsammans med övriga hos kunden ska kunna ta ett aktivt beslut angående val av framtida CMS – även om det innebär att fortsätta med befintligt CMS så ska det vara ett genomtänkt beslut som vilar på underlag från denna analys.

CMS är ett centralt verktyg för Kommunikationsenheten som ansvarar för att ta fram det redaktionella innehållet och UX, både när Kommunikationsenheten är innehållsägare och när andra enheter är innehållsägare. Ett viktigt mål är därför att kunna välja ett CMS som ger Kommunikationsenheten bästa förutsättningar att utföra sin uppgift. Samtidigt behöver övriga enheters behov beaktas liksom möjligheten att integrera med innehåll inom kunden och med innehåll hos samarbetspartners, tex Avtalat.se.

Leverans

1. Behovsinventering.
Kommunikationsenheten har gjort en första behovsinventering som ska utgöra underlag för utvärdering, men den behöver kompletteras och konkretiseras något.

2. Beskriv marknaden och välj ut några kandidater.
Beskriv alternativen på marknaden.
Välj ut några kandidater utifrån behovsbilden och bjud in dom för presentation.
EPiServer och Prismic ska vara kandidater eftersom de används idag och är omtyckta.

3. Utvärdering av kandidater utifrån kommunikations behovsmatris.

4. Utvärdering av kandidater utifrån övriga enheters behov.

5. Rekommendera CMS för kundens ny webblats.
Rekommendera CMS baserat på den sammanvägda utvärderingen.
Rekommendationen ska även omfatta implementationen av CMS, såsom tex headless och vilket innehåll som kan ligga i separata CMS.

6. Beslut tas i projektets styrgrupp.


Omfattning beräknad till 50-75% under 6 veckor. Start OMGÅENDE.

Läs Mer

Pausad – Interimskonsult IT Operations – omgående

Vi söker nu en Interimskonsult IT Operations till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Som interimskonsult kommer du att hjälpa kunden inom IT Operations. I detta uppdrag är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt inom IT Operations och gärna i ett företag med verksamhet i flera länder. Kunden är ett medelstort internationellt företag med ca 280 anställda och med säte i Stockholm.

I detta uppdrag är arbetsuppgifterna bland annat är följande:
*Skapa en IT-operations-plan 1-3 år baserat på IT/IS-strategin – Rollbeskrivningar, aktiviteter och tidplan.
*Få det att fungera med nuvarande outsourcing partner, se till att SLA-uppfylls.
*Förslag på measurments och nyckeltal för uppföljning IT operations inklusive syfte och definitioner.
*Förslag på measurments och nyckeltal för uppföljning av outsourcingpartner inklusive syfte och definitioner.
*Ta fram case för outsourcing av hardware-beställningar och hantering.
*Skapa en relevant IT Ops policy
*Göra en säkerhetspolicy

Läs Mer

Migreringstekniker LIME-projektet till Karolinska Institutet

Vi söker nu 2 st Migreringstekniker till LIME-projektet på Karolinska Institutet

IT-tekniker för migreringsarbete i Flemingsberg och Solna, Karolinska Institutet. Uppdraget går ut på att vara ute i verksamheten för migrering och klientstöd. Man arbetar i ett team med befintliga tekniker. Det kan även innebära felsökning samt klientsupport för användare ute i verksamheten. Det är en komplex IT-miljö, man behöver ha goda kunskaper både i engelska och svenska.

Vi ser gärna en pedagogisk, driven och social person som inte räds för att ta sig an utmaningar. Erfarenhet av onsitesupport med både Mac och PC-kompetens.

Läs Mer

Senior Data Engineer (Nivå 3) – Cloudera – omgående!

Till vår kund söker vi nu en senior Data Engineer på nivå 3 inom plattformen Cloudera.

Uppdragsbeskrivning
Kunden söker en plattformsadministratör för deras Big Data plattform

I rollen ingår att hantera request och changar samt utföra uppgraderingar av verktyg i plattformen.
Resursen förväntas även arbeta med incidenthantering och problemlösning.

Befintlig on-prem plattform består av flera sammansatta produkter och utöver detta använder man sig även av utvalda open source verktyg.

Profil
Personen som kommer in behöver ha erfarenhet inom området samt vara service- och lösningsorienterad.
Det är fördel om personen har tidigare erfarenhet liknande roll på enterprisebolag.

Kunskapskrav:
– Cloudera
– Python
– Linux

Läs Mer

Lösningsarkitekt – arkivering till Myndighet

Vi söker nu en Lösningsarkitekt, arkivering till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att delta i ett Agilt team i arbete kring design, vidmakthållande och utveckling av Kundens ledningssystem, inom området dokumenthantering och arkivering.

Arbetet som lösningsarkitekt inom arkivering innebär framtagning av lösningsförslag och målbild för framtida system-landskap avseende stödjandet av Kundens arkiveringsverksamhet. Konsulten kommer i rollen som arkiveringsexpert delta i analyser och även implementeringar av IT-stöd för arkivering och dokumenthanteringen.

Konsulten säkerställer att framtagna förslag till lösningsdesign och arkitekturberskrivningar följer Kundens regler och riktlinjer avseende IT samt att förslagen granskas av relevanta roller inom Myndigheten, till exempel avseende informationssäkerhet. Konsulten bereder även beslutsunderlag avseende design.

Då Kunden eftersträvar att nyttja tillgänglig kompetens där den behövs bäst, över tid, kan konsulten komma att nyttjas i andra uppdrag och projekt inom hos Kunden där konsultens kompetens erfordras.

Läs Mer

Appdesigner Sketch

Till vår kund söker vi nu en mobilappdesigner för Android och IOS. Man har en befinlig reseapp som hela tiden utvecklas och man behöver ha stöttning inom design där man använder Sketch samt verktyget Lottie för animation.

Konsulten behöver även ha erfarenhet av versionshantering.

Uppdraget är på 50% men kan växlas upp till 75% om det är mer passande för konsulten.

Läs Mer