Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Utveckling av organisation i Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utveckling av organisation i Järfälla kommun.

Stöd kring utveckling av ny organisation, där ett nytt område ska tillkomma i avdelningen äldre och funktionshinder samt en ny enhet under område kvalitet och hälsa (hälso och sjukvårdsenhet). Stöd till avdelningschef, områdeschef och verksamhetschef. Med planering, kartläggning, analys/förslag och implementering av nytt område och ny enhet. 
Fortsatt utveckling av Järfälla kommuns stöd i ordinärt boende (SIBO). Verksamhetsnära utvecklingsarbete, organisation och ledarskapsutveckling inom hela avdelningen och inom SIBO. 
Fortsatt utveckling av samarbetet mellan områdena i egen regi utförare och kvalitetsenheten. Utveckla samspel dynamik i ledningsgruppen. Stöd till avdelningschef och områdescheferna i deras arbete med enhetscheferna.

Läs Mer

Två konsulter i rollen som Webbredaktör till Värmdö kommun

Vi söker nu Två konsulter i rollen som Webbredaktör till Värmdö kommun.

Vill du jobba som webbredaktör i en av Sveriges mest proaktiva kommuner? I takt med att fler blir äldre och färre är i arbetsför ålder minskar skatteintäkterna. Vi måste tänka nytt och tillsammans arbeta smartare för att skapa mesta möjliga värde för varje skattekrona. Vill du vara med och utveckla sättet att driva kommun och överträffa våra invånares förväntningar – varje dag? Vi behöver en engagerad webbredaktör som vill vara med och driva förändring. Vi ser vi fram emot att göra det tillsammans med dig.

Vi söker dig som är en skicklig webbredaktör med erfarenhet av redaktionellt arbete. Har du arbetat med digital utveckling? Är du duktig på att skapa relevant och målgruppsanpassat webbinnehåll? Då är du den person vi söker! 
 
I rollen som webbredaktör hos oss blir din huvudsakliga uppgift att skapa, publicera och optimera innehåll på Värmdö kommuns externa och interna webbplatser. Begrepp som CMS, SEO, CSS, HTML och klarspråk är självfallet hemmaplan för dig sedan länge, precis som du vet vikten av bra varumärkestrogen design. Du är väl bekant med de allra flesta plattformar och publiceringsverktyg. Vi på Värmdö arbetar med Sitevision CMS vilken du bör vara väl bekant med.
 
Vägen till rätt information ska alltid vara intuitiv och lätt för invånare, näringsliv och kollegor att hitta. Du blir en viktig del i att arbeta för att Värmdö kommuns förändringsresa mot ett Smartare Värmdö kan utvecklas och realiseras. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till positiv förändring för både medborgare och medarbetare.
 Arbetsbeskrivning 
·       Inventera och skriva om befintligt material för att bättre passa webb
·       Tagga upp och sökordsoptimera sidor och texter
·       Göra PDF:er till webbsidor eller webbformulär
·       Aktivt bidra till smart funktionalitet 
·       Säkerställa att våra plattformar har målgruppsanpassat, relevant, aktuellt och SEO-optimerat samt tillgänglighetsanpassat innehåll 
·       Bygga och utveckla webbstrukturer enligt FUNKA BODA
·       Göra analyser och förbättringsförslag om hur besökare rör och beter sig på sajterna
Vi ser gärna start så snart som möjligt. 

Läs Mer

Projektledare till Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare till Värmdö kommun.

Värmdö kommun har ett behov av att på ett strukturerat sätt lägga grunden för vår digitala närvaro. Det innebär i korthet en modern teknisk grundplattform och relevant innehåll Detta för att bättre kunna agera proaktivt inom satsningen på ett Smartare Värmdö. Arbetet handlar om att agilt, strukturerat och proaktivt projektleda arbetsströmmarna som identifierats i respektive verksamhet.
 
 Värmdö kommun söker en projektledare som har erfarenhet offentlig sektor. Inom ramen för digitala närvaro drivs och planeras flera projekt i gränslandet mellan kommunikation, verksamhet och IT. Värmdö kommun söker därför en projektledare med erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära men med tydlig koppling till Kommunikation, HR och IT. 
 Aktuella projekt ligger inom områden som hanterar infrastruktur, förutsättningar för verksamhetsleveranser och content-produktion. Projektledaren förväntas och bidra till de uppsatta resultat som sats till årsskiftet.  I rollen ansvarar du för att genomföra projektet med våra anställda såväl som externa resurser. Vidare ansvarar du för att budget hålls samt att löpande rapportera till beställaren. Projektet består av mindre delprojekt/arbetsströmmar så det blir viktigt att ha kontroll på framdrift och ekonomi. Som stöd för arbetet har du en projektkoordinator som hjälper dig i uppföljningen och rapporteringen. Om du har arbetat med/inom kommun eller annan offentlig organisation är det ett plus.  

Vi ser gärna att konsulten är på plats så snart som möjligt.

Läs Mer

3 konsulter för rollen som Copywriter till Värmdö kommun

Vi söker nu 3 konsulter för rollen som Copywriter till Värmdö kommun, i 2 olika uppdrag.

Uppdrag 1 – COPYWRITER:
Vi söker dig som är en erfaren Copywriter med bakgrund inom reklamen och många år på reklambyrå. Du har en snabb och säker penna, är en fena på att leda det kreativa arbetet och att leverera på tid. Du kommer att bilda team med vår AD och jobba nära våra strateger och vår redaktion. Ditt uppdrag är i första hand att arbeta med Värmdö Kommuns stora omställning där du kreerar och producerar allt från interna och externa kampanjer till att arbeta med texter och innehåll för SoMe och webb. Om du har arbetat med/inom kommun eller annan offentlig organisation är det ett plus.

Uppdrag 2 – TVÅ COPYWRITERS:
 
Vi söker erfarna Copywriters med bakgrund inom reklamen och många år på reklambyrå. Ni har en snabb och säker penna, är en fena på att leda kreativt arbete och att leverera på tid. Ni kommer att bilda team om två Copywriters samt vår AD och jobba nära beställaren. Uppdraget är att producera nytt och arbeta om innehåll på ett stort antal webbsidor. Om ni har arbetat med/inom kommun eller annan offentlig organisation är det ett plus.    

I arbetsuppgifterna ingår:
  • Bredda synen på kommunal kommunikation, målgrupps/kundupplevelser och hitta nya vägar att formulera vårt varumärke.      
  • Skriva inspirerande texter i olika sorters kanaler, kontext och syften. Alltifrån storslagna manifest till kortare filmmanus och informativa texter ·       
  • Skapa hållbara koncept samt anpassa satta koncept till olika kanaler
  • Se till att budskap och copy ligger i linje med Värmdös riktlinjer och tonalitet  
Läs Mer

Utredare av ersättningsmodell och ersättningsnivåer till Täby kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Utredare av ersättningsmodell och ersättningsnivåer till Täby kommun

Övergripande uppdragsbeskrivning
 
Behov av tjänst
Utredning gällande ersättningsmodell och ersättningsnivåer för svenska för invandrare inom Vux Norrort. Ingående kommuner i Vux Norrort är Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker och Täby.

Förväntat resultat
 Dokumenterade och väl motiverade förslag på en reviderad ersättningsmodell och ersättningsnivåer för svenska för invandrare som ska säkerställa att modellen är resurseffektiv, konkurrensneutral och lättbegriplig för politiker, tjänstemän och utövare.

Förslagen ska vara baserade på:

• aktuella bestämmelser inom området.
 • förutsättningarna inom utbildning i svenska för invandrare i Stockholms län,
 • exempel från jämförbara kommuner,
 
 Utredningen ska ta utgångspunkt i nuvarande modell och ekonomiska nivåer där utredaren genom intervjuer med nyckelpersoner, underlag från kommunerna och analys av andra kommuners modeller och presenterar en rapport som innehåller åtminstone:

·       Beskrivning av nuvarande resursfördelningsmodell

·       En jämförelse med jämförbara kommuners penganivåer

·       En genomgång av de olika studievägarnas förutsättningar

·       En analys av utbildningsanordnarnas förutsättningar att leverera kvalitativ utbildning        

·       Förslag till förändringar. 

Rapporten ska dokumenteras skriftligt och föredras muntligt.

Uppdraget formas tillsammans med tjänstemännen inom Vux Norrort och fördelas lämpligen i två faser där den första fasen innefattar att leverantören tar fram en arbetsplan i samråd med beställaren för att säkra en gemensam och mer detaljerad bild av förväntningarna på uppdraget samt med en tydlig arbetsfördelning. En intern förstudie avseende nuvarande ersättningsmodeller, utbildningsanordnares förutsättningar samt olika kommuners modeller finns tillgänglig för utredaren.

I anbudet:
 
Offerten ska innehålla en kortfattad beskrivning av för uppdraget viktiga antaganden som leverantören gör. Tillvägagångssätt och leverabler ska presenteras tillsammans med en tidplan. Om anbudet godtas vidareutvecklas denna beskrivning till en arbetsplan som utarbetas i samverkan med kunden (fas ett av uppdraget).

Sista datum för leverans är 15 november 2022. Då arbetet genomförs i nära samarbete med förvaltningens tjänstemän och där arbetsfördelningen bestäms i senare skede ska pris anges per timme. Men en uppskattad tidsåtgång ska ändå anges i anbudet, som en del av beskrivningen av föreslaget tillvägagångssätt.

Kunden säkerställer att verksamheten står till förfogande för informationsöverlämning inklusive relevant ekonomisk data.

Läs Mer