Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Projektledning: Webbportal för forskarstöd till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Projektledning: Webbportal för forskarstöd till Karolinska Institutet.

UPPDRAGSBESKRIVNING:
Projektledare för framtagande av ny webbportal.
Vi söker en projektledare som har erfarenhet av att leda webbutvecklingsprojekt med många delar och intressenter. Uppdraget avser skapande av en webbportal för forskarstöd.
Du rapporterar till avdelningschefen på RSO och leder arbetet i nära samarbete med denne.

Läs Mer

Konsultstöd för VA-taxeutredning till Täby kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu Konsultstöd för VA-taxeutredning till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Täby kommun har behov av att se över sin VA-taxekonstruktion och uppdraget omfattar framtagande av utformning utifrån Svensk Vattens förslag till VA-taxa samt beräkning av ingående VA-taxeparametrars belopp. Uppdraget ska innehålla kostnadsanalyser av anläggnings- och brukningsavgift. Konstruktionen ska innebära att VA-taxan blir skälig och rättvis samtidigt som nödvändiga taxeintäkter säkras.
Uppdraget kommer i huvudsak att utföras från konsultens eget kontor men det kan även bli aktuellt med något möte i Täby kommunhus. Huvudsaklig kommunikation kommer att ske via mail, digitala möten och telefon. All kommunikation ska ske på svenska.

Förväntat resultat:
Motiv till föreslagen utformning och avgiftssättning av VA-taxan ska redovisas i rapport. Förslag till taxedokument samt till tjänsteutlåtande som kommer att ligga till grund för politiskt beslut ska tas fram. Målsättningen är en skälig, rättvis och juridiskt korrekt fördelning av kostnaderna för VA-kollektivet och en VA-ekonomi i balans.

Läs Mer

Handledare Jourhem till Sollentuna kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare Jourhem till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Jourhemspoolen är en kommungemensam verksamhet för åtta Nordvästkommuner. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla jourhem till kommunerna.
I uppdraget ingår att rekrytera och utreda nya jourhem. Utbilda, handleda samt ha tillsyn över jourhemmen.

Verksamheten behöver nu en ny extern handledare till jourhemmen. Jourhemmen är uppdelade i två grupper. Handledning cirka 5 gånger per termin för varje grupp. Handledning 2 timmar för varje grupp.
Handledning till verksamhetens jourhem.

Läs Mer