Tag

Projektadministratör-arkiv - KeyMan

Projektadministratör med erfarenhet av MS SharePoint. Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Projektadministratör men erfarenhet av MS SharePoint, till slutkund Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Projektadministratören svarar för stöd till C-Projektsektionen, anställda projektsamordnare och pågående projekt inom områdena planering, uppföljning, rapportering och administration.
Då Projektsektionens verksamhetsområde är såväl brett vad avser olika verksamheter som djupt vad avser tekniska lösningar förutsätter uppgiften en god förståelse för informationsteknik och IT-utveckling.

Konsultens arbetsuppgifter:
Inom ramen för arbetet som projektadministratör ingår arbetsuppgifter såsom:
 Svarar för samordning och genomförande av projektadministration
 Ansvarar för kallelser, protokoll/minnesanteckningar och annan mötesdokumentation
 Sammanställer tidrapportering
 Svarar för on- och offboarding av konsulter och i tillämpliga delar personal
 Inventering av IT-materiel och övrigt kontorsmateriel
 Publicerar information om projekt på intranät
 Stödjer Projektsektionen i vissa lokalspecifika frågor såsom underlag för beställning och ledning av städ- och underhållsarbeten, lunchbeställningar m.m.
Arbetsuppgifterna kräver att konsulten ska behärska det svenska och engelska språket i så väl tal som skrift.

Läs Mer