Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Projektledare/teamlead inom SAP Basis – Offert skickad till kund

Vi söker nu en projektledare inom SAP Basis till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Ledning, samordning och prioritering av SAP Basis-teamets löpande verksamhet. Detta inkluderar såväl enskilda arbetsuppgifter som projekt som drivs inom ramen för teamet.
Rollen innebär att ha en tät dialog med såväl teamlead, sektionschef samt tekniker i teamet. Teamet samverkar med Driftenheten i tvärgående team/grupper och det ingår även att ha en löpande dialog med Driftenheten.

Konsultens arbetsuppgifter:
– Stötta teamlead och sektionschef genom att planera, följa upp, kompetenssäkra och leda den personal som utför det praktiska arbetet, SAP Basis tekniker.
– Leda större och mindre projekt och uppdrag inom ramen för SAP Basis -Teamet
– Löpande rapportering till teamlead alternativt sektionschef
– Samverkan och samordning av projekt och arbetsuppgifter med Driftenheten

Läs Mer