Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Project Manager

We are now looking for a Project Manager to end customer Telia.

Description:
We are looking for a project manager who can help Telia in one of their projects within their transformation program (Massmarket).

The project is called Business Readiness – which is a project that supports the roll out of Massmarket.
There is a process defined within Business Readiness, i.e. how the program will hand-over functionality to the line organization, e.g. customer service. There are also appointed leads within receiving departments.

Läs Mer

Utvecklingsteam digital utveckling till Program inom Samhällsbyggnadskontoret till Norrköpings kommun

Norrköpingskommun har ett stort fokus på digital transformation och har för att driva detta skapat en kraftfull central Digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har sedan 2018 även ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Varje kontor/verksamhet inom Kommunen har ett eget digitaliseringsprogram där mål och handlingsplaner för verksamhetens digitalisering finns beskrivna och angivna. Inom varje program finns ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär och omfattning. Programmet för digital utveckling inom Samhällsbyggnadskontoret är ett program med högt tempo och höga ambitioner.

Det omfattar samtliga verksamheter inom kontoret och i programmet ingår bland mycket annat smart byggande, drift av staden (t.ex. skottning, sandning, gräsklippning mm), trafikplanering (sensorer) och visualisering/3D-utveckling för att sträva efter en tydlig demokratisk process. Vidare ingår även smarta e-tjänster (ex smidiga bygglovsansökningar), automatiseringar/robotisering av ekonomiflöden och andra ärendeflöden samt eventuella digitala hjälpmedel för ex livsmedelsinspektörer på fältet. Till detta hör också att Norrköping planerar många nya bostadsområden med äldreboenden och skolor där man vill ta tillvara ett Smart City koncept. Programmet är inte i första hand ett IT-projekt utan inriktat mot verksamheten och på verksamhetens digitala utveckling. Detta avrop syftar till att bidra med resurs och kompetens till dessa aktiviteter genom att avropa ett förändringsteam som ska möta upp denna utmaning.

De roller vi söker är: – 1 programledare – flera projektledare ROLLERNA: Som programledare ansvaras för helheten, leverans och resultat för det program som man ansvarar för. Som programledare förväntas man också bidra med sin expertis inom området i teamet i stort. Som projektledare ansvarar man för helhetsleveransen av de projekt och aktiviteter man tilldelats.

OMFATTNING: Arbetets omfattning kan variera mellan 50 och 100% under uppdragstiden. Alla aktiviteter som kommer ingå i uppdraget kan inte specificeras på förhand utan kommer att avgöras av det specifika digitaliseringsprogrammets handlingsplan. Det är därför av vikt att ev byte av konsulter ska kunna ske för att säkerställa rätt kompetens i varje projekt. Detta måste överenskommas om av parterna. Den enskilda konsulten, enskild aktivitet eller uppdraget i sin helhet kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Uppdraget sträcker sig till 2021-04-30 med option på förlängning ytterligare 1 år efter sista datum. Arbete ska företrädesvis ske på plats hos kund men kan för arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete även ske på annan ort.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS OCH ERFARENHET: Kompetens och erfarenhet från storskalig digital samhällsutveckling inom såväl samhällsplanering, planeringsprocesser samt digitala samhällslösning – Erfarenhet från nationella eller internationella projekt inom digital samhällsutveckling inom begreppet Smart City – Erfarenhet från utvecklingsprojekt som berör förvaltningsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen – Insatt i Regeringens, Lantmäteriets och Boverkets nuvarande regelverk och framtidsvisioner – Insikt i plan o bygglagen – Kunskap om teknikutvecklingen inom området och vad som kan tillämpas i en kommun samt på vilket sätt.

Läs Mer