Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Strategisk programledare för Digital Arbetsplats till Norrköpings kommun

BAKGRUND: Norrköpings kommun har ett stort fokus på digital transformation och har för att driva detta skapat en kraftfull central Digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har sedan i år även ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över till driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Varje kontor/verksamhet inom Kommunen har ett eget digitaliseringsprogram där mål och handlingsplaner för verksamhetens digitalisering finns beskrivna och angivna. Inom varje program finns ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär och omfattning. Detta avrop avser strategisk kompetensförstärkning till det pågående programmet Digital Arbetsplats, som syftar till att skapa en digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare där användarupplevelsen ska stå i fokus, och där rätt verktyg ska skapa förutsättningar för att höja kommunens digitala förmåga. Programmet ska omfatta ett antal initiativ som sammantaget leder mot att kommunens medarbetare kan dra nytta av digitaliseringens fulla potential i sitt dagliga arbete.

ROLLEN: Programledaren kommer att fungera som inspirationskälla och sätta den strategiska inriktningen för initiativen inom programmen, allt med målet att maximera den digitala upplevelsen för alla kommunens medarbetare där arbetsglädje och effektivitet är två viktiga delar i kommunens ambition om den goda digitala arbetsplatsen. Utöver den inspirerande delen av rollen kommer också programledaren att ansvara för att initiera, stödja och följa upp de initiativen som ingår i programmet, förankra planerade och pågående initiativ med berörda verksamheter, samt identifiera alla åtgärder som krävs för att kommunen ska göra en tydlig förflyttning i sin digitala förmåga och nå uppsatta strategier. Rollen förväntas därmed ta ett tydligt ledarskap kring den digitala förändringen, och hantering av frågeställningar som rör verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

OMFATTNING: Arbetets omfattning kan variera under uppdragstiden, men uppskattas till ca 50% sett i snitt över en årsarbetstid. Alla aktiviteter som kommer ingå i uppdraget kan inte specificeras på förhand utan kommer att avgöras av det specifika digitaliseringsprogrammets handlingsplan.

Läs Mer

Senior program/project manager for SaaS project – bråttom!

We are now looking for an experienced program/project manager to our customer.

We are looking for an experienced Program manager/senior project manager for a 6 months assignment. Your role will be to oversee 3 Saas projects which are both external client projects as well as vehicle for building our Saas capabilities.

Description of the role:
Oversees and monitors the planning of 3 key strategic SaaS projects. You will work with internal and external stakeholders and will need to be used to work in a demanding environment. However only internal project experience is sufficient.

Manages others to exceed project plan obligations regarding specifications, quality, costs and timeframes. Delivers on strategically driven project changes within the matrix organization.

Experience Required: 5-10 years experience as a project manager/program manager, usually parallel projects. Experience of working with software-as-a-service (SaaS) companies or SaaS products. Preferably previous experience with start-up companies or starting new initiatives within a larger organization.
Size of previous projects: 20-30 people involved in the projects (in this program it´s 7 people in each project)

Business expertise: Used to work in an international environment. Financial industry experience is a plus but not required. Is visionary from a new solutions/products perspective, considering ‘what is possible’.

Interpersonal skills: Communicates complex ideas, anticipates potential objections and persuades others, often at senior levels, to adopt a different point of view based on sound reasons. You need to be straight forward, driven and convincing.
Excellent English skills as well as Swedish.

Läs Mer