Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Project Manager for Hercules Materials & Stock handling to NCC

We are now looking for a Project Manager for Hercules Materials & Stock handling to our customer NCC. Consultant need to be based in Sweden.

Description:
Efficient material supply is an important prerequisite for a successful project to be completed on time. To secure flexibility and ensure solid quality at all levels, Hercules produce concrete and sheet piles in self-owned modern factories.

Maximo is currently used for stock & material management of sheet piles, beams and concrete piles. Supporting main activity as: inventory raw materials, workorder, planning, production, delivery , stock & logistics, invoicing. In addition, sheet piles are also sold as “rentals” (handle return etc).
Maximo is “End of Life”.

Idea – high level scope – Evaluation phase:
Deeper analysis of current situation and identified challenges. Set requirements and identify needed functionality

Objective:
Primarily reduce risk from EoL situation. In addition, improve functionality and hence quality of stock and materials handling in Hercules.

Background – need for change
Trigger to analyze situation and investigate possibilities:

Primarily the system, Maximo is “End of Life”.
No support Maximo Hercules after 2022.
Secondarily, current functionality do not meet the business needs.
Maximo was initially not built to handle management of materials and stock. Adaptions was made when developing for Hercules.

Expected benefit:
Prime benefit is reduced risk from End fo Life situation. Supported technical platform. Functionality supporting business way of working. Reduced IT-cost.

In addition – Improved business benefits:
Higher automation – less adminstration and manuel handling in the system
Transparancy – meeting customer requirments of traceability and documentation
Improved control of pricing and flexibility in tenders and orders. invoicing, etc.
Improved control of stock, materials, rentals. Incl. forecasting and financial control.

Challenge risk
Risk (if not changed):
Technical platform “End of Life”. Gradually risk for system deviations and not able to develop nor maintain. Currently high dependency to individual system experts. Worst case: major functionality not working. Complex system requires excessive use of consultants (update prices etc.)
Missing functionality in current system and deviations. Leading to low control on status stock / inventory. Impacting on forecasting and financial control. (incl. rentals)
Inefficient administration is time consuming and driving cost.
Not meeting customer demand for efficient order handling, delivery and transparency.

Läs Mer

Genomlysning av projektorganisation till Sundbyberg kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppdrag Genomlysning av projektorganisation till Sundbybergs kommun.

Uppdraget omfattar:
Inom Sundbybergs stads kommunkoncern finns flera organisationer för stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt som var och en har sina specifika uppdragsområden. Kommunstyrelsen önskar att få synliggjort utvecklingsområden samt få förslag på hur projektorganisationerna skulle kunna organiseras, samordnas, bli effektivare och ge ökade synergieffekter.
I uppdraget ingår också att ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna.
Nuvarande projektorganisationer och deras organisationstillhörighet:
• Stadsutvecklingsprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
• Infrastrukturprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
• VA-projekt – Sundbyberg Avfalls & Vatten AB
• Byggprojekt – Lokalfastigheter AB
• Byggprojekt – Fastighets AB Förvaltaren
• Projekt Sundbybergs Nya Stadskärna – Sundbybergs Stadshus AB

Målet med uppdraget är att ge underlag och förslag till åtgärder som leder till:
• ökad styrning och uppföljning, samt ledning
• optimerade synergieffekter inom kommunkoncernen
• bättre kvalitet, samordning och effektivitet vid upphandlingar
• förslag på hur man kan utveckla organisationsstrukturen
Samt
• att ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna

Projektorganisation: Stadsdirektör, biträdande stadsdirektör samt ekonomichef

Överenskommelse om var huvuddelen av arbetet ska utföras sker i samråd med konsult.

Läs Mer

Projektledare – Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare – Förstudie digital arbetsplats till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Behovet av den digitala arbetsplatsen och att vara mobil ökar inom Region Sörmland. Anställda behöver både vara mobila inom regionens nät och mobila på distans. Det finns också behov för IT-leverantörer att komma in på regionens nät mobilt och på distans. Sedan kommer behovet av åtkomst på olika sätt från andra samhällstjänster, t.ex. inom kommuner att öka. Regionen har också i.o.m. framtida nytt journalsystem krav på ökad mobilitet och inom regionen finns också ett pågående arbete för informationsklassning.

Vi söker nu en projektledare/expert som kan genomföra en förstudie inom digitala arbetsplats och mobilitet med syfte att belysa:
– Nulägesanalys, hur jobbar man idag och vilka tekniska lösningar/tjänster används och erbjuds
– Behovsanalys, samla ihop de olika behoven för framtiden
– Upprätta målbild för digital arbetsplats och mobilitet
– Rekommendation av aktiviteter i olika steg för att nå målbilden
Projektledaren/experten kommer att ha flera olika resurser till sitt förfogande såsom arkitekter, tjänsteleveransansvariga, tekniska experter inom vissa tekniker och andra intressenter.

Vi ser att projektledaren/experten har flerårig erfarenhet av liknande uppdrag och kompetenser såsom:
– Projektledning
– Workshopledning
– God kommunikativ förmåga
– Strategisk förmåga
– Teknisk övergripande kompetens inom olika tekniker såsom windows, Citrix, AD, VDI av olika slag samt olika typer av 2-faktorsautentisering

Läs Mer