Tag

Projektledning-arkiv - KeyMan

Sussa Samverkan – Projektledare Etablera Sussa Vårdstöd till Region Sörmland

Vi söker nu en konsult för rollen som Projektledare Etablera Sussa Vårdstöd till – Sussa samverkan

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge, som sedan i mitten av 1990- talet samverkat kring ett gemensamt journalsystem (NCS Cross). Samverkan har med året utvidgats och idag ingår även regionerna Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland inom Sussas samverkansorganisation.

Det pågår stora förändringar nationellt inom hälso- och sjukvården med högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden. De journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården närmar sig slutet av sin livscykel och de uppfyller inte hälso- och sjukvårdens förväntningar och behov.

De nio regionerna inom Sussa samverkan, har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio HealtCare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet, avtalet innefattar även drift som tjänst. Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. För att hålla ihop den upphandlade lösningen kommer Sussa samverkan att etablera en gemensam förvaltningsorganisation.
För att förbereda respektive mottagande organisation inför en kommande gemensam förvaltning av det gemensamma vårdinformationsstödet, Visus, etablerades 2018 ett projekt som namngavs ”Beställarorienterad organisation”. Projektets mål var att etablera en för regionerna gemensam operativ organisation (Sussa vårdstöd) som ska arbeta med utveckling, upprätthållande (inkl. definierad support) och livscykelhantering kopplat till avtalet med Cambio. Andra viktiga utgångspunkter som projekt Beställarorienterad organisation arbetade efter var bland annat att en stark gemensam styrning ska etableras inom Sussa samverkan, att utgå från vad som fungerar bra hos regionerna idag och kombinera detta med best practice från omvärlden för att nå det önskade läget.

För att ta nästa steg i arbetet med en gemensam förvaltningsorganisation inom Sussa fattades 2021-02-18 beslut i styrgruppen för Sussa samverkan att avveckla Projektet ”Beställarorienterad organisation” och i samband med detta beslutades även att ett nytt projekt ska startas upp – Etablera Sussa vårdstöd.

Projektet Etablera Sussa vårdstöd ingår i Sussas programorganisation och ska resultera i en etablerad gemensam systemförvaltningsorganisation, Sussa vårdstöd, som ska vara den enda vägen in för de i Sussa samverkan ingående regionerna. I denna organisation ska regionerna ha förmågan att verka effektivt tillsammans och i samverkan med tjänsteleverantören Cambio.

Syftet med etableringsprojektet är att utreda vad som krävs samt skapa förutsättningar för samt etablera en regiongemensam systemförvaltning (Sussa vårdstöd) samt styrning och samverkan kring drift (leverantör ansvarar för IT-driften).

Sussa samverkan söker nu en projektledare för ovan beskrivna etableringsprojekt, projektledaren ansvarar bland annat för:
• Självständigt planera, driva, leda och följa upp arbetet i projektet mot uppsatta mål
• Identifiera och äska behov av kompetenser till projektet
• I samarbete med andra funktioner ta fram underlag, planer och dokument kopplat till etableringen av Sussa vårdstöd
• Arbeta nära ansvariga projektledare inom Sussa samverkans program
• Genomföra och dokumentera möten och arbetsmöten
• Rapportera status, resultat och avvikelser till programledaren

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Sussa Samverkan – Delprojektledare Förbereda och koordinera regionalt införande till Region Sörmland

Vi söker nu en konsult för uppdrag i rollen som Delprojektledare Förbereda och koordinera regionalt införande – Sussa Samverkan.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet.

Inom ramen för Sussa samverkan drivs projektet Etablera Visus och däri tillhörande delprojekt Förbereda och koordinera regionalt införande. I delprojektet agerar Sussa samverkan tillsammans med regionala införandeprogram, andra delprojekt inom Etablera Visus och tjänsteleverantören Cambio.

Delprojektets övergripande syfte är att koordinera, söka synergier och effektivitet i arbetet med regionernas förberedelser för regionalt införande med särskilt fokus på test, utbildning, utrullning och projektkommunikation.

Inom ramen för delprojektet utarbetas teststrategi och testplanering med utgångspunkt från den gemensamma grundkonfigurationen och erfarenheter från lösningsleverans i genomfört grundimplementationsprojekt. Regionerna stöds i de regionala testerna. Motsvarande synergier och effektivitet hämtas i gemensam utbildningsplanering, material, miljöer och förberedelser, inför det regionala genomförandet av slutanvändarutbildning. Delprojektet avses utarbeta underlag för införandemetodik och –planering och stödja regionernas införandeprojekt.

Till detta delprojekt söker vi nu en resurs i rollen som kundgruppens delprojektledare. I rollen ingår att leda och driva det övergripande delprojektarbetet med fokus framförallt på den regionala samverkan och koordinering med regionala program samt att leda och säkerställa ingående arbetsströmmarnas framdrift enligt den delprojektplan som ska upprättas.

En viktig del av arbetet är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter från Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor.

Arbetet drivs till stor del via workshops varpå kompetens och erfarenhet inom workshopfacilitering är viktigt. Då delprojektet verkar i en komplex miljö är det också viktigt med kompetens och erfarenhet inom förändringsledning.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Pausad:- Senior Project Manager

We are looking for a consultant in the position as Senior Project Manager for a leading global supplier.

The customer is a leading global supplier within industrial products. Every second car produced in the world today contains material manufactured by the the customer In alignment with business strategy, The customer has started making significant investment in modernizing it’s IT platforms. As part of the initiative, the customer is implementing ERP and industry specific MES systems at it’s global facilities. The customer is looking for the below role to within it’s Group IT project management office (PMO).

Position information:
As Project Manager, you will be responsible for planning, coordinating assigned projects together with Project office head and other key stakeholders. Project office is responsible for Group IT initiatives, projects. You will be closely working with project office stakeholders to collaborate, coordinate related activities. In this role you report to PMO Head.

Job description
• Primary objective of the role is to ensure project objectives are met.
• Work according to the customers project management strategy and methods.
• Work on project specification, time schedule, activity planning and sequencing, cost budgeting, risk management, resource planning, communication planning, project progress measuring and reporting.
• Plan resources, both internal and external for successful execution of projects.
• Involve right stakeholders according to project and organizational need.
• Manage project progress and adapt work as required.
• Ensure project meets deadlines.
• Design risk management plan, work on risk mitigation plans, manage risks throughout the project life cycle.
• Manage relationships with stakeholders.
• Assist in contractual requirements as needed.
• Ensure project related documentations are done as per the requirement.
• Optimizing and improving processes and the overall approach where necessary.
• Clearly communicate expectations to team members and project stakeholders.
• Ensure that team members can deliver results in optimized way.
• Resolve any issues and solve problems.
• Handling any prioritization conflicts.
• Lead both internal and external teams.
• Plan and prepare for workshops.
• Plan and prepare for Steering committee.

Läs Mer